Απαλλαγή Στελεχών Εκπαίδευσης από τα Καθήκοντά τους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση47c97511-9c59-4662-958d-80460391ed8d 965343

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

45 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απαλλαγή των στελεχών εκπαίδευσης από τα καθήκοντά τους λόγω πλημμελούς άσκησης καθηκόντων ύστερα από κλήση τους σε ακρόαση ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Μια άλλη περίπτωση/ διαδικασία απαλλαγής των στελεχών εκπαίδευσης από τα καθήκοντά τους είναι με παραίτηση, υποβάλλοντας οι ενδιαφερόμενοι σχετική αίτηση, επικαλούμενοι λόγους σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας

Τελευταία ενημέρωση

20/02/2024

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απαλλαγή Στελεχών Εκπαίδευσης από τα Καθήκοντά τους για πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων

      Επίσημος τίτλος

      Απαλλαγή Στελεχών Εκπαίδευσης από τα Καθήκοντά τους

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,


      • Νόμος 44 4823 2021 136 Α

       Περιγραφή Με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για την τοποθέτηση, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, τα στελέχη της εκπαίδευσης μπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων τους για σοβαρό λόγο που ανάγεται σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, ύστερα από προηγούμενη κλήση τους σε ακρόαση ενώπιον του συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100136

      • 1 Υποβολή εισήγησης από την Υπηρεσία για απαλλαγή στελέχους εκπαίδευσης λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/η Προϊστάμενος/η του στελέχους εκπαίδευσης εισηγείται αιτιολογημένα στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο την απαλλαγή του στελέχους εκπαίδευσης από τα υπηρεσιακά του/της καθήκοντα για σοβαρό λόγο που ανάγεται σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

       Σημειώσεις Η διαδικασία αυτή εκκινεί από την Υπηρεσία του στελέχους εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι


      • 2 Αποστολή εισήγησης στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Κλήση του στελέχους εκπαίδευσης για ακρόαση ενώπιον του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο καλεί σε ακρόαση το στέλεχος εκπαίδευσης στο πλαίσιο εξέτασης της εισήγησης του/της Προϊσταμένου/ης του για απαλλαγή από τα υπηρεσιακά του καθήκοντα για σοβαρό λόγο που ανάγεται σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

       Όχι Όχι


      • 4 Ακρόαση του στελέχους εκπαίδευσης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο       Όχι Όχι


      • 5 Σύμφωνη γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο εκδίδει σύμφωνη γνώμη για την απαλλαγή ή μη του στελέχους εκπαίδευσης από τα υπηρεσιακά του καθήκοντα.

       Όχι Όχι


      • 6 Θετική σύμφωνη γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση απόφασης απαλλαγής στελέχους εκπαίδευσης από τα υπηρεσιακά του καθήκοντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η απόφαση απαλλαγής σε περίπτωση θετικής σύμφωνης γνώμης εκδίδεται από το όργανο που είναι αρμόδιο και για την τοποθέτηση του στελέχους εκπαίδευσης.

       Ναι Όχι


      • 8 Δημοσίευση της απόφασης απαλλαγής στο Πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Ναι


      • 9 Αρνητική γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο       Ναι Όχι


      • 10 Κοινοποίηση αρνητικής απόφασης Υπηρεσιακού Συμβουλίου περί απαλλαγής στην Υπηρεσία και στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.