Αναστολή λειτουργίας Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή εκτός έδρας τμήματος Σ.Δ.Ε.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση150a1ab5-5eec-429c-b001-627dca2fb372 150155

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την αναστολή λειτουργίας Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή εκτός έδρας τμήματος Σ.Δ.Ε.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Κυμαινόμενη υπό προϋποθέσεις

Παρατηρήσεις

Τα Σ.Δ.Ε. υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το οποίο, διά της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.& Δ.Β.Μ., διαμορφώνει το εκπαιδευτικό πλαίσιό τους και έχει την εποπτεία της λειτουργίας τους. Αποτελούν φορείς Γενικής Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και χορηγούν τίτλο σπουδών ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου.

Τελευταία ενημέρωση

15/01/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

από τον Διευθυντή του σχολείου για την αναστολή λειτουργίας του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή εκτός έδρας τμήματος Σ.Δ.Ε.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναστολή λειτουργίας Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή εκτός έδρας τμήματος Σ.Δ.Ε.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Το Σ.Δ.Ε. αποτελεί βιώσιμη σχολική μονάδα με δύο έτη λειτουργίας, όταν αριθμεί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) εκπαιδευόμενους και έχει δύο (2) τουλάχιστον τμήματα. Απόκλιση από τα ανωτέρω είναι δυνατή μόνο μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

       Όχι Όχι

      • 1 Έγγραφο του Διευθυντή του Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ,με το οποίο θα διαπιστώνεται το μη βιώσιμο του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή του εκτός έδρας τμήματος Σ.Δ.Ε. Εισήγηση

       Έγγραφο του Διευθυντή του Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ,με το οποίο θα διαπιστώνεται το μη βιώσιμο του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή του εκτός έδρας τμήματος Σ.Δ.Ε.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9779

      • Κανονισμός 1 και 5 2014 1861 Β

       Περιγραφή Υπουργική Απόφαση 5953/2014/2014 (ΦΕΚ 1861/Β) Άρθρα 1 και 5. Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201861

      • 1 Παραλαβή εγγράφου από τη Διεύθυνση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έγγραφο του Διευθυντή από το οποίο θα διαπιστώνεται το μη βιώσιμο του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή του εκτός έδρας τμήματος Σ.Δ.Ε. ελλείψει εκπαιδευομένων.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πλήρωσης των προϋποθέσεων αναστολής λειτουργίας Σ.Δ.Ε. ή εκτός έδρας τμήματος Σ.Δ.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα ελέγχει την πληρότητα και την τεκμηρίωση του αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή εισήγησης/ενημερωτικού σημειώματος από τη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης στη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή σχετικού ενημερωτικού σημειώματος στη Γενική Γραμματεία Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ.

       Σημειώσεις Το Σ.Δ.Ε. αποτελεί βιώσιμη σχολική μονάδα με δύο έτη λειτουργίας, όταν αριθμεί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) εκπαιδευόμενους και έχει δύο (2) τουλάχιστον τμήματα. Απόκλιση από τα ανωτέρω είναι δυνατή μόνο μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης. Ακολούθως υποβάλλεται σχετικό ενημερωτικό σημείωμα για το ενδεχόμενο απόκλισης από τα παραπάνω και διατήρησης της λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

       Όχι Όχι


      • 4 Προώθηση Απόφασης για την αναστολή λειτουργίας Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή εκτός έδρας τμήματος Σ.Δ.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.