Ανανέωση πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση13da1968-f321-48e3-b251-49192bc67888 358823

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

200 €

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την ανανέωση πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, το οποίο ισχύει μέχρι ο κάτοχός του να συμπληρώσει το πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος της ηλικίας του.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

08/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Για την ανανέωση, ο αιτών υποβάλει στην οικεία Περιφερειακή Διοίκηση του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αίτηση, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανανέωση εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών

      Επίσημος τίτλος

      Ανανέωση πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο εκπαιδευτών υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Πιστοποίησης Κάτοχος πιστοποιητικού εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόου σκάφους.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Ο κάτοχος πιστοποιητικού οφείλει να ανανεώσει το πιστοποιητικό του τρείς (03) μήνες πρίν τη συμπλήρωση του πεντηκοστού πέμπτου (55) έτους ηλικίας του έως και τρείς (03) μήνες μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής.

       Όχι Όχι

      • 3 Υγειονομικές Να είναι ψυχικά και σωματικά υγιής.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Να μην έχει εκλείψει καμία από τις νόμιμες προϋποθέσεις της αρχικής έκδοσης του πιστοποιητικού.

       Όχι Όχι

      • 1 Εισφορά υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ). 200 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι: Δεν εκλείπει καμία από τις νόμιμες προϋποθέσεις έκδοσης του αριθμ. ........ πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών που κατέχω. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι: Δεν εκλείπει καμία από τις νόμιμες προϋποθέσεις έκδοσης του αριθμ. ........ πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών που κατέχω.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) ιατρών ειδικότητας καρδιολόγου, πνευμονολόγου, ψυχιάτρου και οφθαλμιάτρου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία. Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) ιατρών ειδικότητας καρδιολόγου, πνευμονολόγου, ψυχιάτρου και οφθαλμιάτρου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα ανωτέρω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α74), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • Υπουργική Απόφαση 2133.1/28057 2019 1628 Β

       Περιγραφή Γενικός Κανονισμός Λιμένων αρ. 50.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201628

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση


       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του στην οικεία Περιφερειακή Διοίκηση του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία τα δικαιολογητικά που έχουν επισυναφθεί στην αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση της ανανέωσης του πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Καταχώριση της ανανέωσης στο πιστοποιητικό και υπογραφή από τον κ. Διοικητή.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.