Ανανέωση / Έκδοση / Θεώρηση Πιστοποιητικού Ασφαλείας Ραδιοεπικοινωνιών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcad4f97d-6a53-4c71-91cc-4516b407e796 497653

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λιμενικές Αρχές, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Από 184,26 έως 208,52 €

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εκτέλεση επιθεωρήσεων προς διαπίστωση της συμμόρφωσης πλοίων υπό ελληνική σημαία στη κείμενη νομοθεσία και στη συνέχεια της έκδοσης Πιστοποιητικού Ασφάλειας Ραδιοεπικοινωνιών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος είναι μια μέση τιμή του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθόσον για την υλοποίηση της συντελούν και αστάθμητοι με την Υπηρεσία παράγοντες όπως δήλωση ετοιμότητας από ενδιαφερόμενο, αποκατάσταση παρατηρήσεων, διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και συνεργείων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση επιθεώρησης για την έκδοση Πιστοποιητικού Ασφαλείας Ραδιοεπικοινωνιών.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Πιστοποιητικού Ασφάλειας Ραδιοεπικοινωνιών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Για περιοχή πλόων A1,A2 GMDSS. 115.76 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4426

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Για περιοχή πλόων A3,A4 GMDSS. 140.02 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4427

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 3 Χαρτόσημο για έκδοση Πιστοποιητικού Ασφάλειας Ραδιοεπικοινωνιών. 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4455

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 4 Ένσημο Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ). 35 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Όχι

      • 5 ΕΚΟΕΜΝ Σημειώνεται ότι το εν λόγω παράβολο αποτελεί χαρτοσήμανση για την ανανέωση νέου πιστοποιητικού και αποτελεί πρόσθετο παράβολο σε συνδυασμό με τα ανωτέρω αναλόγως της κατηγορίας. 3.5 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Έγγραφο Εθνικότητας του υπόχρεου πλοίου. Πιστοποιητικό

       Έγγραφο Εθνικότητας του υπόχρεου πλοίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Ισχύον Πιστοποιητικό Ασφάλειας Ραδιοεπικοινωνιών (εφόσον δεν είναι αρχική επιθεώρηση). Πιστοποιητικό

       Ισχύον Πιστοποιητικό Ασφάλειας Ραδιοεπικοινωνιών (εφόσον δεν είναι αρχική επιθεώρηση).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 8619

      • Υπουργική Απόφαση 2070.0/43184 2020 3117 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της κατανομής των αρμοδιοτήτων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203117

      • Νόμος Κεφάλαιο IV 1045 1980 95 Α

       Περιγραφή Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης SOALS για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19800100095

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία του Κλάδου πρωτοκολλεί την αίτηση και την χρεώνει στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων.

       Σημειώσεις Ο αιτών καταθέτει, είτε μέσω email, είτε ιδιοχείρως στη γραμματεία την αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και παράβολα.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση σε τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων χρεώνει την αίτηση στο Τμήμα Επιθεώρησης Εξοπλισμού.

       Όχι Όχι


      • 3 Ορισμός διενέργειας επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος αποφασίζει εάν η επιθεώρηση θα διενεργηθεί από Επιθεωρητή του Κλιμακίου Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) ή από επιθεωρητή του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεωρήσεων (ΤΚΕΠ) μιας Λιμενικής Αρχής.

       Σημειώσεις Ο καθορισμός του Επιθεωρητή δύναται να γίνει εναλλακτικά από τον Διευθυντή ή τον Διευθυντή του Κλάδου ή άλλο ανώτερο ιεραρχικά κλιμάκιο.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιθεώρηση από Επιθεωρητή του Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων (ΚΕΠ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Επιθεωρητής σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο μεταβαίνει επί του πλοίου, για τη διενέργεια της επιθεώρησης. Εάν η θέση του πλοίου βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 60χλμ, τότε εκδίδεται απόφαση μετακίνησης και ο ενδιαφερόμενος, υποχρεούται να καταβάλλει το ποσό των οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης του στελέχους μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο).

       Σημειώσεις Εφόσον κατά την επιθεώρηση διαπιστωθούν ευρήματα, το πλοίο οφείλει να τα αποκαταστήσει. Για να ολοκληρωθεί η επιθεώρηση απαιτείται να μεταβεί εκ νέου ο επιθεωρητής στο πλοίο προκειμένου να διαπιστώσει την αποκατάσταση των παρατηρήσεων που επιδόθηκαν εγγράφως στον εκπρόσωπο του πλοίου.

       Ναι Όχι


      • 5 Επιθεώρηση από Επιθεωρητή του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεωρήσεων (ΤΚΕΠ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Λιμενική Αρχή, κατόπιν διαταγής από ΔΕΠ, ορίζει επιθεωρητή, ο οποίος σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο μεταβαίνει επί του πλοίου, για τη διενέργεια της επιθεώρησης.

       Σημειώσεις Ο εκτιμώμενος χρόνος είναι μια μέση τιμή του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθόσον για την υλοποίηση της συντελούν και αστάθμητοι με την Υπηρεσία παράγοντες όπως δήλωση ετοιμότητας από ενδιαφερόμενο, αποκατάσταση παρατηρήσεων, διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και συνεργείων.

       Ναι Όχι


      • 6 Ολοκλήρωση Επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Επιθεωρητής, αφού έχει ήδη διαπιστώσει τη συμμόρφωση πλοίων υπό ελληνική σημαία στη κείμενη Νομοθεσία που αφορά στην ανανέωση του Πιστοποιητικού Ασφάλειας Ραδιοεπικοινωνιών, ολοκληρώνει την Επιθεώρησή του.

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη εκθέσεων Επιθεωρητή ΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης συντάσσονται οι εκθέσεις επιθεώρησης από τον επιθεωρητή, και γίνεται εισήγηση περί ανανέωσης του Πιστοποιητικού.

       Ναι Όχι


      • 8 Σύνταξη Εκθέσεων Επιθεωρητή ΤΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης ,συντάσσονται οι εκθέσεις επιθεώρησης από τον επιθεωρητή, και αποστέλλονται συμπληρωμένες και θεωρημένες από τον Προϊστάμενο ΤΚΕΠ, στη ΔΕΠ για έλεγχο.

       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση και παραλαβή Πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις Το πιστοποιητικό αφού έχει εκδοθεί από το αρμόδιο τμήμα , υπογράφεται ή θεωρείται από τον Διευθυντή. Το πιστοποιητικό επιδίδεται στον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.