Ανανέωση / Έκδοση / Θεώρηση Πιστοποιητικού Επιθεώρησης Ανυψωτικών Μηχανημάτων (ΠΑΜ) - (ΒΕΑΜ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbc07c95b-b000-4274-a3c2-571974d126ce 912124

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λιμενικές Αρχές, Κλάδος ελέγχου πλοίων, ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην Ανανέωση / Έκδοση / Θεώρηση του Πιστοποιητικού Επιθεώρησης Ανυψωτικών Μηχανημάτων στα υπόχρεα πλοία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Κλάδος ελέγχου πλοίων

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Το Πιστοποιητικό Επιθεώρησης Ανυψωτικών Μηχανημάτων (ΠΑΜ-ΒΕΑΜ)

είναι πενταετούς (5 έτη) ισχύος με ετήσιες θεωρήσεις οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός τριών (3) μηνών πριν και μέχρι τριών (3) μηνών μετά την επετειακή ημερομηνία θεώρησης βάσει του ΠΔ 316/2001 (ΦΕΚ 212/Α). Παράδειγμα: Επετειακή Ημερομηνία: 10/09/2021

Περίοδος Επιθεώρησης για τη Θεώρηση του Πιστοποιητικού: από10/06/2021 έως 10/12/2021.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Η αίτηση υποβάλλεται από τον πλοιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του για τη δήλωση ημερομηνίας ετοιμότητας του πλοίου προς επιθεώρηση και της τοποθεσίας της επιθεώρησης.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Παμ - βεαμ

      Επίσημος τίτλος

      Ανανέωση / Έκδοση / Θεώρηση Πιστοποιητικού Επιθεώρησης Ανυψωτικών Μηχανημάτων (ΠΑΜ) -(ΒΕΑΜ)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Ο αιτών είναι ο εκπρόσωπος του πλοιοκτήτη του υπόχρεου πλοίου ή ο ίδιος ο πλοιοκτήτης.

       Όχι Όχι

      • 1 Μέσο μέχρι 10 τον. 2,21*τόννο 0 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4371

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο (κυμαινόμενο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 10,01-50 τον 23,15+0,21*κάθε τον ή κλάσμα του> 10 0 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4372

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο (κυμαινόμενο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/create.htm

       Ναι

      • 1

      • 3 >50 τον. 36,38+0,21*κάθε τον ή κλάσμα του>50 0 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4373

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο (κυμαινόμενο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/create.htm

       Ναι

      • 1

      • 4 Ανελκυστήρας μέχρι δέκα (10) άτομα. 27.56 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4369

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/create.htm

       Όχι

      • 5 Ανελκυστήρας άνω των δέκα (10) ατόμων. 55.13 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4370

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/create.htm

       Ναι

      • 4

      • 6 Χαρτοσήμανση Β.Ε.Α.Μ. (Βιβλίο Επιθεώρησης Ανυψωτικών Μέσων) 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4444

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/create.htm

       Όχι

      • 7 Έκδοση Π.Α.Μ. (Πιστοποιητικό Ανυψωτικών Μέσων) 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4443

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/create.htm

       Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 316 2001 212 Α

       Περιγραφή Κανονισμός Επιθεώρησης των ανυψωτικών μέσων των πλοίων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100212

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία του Κλάδου πρωτοκολλεί την αίτηση και την χρεώνει στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων. Η υποβολή της αίτησης από τον πλοιοκτήτη δύναται να γίνει στην κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου ΝΑΝΠ και στις κατά τόπο Λιμενικές Αρχές ανά την επικράτεια, σε περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται το πλοίο.

       Σημειώσεις Ο αιτών καταθέτει, είτε μέσω email, είτε ιδιοχείρως, στη γραμματεία την αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και παράβολα.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση σε τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων χρεώνει την αίτηση στο Τμήμα Μηχανοηλεκτρολογικών Επιθεωρήσεων Μικρών Σκαφών (Μ.Ε.Μ.Σ.).

       Όχι Όχι


      • 3 Ορισμός διενέργειας επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος του Τμήματος αποφασίζει εάν η επιθεώρηση θα διενεργηθεί από επιθεωρητή του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) ή από επιθεωρητή του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεωρήσεων (ΤΚΕΠ) μίας Λιμενικής Αρχής.

       Σημειώσεις Ο καθορισμός του Επιθεωρητή δύναται να γίνει εναλλακτικά από τον Διευθυντή ή τον Διευθυντή του Κλάδου ή άλλο ανώτερο ιεραρχικά κλιμάκιο.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιθεώρηση από επιθεωρητή Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων (ΚΕΠ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος επιθεωρητής σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο μεταβαίνει επί του πλοίου για την διενέργεια της επιθεώρησης. Εάν η θέση του πλοίου βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 60 χλμ τότε εκδίδεται απόφαση μετακίνησης και ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να τα καταβάλει το πόσο των οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης του στελέχους μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου ( e- παράβολο).

       Σημειώσεις Εφόσον κατά την επιθεώρηση διαπιστωθούν ευρήματα το πλοίο οφείλει να τα αποκαταστήσει. Για να ολοκληρωθεί η επιθεώρηση απαιτείται να μεταβεί εκ νέου ο επιθεωρητής στο πλοίο προκειμένου διαπιστώσει την αποκατάσταση των παρατηρήσεων που επιδόθηκαν εγγράφως στον εκπρόσωπο του πλοίου. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταβάλει μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου αποζημίωση για αποκατάσταση παρατηρήσεων. Ο κωδικός παραβόλου για δεύτερη επίσκεψη επιθεωρητή είναι 4368 του συστήματος gsis.

       Ναι Όχι


      • 5 Επιθεώρηση απο επιθεωρητή Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Λιμενική Αρχή κατόπιν διαταγής από ΔΕΠ ορίζει επιθεωρητή ο οποίος σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο μεταβαίνει επί του πλοίου για την διενέργεια της επιθεώρησης.

       Σημειώσεις Ο εκτιμώμενος χρόνος είναι μία μέση τιμή του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθόσον για την υλοποίηση της συντελούν και αστάθμητοι με την Υπηρεσία παράγοντες όπως δήλωση ετοιμότητας από ενδιαφερόμενο, αποκατάσταση παρατηρήσεων, διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και συνεργείων.

       Ναι Όχι


      • 6 Ολοκλήρωση Επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ο επιθεωρητής αφού έχει ήδη διαπιστώσει την συμμόρφωση πλοίων υπό Ελληνική Σημαία στην κείμενη νομοθεσία που αφορά στην ανανέωση/θεώρηση ΔΠΠΣΥ/AFSC ολοκληρώνει την επιθεώρησή του.

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη Εκθέσεων Επιθεωρητή ΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης συντάσσονται οι εκθέσεις επιθεώρησης από τον επιθεωρητή και γίνεται εισήγηση, είτε περί ανανέωσης είτε περί θεώρησης του πιστοποιητικού.

       Ναι Όχι


      • 8 Σύνταξη Εκθέσεων Επιθεωρητή ΤΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης συντάσσονται οι εκθέσεις επιθεώρησης από τον επιθεωρητή και αποστέλλονται συμπληρωμένες και θεωρημένες από τον προϊστάμενο ΤΚΕΠ στην ΔΕΠ για έλεγχο.

       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση - Παραλαβή Πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το πιστοποιητικό αφού έχει εκδοθεί από το αρμόδιο τμήμα υπογράφεται ή θεωρείται από τον Διευθυντή. Το πιστοποιητικό επιδίδεται στον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.