Αναπλήρωση Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



5c1d1320-d92b-4621-8204-51d038558c1c 607722

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

40 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασια αφορα την αναπλήρωση Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση




Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    
    Αίτηση θεραπείας κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/90 (Α 45))

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναπλήρωση Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων

      Επίσημος τίτλος

      Αναπλήρωση Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Προϋπηρεσίας Αναπληρωτής του Προϊσταμένου διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου ορίζεται ο ανώτερος κατά βαθμό μόνιμος εκπαιδευτικός που υπηρετεί με οργανική θέση στη σχολική μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι με τον ίδιο βαθμό ορίζεται αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋπηρεσίας Αναπληρωτής του Προϊσταμένου διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου όταν δεν υπάρχει μόνιμος εκπαιδευτικός που υπηρετεί με οργανική θέση στη σχολική μονάδα, ορίζεται ο ανώτερος κατά βαθμό μόνιμος εκπαιδευτικός που υπηρετεί με απόσπαση στη σχολική μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι με τον ίδιο βαθμό ορίζεται αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό.

       Ναι Ναι

      • 3 Προϋπηρεσίας Αναπληρωτής του Προϊσταμένου διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου όταν δεν υπάρχει μόνιμος εκπαιδευτικός που υπηρετεί με οργανική θέση στη σχολική μονάδα, ούτε μόνιμος εκπαιδευτικός που υπηρετεί με απόσπαση στη σχολική μονάδα, ορίζεται αναπληρωτής εκπαιδευτικός με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί στη σχολική μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι με τον ίδιο χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας αναπληρώνει αυτός που ορίζεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.

       Ναι Ναι

      • 1 Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο μεταξύ άλλων προκύπτει και η βαθμολογική κατάταξη του υπαλλήλου. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο μεταξύ άλλων προκύπτει και η βαθμολογική κατάταξη του υπαλλήλου.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • 2 Πρακτικό του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) στο οποίο διατυπώνει την εισήγησή του προς τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περί ορισμού αναπληρωτή Προϊσταμένου διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Πρακτικό του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) στο οποίο διατυπώνει την εισήγησή του προς τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περί ορισμού αναπληρωτή Προϊσταμένου διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Νόμος Άρθρο 11 παρ. Ε' περ. 4 1566 1985 167 Α

       Περιγραφή Η περ. 4 της παρ. Ε του άρθρου 11 του Ν. 1566/85 προστέθηκε με την παρ. 1Α του άρθρου 49 του Ν. 4547/18 (Α 102): "Αν δεν υπάρχει προϊστάμενος διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου, με απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με οργανική θέση στη σχολική μονάδα ή, αν δεν υπάρχει, στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με απόσπαση στη μονάδα αυτή ή, αν δεν υπάρχει, στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί στην ίδια μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο βαθμό ή αναπληρωτές με τον ίδιο χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης. Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση στη σχολική μονάδα και πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους για τους αποσπασμένους και τους αναπληρωτές."

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100167

      • 1 Βαθμολογικός έλεγχος των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στη Σχολική Μονάδα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται η βαθμολογική κατάσταση των υπηρετούντων εκπαιδευτικών της Σχολικής Μονάδας προκειμένου να διαβιβαστεί η υπόθεση στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για να διατυπώσει την εισήγησή του περί αναπλήρωσης του Προϊσταμένου.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση της βαθμολογικής κατάστασης των υπηρετούντων εκπαιδευτικών της Σχολικής Μονάδας στο αρμόδιο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) προκειμένου να διατυπώσει εισήγηση για τον ορισμό του αναπληρωτή Προϊσταμένου διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Διαβιβάζεται η βαθμολογική κατάσταση των υπηρετούντων εκπαιδευτικών της Σχολικής Μονάδας στο αρμόδιο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) προκειμένου να διατυπώσει εισήγηση για τον ορισμό του αναπληρωτή Προϊσταμένου διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση πρακτικού του αρμόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) για τον ορισμό αναπληρωτή Προϊσταμένου διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση πρακτικού του αρμόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) στο οποίο διατυπώνεται η εισήγησή του για τον ορισμό του αναπληρωτή Προϊσταμένου διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόφαση ορισμού αναπληρωτή Προϊσταμένου διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται η απόφαση ορισμού αναπληρωτή Προϊσταμένου διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου.

       Όχι Όχι


      • 5 Δημοσίευση απόφασης ορισμού αναπληρωτή Προϊσταμένου διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η διαδικασία ορισμού αναπληρωτή Προϊσταμένου διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της απόφασης ορισμού του στη "Διαυγεια"

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.