Ανανέωση άδειας διδασκαλίας σε αλλοδαπούς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe9783d52-50dd-4841-ad7c-c60cb8ee6b3f 188749

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ανανέωση της άδειας διδασκαλίας αλλοδαπού εκπαιδευτικού κατόπιν αίτησης του ξένου ιδιωτικού σχολείου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα


Σημειώσεις

Αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού στην ελληνική γλώσσα, στην οποία θα αναφέρεται και ο αριθμός της απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης της υφιστάμενης άδειας διδασκαλίας

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανανέωση άδειας διδασκαλίας σε αλλοδαπούς εκπαιδευτικούς

      Επίσημος τίτλος

      Ανανέωση άδειας διδασκαλίας σε αλλοδαπούς

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εργασιακές Σύμβαση με το σχολείο

       Όχι Όχι

      • 1 Χορήγηση άδειας διδασκαλίας. Άδεια

       Χορήγηση άδειας διδασκαλίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 2 Πρόταση του σχολείου για ανανέωση της σύμβασης εργασίας Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

       Πρόταση του σχολείου για ανανέωση της σύμβασης εργασίας


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρόταση του σχολείου για την ανανέωση της σύμβασης εργασίας του αλλοδαπού εκπαιδευτικού

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 3 Αντίγραφο σύμβασης εργασίας Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Αντίγραφο σύμβασης εργασίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφο σύμβασης εργασίας στην ελληνική γλώσσα, που θα φέρει πρωτότυπες υπογραφές του ιδιοκτήτη του σχολείου ή του εκπροσώπου του και του εκπαιδευτικού

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • Νόμος 71 4830 2021 169 Α

       Περιγραφή Προσθήκη περ. 31 στην παρ. 8 του άρθρου 35 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». Αφορά στη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ξένου σχολείου "Verita international School"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100169

      • Νόμος 127 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 35, παρ. 8 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» ως προς την ονομασία των ξένων σχολείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • Νόμος 90 4485 2017 114 Α

       Περιγραφή Προσθήκη περ. 30 «30. Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης» στην παρ. 8 του άρθρου 35 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100114

      • Νόμος 35 4186 2013 193 Α

       Περιγραφή Η παρ. 8 του άρθρου 35 "Θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό" αφορά στα αναγνωρισμένα ξένα σχολεία κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4862/1931 «Περί των ξένων σχολείων» (ΦΕΚ 2, τ. Α΄). Τροποποιήθηκε με το άρθρο 127 του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254, τ. Α΄) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 90, παρ. 1 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄) και το άρθρο 71 του ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169, τ. Α΄)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100193

      • Νόμος 5 4862 1931 2 Α

       Περιγραφή Περί των ξένων σχολείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19310100002

      • 1 Κατάθεση αίτησης από το ξένο ιδιωτικό σχολείο στην Δ/νση Εκπ/σης για ανανέωση άδειας διδασκαλίας


       Περιγραφή Η αίτηση διαβιβάζεται από τη σχολική μονάδα στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εποπτεύει τη λειτουργία της ιδιωτικής σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση της αίτησης στην Αυτοτελή Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο νομιμότητας και πληρότητας η οικεία ΔΕ στέλνει όλο τον φάκελο στην Αυτοτελή Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης

       Όχι Όχι


      • 3 Εισαγωγή της αίτησης στο ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση της αίτησης στο αρμόδιο τμήμα της Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 5 Χρέωση της αίτησης σε χειριστή του θέματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη Υπογραφή και έκδοση απόφασης χορήγησης της άδειας διδασκαλίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος χειριστής συντάσσει το σχέδιο της απόφασης άδειας διδασκαλίας και το προωθεί για να λάβει υπογραφή από τον προϊστάμενο του Τμήματος και της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι


      • 7 Δρομολόγηση της απόφασης για διεκπεραίωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Σημειώσεις Ο προϊστάμενος του Τμήματος υπογράφει ψηφιακά (μέσω του Πληροφοριακού συστήματος Πάπυρος) το ακριβές αντίγραφο της απόφασης και το δρομολογεί για διεκπεραίωση στο αρμόδιο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Όχι Όχι


      • 8 Αποστολή της απόφασης ανανέωσης στην αρμόδια Δ/νση Εκπ/σης       Σημειώσεις Η Δ/νση Εκπ/σης αποστέλει την απόφαση στο ξένο ιδιωτικό σχολείο Το σχολείο ενημερώνει τον εκπαιδευτικό

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.