Απαλλαγή πολεμικών πλοίων από την καταβολή πλοηγικών δικαιωμάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1622ef05-f024-4a14-9a76-acc4ecc66e4c 575363

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΟΗΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η εν λόγω διαδικασία αφορά στην απαλλαγή συγκεκριμένης κατηγορίας πλοίων (πολεμικών) από την υποχρέωση καταβολής των τελών πλοηγικών δικαιωμάτων, τα οποία υποχρεούνται να καταβάλλουν τα υποκείμενα σε πλοήγηση πλοία, σύμφωνα με το π.δ. 287/1991 (Α’ 102), όπως ισχύει. Περιγράφεται ως ειδική διαδικασία, ξεχωριστά από το γενικότερο πλαίσιο καταβολής των πλοηγικών δικαιωμάτων, διότι πρόκειται για την μοναδική περίπτωση κατά την οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας έγγραφο περί απαλλαγής πλοίου από την καταβολή πλοηγικών δικαιωμάτων, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου ναυτικού πρακτορείου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΟΗΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Το ναυτικό πρακτορείο υποβάλλει αίτηση για την έκδοση απαλλαγής συγκεκριμένου πλοίου από την καταβολή πλοηγικών δικαιωμάτων.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πλοηγικά δικαιώματα, πολεμικά πλοία και πλοήγηση. Διαδικασία απαλλαγής των πολεμικών πλοίων από την καταβολή πλοηγικών δικαιωμάτων

      Επίσημος τίτλος

      Απαλλαγή πολεμικών πλοίων από την καταβολή πλοηγικών δικαιωμάτων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Κριτήριο για τη χορήγηση απαλλαγής σε πολεμικό πλοίο από την καταβολή πλοηγικών δικαιωμάτων αποτελεί η κατάθεση βεβαίωσης από το ναυτικό πρακτορείο, στην οποία να προκύπτει με σαφήνεια το όνομα του πλοίου, η σημαία του, ο λιμένας πλοήγησης και η ημερομηνία κατάπλου και απόπλου του πολεμικού πλοίου, καθώς η υποβολή έγγραφης βεβαίωσης από την οικεία Πρεσβεία, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας ή άλλο αρμόδιο φορέα, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα και η συναφής δραστηριότητα του πολεμικού πλοίου. Χωρίς τις ανωτέρω βεβαιώσεις, δεν είναι δυνατή η έκδοση απόφασης απαλλαγής και ακολουθεί σχετική αλληλογραφία μεταξύ της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας και του ενδιαφερόμενου ναυτικού πρακτορείου για την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι

      • 1 Υποβάλλεται βεβαίωση από το ναυτικό πρακτορείο, από την οποία προκύπτει το όνομα του πολεμικού πλοίου, η σημαία του, το πρόγραμμα κατάπλου και απόπλου και ο λιμένας πλοήγησης. Βεβαίωση

       Υποβάλλεται βεβαίωση από το ναυτικό πρακτορείο, από την οποία προκύπτει το όνομα του πολεμικού πλοίου, η σημαία του, το πρόγραμμα κατάπλου και απόπλου και ο λιμένας πλοήγησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Έγγραφο οικείας Πρεσβείας ή του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας ή άλλου αρμόδιο φορέα, το οποίο βεβαιώνει ότι πρόκειται όντως για πολεμικό πλοίο, το οποίο θα καταπλεύσει και θα αποπλεύσει σε συγκεκριμένες ημερομηνίες σε συγκεκριμένο λιμένα. Βεβαίωση

       Έγγραφο οικείας Πρεσβείας ή του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας ή άλλου αρμόδιο φορέα, το οποίο βεβαιώνει ότι πρόκειται όντως για πολεμικό πλοίο, το οποίο θα καταπλεύσει και θα αποπλεύσει σε συγκεκριμένες ημερομηνίες σε συγκεκριμένο λιμένα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Προεδρικό Διάταγμα 65 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3422 1996 898 Β

       Περιγραφή Απαλλαγές μειώσεις τελών σε εφαρμογή άρθρου 6 του ν. 2399/96

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960200898

      • Προεδρικό Διάταγμα 287 1991 102 Α

       Περιγραφή Πλοηγικά δικαιώματα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100102

      • 1 Υποβολή αίτησης από ενδιαφερόμενο ναυτικό πρακτορείο προς τη Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Υποβολή έγγραφης αίτησης από ενδιαφερόμενο ναυτικό πρακτορείο προς τη Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας, με συνημμένο πρόγραμμα κατάπλου και απόπλου πολεμικού πλοίου, σαφή αναφορά του λιμένα πλοήγησης και επισύναψη εγγράφου από Πρεσβείες κτλ που να βεβαιώνουν την δραστηριότητα του πολεμικού πλοίου.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση απόφασης απαλλαγής από τη Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Έκδοση απόφασης απαλλαγής από τη Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας. Η απόφαση κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο ναυτικό πρακτορείο και στον οικείο Πλοηγικό Σταθμό.

       Όχι Όχι


      • 3 Απαλλαγή του πλοίου από την καταβολή με έκδοση σχετικού απαλλακτικού τιμολογίου από τον οικείο Πλοηγικό Σταθμό.

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απαλλαγή του πλοίου από την καταβολή με έκδοση σχετικού απαλλακτικού τιμολογίου από τον οικείο Πλοηγικό Σταθμό.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.