Αναπλήρωση Υποδιευθυντών Σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7fcf169c-f03c-4ce5-973e-558cf9fd96de 205684

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναπλήρωση Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    
    Αίτηση θεραπείας κατά το άρθρο 24 Ν. 2690/99 (Α 45).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναπλήρωση Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Προϋπηρεσίας Ο ανώτερος σε βαθμό εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. αναπληρώνει τον Υποδιευθυντή της Σχολικής Μονάδας ή του Ε.Κ. αντίστοιχα, όταν αυτός δεν υπάρχει ή απουσιάζει. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, καθήκοντα υποδιευθυντή ασκεί αυτός που ορίζεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. - Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο μεταξύ άλλων προκύπτει και η βαθμολογική κατάταξη του υπαλλήλου. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο μεταξύ άλλων προκύπτει και η βαθμολογική κατάταξη του υπαλλήλου.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • 2 Πρακτικό του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. - Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), στο οποίο διατυπώνεται η γνώμη του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό αναπληρωτή Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Ε.Κ. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Πρακτικό του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. - Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), στο οποίο διατυπώνεται η γνώμη του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό αναπληρωτή Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Ε.Κ.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 6440

      • Νόμος 11 περ. Ε΄ παρ. 2 1566 1985 167 Α
      • Προεδρικό Διάταγμα 11 παρ.6 και 12 παρ.6 1 2003 1 Α
      • 1 Βαθμολογικός έλεγχος των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στη Σχολική Μονάδα ή Ε.Κ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται η βαθμολογική κατάσταση των υπηρετούντων εκπαιδευτικών της Σχολικής Μονάδας ή Εκπαιδευτικών Κέντρων προκειμένου να ορισθεί ο αναπληρωτής, αν βρεθεί εκπαιδευτικός με ανώτερο βαθμό ή να διαβιβαστεί η υπόθεση στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για να διατυπώσει τη γνώμη του, αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι.

       Όχι Όχι


      • 2 Απόφαση ορισμού αναπληρωτή Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Ε.Κ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται η απόφαση ορισμού αναπληρωτή Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Εκπαιδευτικών Κέντρων όταν στη Σχολική μονάδα ή το Εκπαιδευτικό Κέντρο βρεθεί εκπαιδευτικός με ανώτερο βαθμό.

       Ναι Όχι


      • 3 Δημοσίευση απόφασης ορισμού αναπληρωτή Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Ε.Κ. στη "Διαύγεια"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η διαδικασία ορισμού αναπληρωτή Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Ε.Κ. ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της απόφασης ορισμού του στη "Διαυγεια".

       Ναι Ναι


      • 4 Διαβίβαση της βαθμολογικής κατάστασης των ομοιόβαθμων υπηρετούντων εκπαιδευτικών της Σχολικής Μονάδας ή Ε.Κ. στο αρμόδιο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. - Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) προκειμένου να διατυπώσει γνώμη για τον ορισμό του αναπληρωτή Υποδιευθυντή.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαβιβάζεται η βαθμολογική κατάσταση των ομοιόβαθμων υπηρετούντων εκπαιδευτικών της Σχολικής Μονάδας ή Ε.Κ. στο αρμόδιο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. - Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) προκειμένου να διατυπώσει γνώμη για τον ορισμό του αναπληρωτή Υποδιευθυντή.

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση πρακτικού του αρμόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. - Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) στο οποίο διατυπώνεται η γνώμη του για τον ορισμό του αναπληρωτή Υποδιευθυντή.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση πρακτικού του αρμόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. - Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) στο οποίο διατυπώνεται η γνώμη του για τον ορισμό του αναπληρωτή Υποδιευθυντή, όταν από τον έλεγχο που προηγήθηκε στο βήμα 1 βρέθηκαν ομοιόβαθμοι εκπαιδευτικοί.

       Ναι Όχι


      • 6 Απόφαση ορισμού αναπληρωτή Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Ε.Κ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται η απόφαση ορισμού αναπληρωτή Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Ε.Κ. όταν στη Σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. βρεθούν ομοιόβαθμοι εκπαιδευτικοί.

       Ναι Όχι


      • 7 Δημοσίευση απόφασης ορισμού αναπληρωτή Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Ε.Κ. στη "Διαύγεια"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η διαδικασία ορισμού αναπληρωτή Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Ε.Κ. ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της απόφασης ορισμού του στη "Διαυγεια".

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.