Αναπλήρωση Διευθυντών Εκπαίδευσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3c3abfcc-3d0b-4cf2-ab6c-726f9a916f93 683944

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

14 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον ορισμό αναπληρωτών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την έκδοση σχετικής απόφασης, στις περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται Προϊστάμενος/η Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της οικείας Διεύθυνσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Τους Διευθυντές/τριες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναπληρώνουν αυτεπάγγελτα οι Προϊστάμενοι/ες των οικείων Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων. Ελλείψει αυτών, ακολουθείται η παρούσα διαδικασία, κατά την οποία εκδίδεται σχετική απόφαση, κατόπιν διατύπωσης γνώμης του/της Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης προς τον Περιφερειακό Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης, με την οποία προτείνει έναν/μία Διευθυντή/ντρια σχολικής μονάδας για τη θέση του αναπληρωτή.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναπλήρωση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εισήγηση, Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Επαγγελματικές Ο/η Αναπληρωτής/τρια Διευθυντής/τρια Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι Διευθυντής/ντρια Σχολικής μονάδας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η αναπλήρωση γίνεται κατά τη διαδικασία αυτή όταν Προϊστάμενος/νη Εκπαιδευτικών Θεμάτων δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 46 περ. γ 4823 2021 136 Α

       Περιγραφή Ο/Η Διευθυντής/ντρια Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον/την Προϊστάμενο/η του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Όταν ο/η τελευταίος/α δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο/η Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης αναπληρώνεται από Διευθυντή/ντρια σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100136

      • 1 Διατύπωση γνώμης (εισήγησης) ορισμού Διευθυντή σχολικής μονάδας ως αναπληρωτή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο /η Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης διατυπώνει γνώμη προς τον Περιφερειακό Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης, με την οποία προτείνει έναν/μία Διευθυντή/ντρια σχολικής μονάδας για τη θέση του αναπληρωτή.

       Όχι Όχι


      • 2 Ορισμός Διευθυντή σχολικής μονάδας ως αναπληρωτή του Διευθυντή Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο/η Περιφερειακός Διευθυντής/τρια Εκπαίδευσης προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης για τον ορισμό Αναπληρωτή/τριας Διευθυντή/τριας.

       Όχι Όχι


      • 3 Δημοσίευση απόφασης ορισμού αναπληρωτή Διευθυντή/τριας Εκπαίδευσης στο Πρόγραμμα "Διαύγεια"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Δημοσιεύεται η σχετική απόφαση και ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.