Ανανέωση ταξιδιωτικού εγγράφου (TDV) σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa9de9042-52e6-49a4-83f6-499799904f18 358107

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ανανέωση ταξιδιωτικού εγγράφου (TDV) σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Για την ανανέωση των ταξιδιωτικών εγγράφων TDV σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας, από το αρμόδιο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας. Απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Υπηρεσία Ασύλου

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Τίτλος

Αιτηση για ανανέωση ταξιδιωτικού εγγράφου (TDV) σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ανανέωση ταξιδιωτικού εγγράφου TITRE DE VOYAGE (TDV) σε δικαιούχο διεθνούς προστασίας

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Υπηκοότητας Δικαιούχοι καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας μπορούν να αποκτήσουν ταξιδιωτικά έγγραφα.

       Όχι Όχι

      • 1 Πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ελληνικού διαβατηρίου Φωτογραφία

       Πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ελληνικού διαβατηρίου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 2 Ψηφιακή φωτογραφία τύπου ελληνικού διαβατηρίου Φωτογραφία

       Ψηφιακή φωτογραφία τύπου ελληνικού διαβατηρίου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 3 Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου δικαιούχου διεθνούς προστασίας σε ισχύ Άδεια διαμονής

       Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου δικαιούχου διεθνούς προστασίας σε ισχύ

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4178

      • 4 Πρόσφατα ταξιδιωτικά έγγραφα TITRE DE VOYAGE (TDV) Ταξιδιωτικό έγγραφο

       Πρόσφατα ταξιδιωτικά έγγραφα TITRE DE VOYAGE (TDV)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4746

      • 5 Αποδεικτικό παραλαβής δικαιολογητικών που χορηγείται από το Γραφείο Διαβατηρίων/ Γραφείο Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας Αποδεικτικό

       Αποδεικτικό παραλαβής δικαιολογητικών που χορηγείται από το Γραφείο Διαβατηρίων/ Γραφείο Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • Νόμος 4636 2019 169 Α

       Περιγραφή Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100169

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 7 1139 2019 4736 Β

       Περιγραφή Διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους καθεστώτος του πρόσφυγα, σε δικαιούχους επικουρικής προστασίας καθώς και σε αιτούντες διεθνή προστασία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190204736

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 7 10302 2020 2036 Β

       Περιγραφή Διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους καθεστώτος του πρόσφυγα, σε δικαιούχους επικουρικής προστασίας καθώς και σε αιτούντες διεθνή προστασία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202036

      • 1 Υποβολή αίτησης για την ανανέωση ταξιδιωτικών εγγράφων από τον δικαιούχο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή αίτησης για ανανέωση ταξιδιωτικών εγγράφων (TDV) στην Υπηρεσία Ασύλου, στην ακόλουθη διεύθυνση e-mail: GAS.traveldoc@migration.gov.gr

       Σημειώσεις TDV=TITRE DE VOYAGE Για κάθε μέλος της οικογένειάς σας πρέπει να στείλετε ξεχωριστό email που θα εμπεριέχει ξεχωριστή αίτηση. Στο email που θα στείλετε, μαζί με την αίτησή σας πρέπει να επισυνάψετε μια πρόσφατη ψηφιακή φωτογραφία τύπου διαβατηρίου. Το «θέμα» στο email πρέπει να είναι «Travel Doc Renewals» και πρέπει στο θέμα να βάλετε και τον αριθμό της Άδειας Διαμονής που έχετε στην κατοχή σας-η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ (π.χ. “Travel Doc Renewals P123456789”). Σε περίπτωση αλλαγής τόπου διαμονής και στοιχείων επικοινωνίας, πρέπει να ενημερώσετε το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Αποστολή υπεύθυνων δηλώσεων στην Υπηρεσία Ασύλου μέσω ταχυδρομείου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή μέσω ταχυδρομείου υπεύθυνων δηλώσεων στην ταχυδρομική διεύθυνση: Υπηρεσία Ασύλου – Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Δικαιούχων, Π.Κανελλοπούλου 2, ΤΚ 10177. Συγκεκριμένα, οι υπεύθυνες δηλώσεις είναι : 1) Η Υπεύθυνη Δήλωση Α’ (ή Παράρτημα Α’) όπου θα δηλώσετε ότι δεν έχετε ποτέ καταδικαστεί για κακούργημα ή άλλο σοβαρό αδίκημα. Αν το παιδί σας είναι πάνω από δεκαπέντε (15) ετών πρέπει να κάνετε την ίδια υπεύθυνη δήλωση και για το παιδί σας και να υπογράψετε την Υπεύθυνη Δήλωση και οι δύο γονείς και το παιδί σας. Την Υπεύθυνη Δήλωση Α’ θα τη βρείτε εδώ σε: Αμαρικά, Αραβικά, Αγγλικά, Φαρσί, Γαλλικά, Παστού, Τικγρίνια και Ουρντού. 2) Την Υπεύθυνη Δήλωση Β’ (ή Παράρτημα Β’) τη στέλνετε μόνο αν επιθυμείτε να ανανεώσετε τα ταξιδιωτικά έγγραφα των ανήλικων παιδιών σας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κάνετε υπεύθυνη δήλωση ότι συναινείτε στην ανανέωση των ταξιδιωτικών τους εγγράφων. Τη δήλωση αυτή την υποβάλετε και οι δύο γονείς.

       Σημειώσεις Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να υπογραφούν και να θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής είτε σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) είτε σε Αστυνομικό Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 3 Απάντηση της Υπηρεσίας Ασύλου στον δικαιούχο περί ανανέωσης ή μη των ταξιδιωτικών εγγράφων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Λίγο καιρό μετά την υποβολή της αίτησης ο δικαιούχος θα ενημερωθεί από την Υπηρεσία Ασύλου με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με το αν έχει ανανεωθεί ή όχι το ταξιδιωτικό του έγγραφο (αν έχει εκδοθεί θετική ή αρνητική απόφαση για την ανανέωση). Αν ο αιτών λάβει απόφαση που είναι θετική για την ανανέωση του ταξιδιωτικού σας εγγράφου, το email που θα τον παραπέμπει να καταθέσει επιπλέον δικαιολογητικά σε Γραφείο Διαβατηρίων της Αστυνομίας (ή Γραφείο Αλλοδαπών). Πιο συγκεκριμένα, η απάντηση θα προσδιορίζει και σε ποιο συγκεκριμένο Γραφείο Διαβατηρίων (ή Γραφείο Αλλοδαπών) θα πρέπει να προσέλθει καθώς και τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να έχει μαζί του. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία Ασύλου αποφασίσει να μην ανανεώσει το ταξιδιωτικό έγγραφο του αιτούντα, εκείνος θα ενημερώνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με το αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου που πρέπει να προσέλθει για να παραλάβει την απόφαση αυτή (της μη ανανέωσης).

       Όχι Όχι


      • 4 Κατάθεση από τον δικαιούχο των δικαιολογητικών στο Γραφείο Διαβατηρίων (Γραφείο Αλλοδαπών) της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά την προσέλευσή του στο Γραφείο Διαβατηρίων (Γραφείο Αλλοδαπών) ο δικαιούχος πρέπει να έχει μαζί του τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1) Εκτυπωμένο το email που έλαβε ως απάντηση από την Υπηρεσία Ασύλου. 2) Το συνημμένο αρχείο στο email που έλαβε με τις οδηγίες. 3) Το πιο πρόσφατο ταξιδιωτικό έγγραφο. 4) Την άδεια διαμονής (ΑΔΕΤ), η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ. 5) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ελληνικού διαβατηρίου 6) Παράβολο για την έκδοση Ταξιδιωτικού Εγγράφου

       Όχι Όχι


      • 5 Προσέλευση του δικαιούχου στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου για την παραλαβή του ανανεωμένου ταξιδιωτικού του εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην απάντηση που έχει λάβει ο δικαιούχος από την Υπηρεσία Ασύλου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσδιορίζεται και το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου που αντιστοιχεί στον τόπο κατοικίας του και από το οποίο θα παραλάβει το ανανεωμένο ταξιδιωτικό του έγγραφο.

       Σημειώσεις Προκειμένου να παραλάβει ο δικαιούχος το ανανεωμένο ταξιδιωτικού έγγραφο θα πρέπει να ενημερώνεται τακτικά από τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου ψάχνοντας στις Ανανεώσεις Ταξιδιωτικών Εγγράφων με βάση τον αριθμό του πιο πρόσφατου ταξιδιωτικού του εγγράφου. Η ανακοίνωση που εμπεριέχει τον αριθμό του πιο πρόσφατου ταξιδιωτικού εγγράφου του θα προσδιορίζει την ημέρα και την ώρα που πρέπει να παραλάβει το ανανεωμένο ταξιδιωτικό έγγραφό του. Θα πρέπει να προσέλθει τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα που αναγράφει η ανακοίνωση για να παραλάβει το ανανεωμένο ταξιδιωτικό του έγγραφο.

       Όχι Όχι


      • 6 Επίδειξη από τον δικαιούχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν ο δικαιούχος προσέλθει στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου για την παραλαβή του ταξιδιωτικού του εγγράφου, ο αρμόδιος υπάλληλος του ζητάει να του επιδείξει το αποδεικτικό παραλαβής δικαιολογητικών που του χορήγησε το Γραφείο Διαβατηρίων/ Γραφείο Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας, την άδεια διαμονής ενιαίου τύπου που έχει στην κατοχή του καθώς και το ταξιδιωτικό έγγραφό του.

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη και υπογραφή πρακτικού παράδοσης-παραλαβής και παράδοση ταξιδιωτικού εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος παραδίδει στον δικαιούχο το ταξιδιωτικό του έγγραφο αφού αφού συνταχθεί και υπογραφεί και από τους δύο πρακτικό παράδοσης-παραλαβής, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός του ταξιδιωτικού εγγράφου, τo οποίο παραλαμβάνει από τον δικαιούχο καθώς ο αριθμός του εγγράφου που του παραδίδει. Επίσης, καταχωρεί την ημερομηνία έναρξης και λήξης ισχύος του TDV.

       Όχι Όχι


      • 8 Ακύρωση του παλιού ταξιδιωτικού εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ακυρώνει το παλιό TDV με απλή διάτρηση του μπροστινού εξωφύλλου και των εσώφυλλων στην άνω και κάτω γωνία της δεξιάς πλευράς αυτού, με παράλληλη σφράγιση με την ένδειξη «ΑΚΥΡΟ», σε σημεία που δεν θα θίγονται οι φερόμενες σε αυτό θεωρήσεις. Η ακύρωση του πίσω εξωφύλλου γίνεται με πολλαπλές διατρήσεις σε ολόκληρη την επιφάνεια αυτού κατά τρόπο ώστε να καταστρέφεται το ανεπαφικόπλίνθιο. Στο πρακτικό παράδοσης-παραλαβής γίνεται μνεία και της ακύρωσης του προηγούμενου TDV.

       Σημειώσεις Στο πρακτικό παράδοσης-παραλαβής γίνεται μνεία και της ακύρωσης του προηγούμενου TDV.

       Όχι Όχι


      • 9 Επιστροφή στον δικαιούχο του ακυρωμένου ταξιδιωτικού εγγράφου καθώς και του αποδεικτικού παραλαβής δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος επιστρέφει το ακυρωμένο TDV και το αποδεικτικό παραλαβής δικαιολογητικών που είχε χορηγήσει η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία στον δικαιούχο.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.