Αξιοποίηση αποτελεσμάτων μεταβολών κοινωνικών και άλλων συνθηκών που επηρεάζουν την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf6669732-57bf-4a20-b7b5-e684d1617148 436478

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παρακολούθηση των μεταβολών στις κοινωνικές συνθήκες και φαινόμενα και στους λοιπούς παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας και στη μέριμνα για την αξιοποίηση των σχετικών πορισμάτων. Απευθύνεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ


Τελευταία ενημέρωση

29/09/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αξιοποίηση αποτελεσμάτων μεταβολών κοινωνικών και άλλων συνθηκών που επηρεάζουν την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • Προεδρικό Διάταγμα 15 178 2014 281 Α

       Περιγραφή Η παρακολούθηση των μεταβολών στις κοινωνικές συνθήκες και φαινόμενα και στους λοιπούς παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας και η μέριμνα για την αξιοποίηση των σχετικών πορισμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100281

      • 1 Ορισμός αρμόδιου υπαλλήλου για την παρακολούθηση των μεταβολών των κοινωνικών συνθηκών και φαινομένων που επηρεάζουν την επίτευξη της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας είναι αρμόδιο να παρακολουθεί τις μεταβολές στις κοινωνικές συνθήκες και στα φαινόμενα, εστιάζοντας στους παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη της αποστολής του Σώματος. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με την παρακολούθηση ανοικτών πηγών πληροφόρησης, όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο, είτε με ενημέρωση από άλλους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εγχώριους ή αλλοδαπούς, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα. Όταν περιέλθει σε γνώση του Τμήματος τέτοιου είδους συμβάν, ο Τμηματάρχης του ορίζει αρμόδιο υπάλληλό του για να συλλέξει σχετικές πληροφορίες περί αυτού και να ενημερώσει σχετικά την Υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 2 Ενημέρωση αρμόδιων Υπηρεσιών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με την καθοδήγηση του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού, ο αρμόδιος υπάλληλος μεριμνά για την κατάρτιση σχετικού εγγράφου και την αποστολή του στις Κεντρικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά λόγο αρμοδιότητας, προκειμένου να ενημερωθούν για τις μεταβολές των κοινωνικών συνθηκών και φαινομένων που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη της αποστολής του Σώματος, ώστε να αξιοποιηθούν οι σχετικές πληροφορίες στο πλαίσιο των δράσεών τους. Παράλληλα, κοινοποιείται το έγγραφο στη Φυσική και Πολιτική Ηγεσία.

       Όχι Όχι


      • 3 Αρχειοθέτηση υπόθεσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υπόθεση τίθεται στο αρχείο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.