Απαλλαγή καταβολής αντιτίμου για επισκέψεις σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μνημεία και Μουσεία

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa6dbb1ff-cde0-46ae-9e99-84c5fb9cba40 877454

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  10
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην ελεύθερη είσοδο - απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου επίσκεψης των επίσημων φιλοξενούμενων του Ελληνικού Δημοσίου, σε οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν αιτήματος του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου. Απευθύνεται σε δημόσιους φορείς.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου

  Τίτλος

  Αίτημα για ελεύθερη είσοδο - απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου επίσκεψης σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - επίσημων φιλοξενούμενων του Ελληνικού Δημοσίου, από το κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο.

  Σημειώσεις

  Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλογο των προς επίσκεψη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων, ακριβείς ημερομηνίες επίσκεψης και ακριβή αριθμό επισκεπτών.

  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Κατ εξαίρεση άδεια ελεύθερης εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία

       Επίσημος τίτλος

       Απαλλαγή από την Υποχρέωση Καταβολής Αντιτίμου Επίσκεψης σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μνημεία και Μουσεία, μετά από Έγκριση της ΓΔΑΠΚ


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εσωστρεφής

        ,


       • 1 Άλλο Επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου κατόπιν αιτήματος του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου.

        Όχι Όχι

       • Νόμος 45 4761 2020 248 Α

        Περιγραφή Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Wtv5OKWZcpF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuf85n 58zEc4P1zdycjtDfpG2MZTHuxh0xoFK2pRgyKE

       • Νόμος 20 4708 2020 140 Α

        Περιγραφή Κέντρο Πολιτισμού και Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ii-Ftf96MRB5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaGTE3go0gSTDk0Q48bds76X2qTiKtaKyHlCHvvQxDtU

       • Νόμος 46 3028 2002 153 Α

        Περιγραφή Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHghqNAYvmYB3dtvSoClrL8LNomXabbWrx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVWSs6h4627i 86 fQ-VAcgRgusWh7 x9eM53OZe9gJI

       • Προεδρικό Διάταγμα 4 2018 7 Α
       • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/591722/12422/31-10-2019 2019 3976 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323/27.6.2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αντιτίμου επίσκεψης οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων - Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου» (ΦΕΚ 2666/Β’/1.7.2019), ως προς τα άρθρα 2 και 3.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8gCVnIbYmg5kfP1Rf9veiteJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtaTy6CmC7x-qRDvJM9fpncf0dMLmGuFJhGbj8EOo-bwS

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3 ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/ 346553/247338/5874/3323/27-6-2019 2019 2666 Β

        Περιγραφή Καθορισμός αντιτίμου επίσκεψης οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων - Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8ESpgp0AljOsfP1Rf9veiteJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtb1xoJ r2j2KGRJx6gIcLyZnlHSTFgGttAf4E7qXcXrZ

        ΑΔΑ ΩΔΤ34653Π4-Ν7Λ

       • Υπουργική Απόφαση 1, 2 ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ 136506/3067/15-3-2020 2020 908 Β

        Περιγραφή Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Gcj1vCVSWhl5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY392y9WS8sU0E-4LSBrOlwDvMjuBvHRQy3ChLxvPl5r

       • 1 Υποβολή έντυπης ή ψηφιακής αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 2 Πρωτοκόλληση και ανάθεση στον αρμόδιο υπάλληλο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 3 Αποστολή και έλεγχος αιτήματος από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 4 Έγκριση απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου των αιτούντων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Το έγγραφο έγκρισης απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου επίσκεψης σε οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία των αιτούντων συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και προωθείται στη διοικητική ιεραρχία προκειμένου να λάβει την τελική υπογραφή από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

        Ναι Όχι


       • 5 Μη έγκριση απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου των αιτούντων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Το έγγραφο μη έγκρισης απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου επίσκεψης σε οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία των αιτούντων συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και λαμβάνει την τελική υπογραφή σε επίπεδο Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

        Ναι Όχι


       • 6 Έγγραφη ενημέρωση του αιτούντος δημόσιου φορέα και των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.