Απλή Καταγραφή (προ-καταγραφή) των αιτούντων διεθνή προστασία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση80df7344-db9e-4779-956d-42f1b22846bc 371459

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην Απλή Καταγραφή (προ-καταγραφή) των αιτούντων διεθνή προστασία. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η πλήρης καταγραφή της αίτησης διεθνούς προστασίας (στην οποία δηλώνονται αναλυτικά τα στοιχεία του αιτούντος και άλλες σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στην υπόθεση ασύλου του), θα πρέπει σε διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, να γίνει η απλή καταγραφή των ελάχιστων απαραίτητων στοιχείων μεταξύ των οποίων και η γλώσσα στην οποία επιθυμεί ο αιτών να εξεταστεί η αίτησή του. Στη συνέχεια, θα γίνει η πλήρης καταγραφή της αίτησης (σε συγκεκριμένη ημερομηνία για την οποία ο αιτών θα ενημερωθεί). Η αίτηση υποβάλλεται ενώπιον των Αρχών Παραλαβής που είναι τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου, τα Αυτοτελή Κλιμάκια και τα Κινητά Κλιμάκια της Υπηρεσίας Ασύλου. Η διαδικασία της απλής καταγραφής των αιτούντων παροχής διεθνής προστασίας ολοκληρώνεται εντός 3 ημερών από την υποβολή της αίτησης σε περίπτωση αδυναμίας πλήρους καταγραφής σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 2 του Ν. 4636/2019. Απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Υπηρεσία Ασύλου

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Αυτοκαταγραφή αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας: Αιτούντες για τους οποίους έχει δημιουργηθεί βούληση από την Υπηρεσία Ασύλου ή άλλη αρμόδια αρχή μέχρι τις 03/05/2020 μπορούν να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά την φόρμα καταγραφής μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://apps.migration.gov.gr/selfregistration/login .

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απλή Καταγραφή (προ-καταγραφή) των αιτούντων για παροχή διεθνούς προστασίας

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Βιντεοκλήση

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Υπηκοότητας Οι αιτούντες διεθνή προστασία είναι υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που ζητούν να μην απελαθούν γιατί φοβούνται δίωξη λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων, ή γιατί κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής ή προηγούμενης διαμονής του, ιδίως γιατί κινδυνεύουν με θανατική ποινή ή εκτέλεση, με βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή κινδυνεύει η ζωή ή η ακεραιότητά τους λόγω διεθνούς ή εμφύλιας σύρραξης.

       Όχι Όχι

      • 1 Φάκελος με ταυτοποιητικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διαδικασία απλής καταγραφής των αιτούντων διεθνή προστασία. Άλλο

       Φάκελος με ταυτοποιητικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διαδικασία απλής καταγραφής των αιτούντων διεθνή προστασία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο αιτών θα πρέπει να παραδώσει τα πρωτότυπα ταξιδιωτικά έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 78(4) του Ν.4636/2019, εκτός αν τα έχει παραδώσει σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας (π.χ. Αστυνομία). Στην περίπτωση αυτή, οι άλλες υπηρεσίες οφείλουν να παραδώσουν τα ως άνω έγγραφα στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου. Χορηγείται στον αιτούντα ακριβές αντίγραφο του αποδεικτικού λήψης εγγράφων. Η ταυτότητα παραδίδεται εάν ο αιτών το επιθυμεί. Στην περίπτωση αυτή, χορηγείται και πάλι στον αιτούντα ακριβές αντίγραφο του αποδεικτού λήψης εγγράφου. Διαφορετικά φωτοτυπείται και η φωτοτυπία τίθεται στο φάκελο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • Νόμος άρθρο 6 4686 2020 96 Α

       Περιγραφή Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A 169), 4375/2016 (A 51), 4251/2014 (Α 80) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100096

      • Νόμος 4636 2019 169 Α

       Περιγραφή Περί διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100169

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 604 2013

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 604/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση).

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=el

      • 1 Δημιουργία βούλησης ασύλου και άλλες σχετικές ενεργειες μέσω Skype

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά τη διάρκεια της κλήσης skype δημιουργείται νέα βούληση ασύλου καταχωρώντας το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η υπηκοότητα, το φύλο, η γλώσσα του αιτούντος, το τηλέφωνο και για το αν πρόκειται για υπόθεση οικογενειακής επανένωσης

       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη φωτογραφίας του αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Λαμβάνεται φωτογραφία του αιτούντος στον οποίο παρέχονται οι κατάλληλες οδηγίες ώστε να έχει την κατάλληλη απόσταση από την web camera και το πρόσωπό του στην κατάλληλη θέση στο κάδρο, ώστε η φωτογραφία να είναι κατά το δυνατό ευκρινής.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώρηση της ημερομηνίας διενέργειας της πλήρους καταγραφής και το αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Καταχωρείται η ημερομηνία διενέργειας της πλήρους καταγραφής και το αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου για το οποίο κλείνεται το ραντεβού, σε κάθε βούληση ξεχωριστά.

       Όχι Όχι


      • 4 Ενημέρωση του αιτούντα για την προγραμματισμένη ημερομηνία πλήρους καταγραφής


       Περιγραφή Ενημερώνεται ο αιτών για την προγραμματισμένη ημερομηνία πλήρους καταγραφής του καθώς και για το ότι θα πρέπει να παρουσιαστεί στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου για το οποίο έχει οριστεί το ραντεβού πλήρους καταγραφής και μόνο σε αυτό, από την επόμενη εργάσιμη, προκειμένου να παραλάβει το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία απλής Καταγραφής και να ληφθούν τα δακτυλικά του αποτυπώματα.

       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση του αιτούντα για τον αριθμό βούλησής του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει τον αιτούντα για τον αριθμό της βούλησης ασύλου του και του τονίζεται ότι κατά την προσέλευση στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου θα πρέπει να γνωρίζει τον αριθμό βούλησης ώστε να καταστεί δυνατή η παραλαβή του Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία Απλής Καταγραφής.

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση του αιτούντα για την προσκόμιση ατομικών του εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει τον αιτούντα ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσκομίσει τυχόν ατομικά του έγγραφα (πχ. διαβατήριο/ταξιδιωτικό έγγραφο/ταυτότητα) ή έγγραφα της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να καταγραφούν ορθά τα ατομικά του/της στοιχεία.

       Όχι Όχι


      • 7 Προσέλευση του αιτούντος στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου για προς παραλαβή του Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία απλής καταγραφής και έλεγχος της βούλησής του στο σύστημα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά την προσέλευση του αιτούντος στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου, ο αιτών θα πρέπει να δηλώσει στον αρμόδιο υπάλληλο τον αριθμό της βούλησής του.

       Σημειώσεις Το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία απλής καταγραφής παραδίδεται μόνο από το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου όπου έχει προγραμματιστεί η πλήρης καταγραφή του. Εάν παρουσιαστεί σε άλλο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου, ο αρμόδιος υπάλληλος τον ενημερώνει ότι θα πρέπει να πάει στο αρμόδιο για την καταγραφή του Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου.

       Όχι Όχι


      • 8 Λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων τύπου Eurodac 3

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει στη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων τύπου EURODAC 3 προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο αιτών έχει καταθέσει ήδη προηγούμενη αίτηση ασύλου ή εάν έχει ήδη δακτυλοσκοπηθεί σε προηγούμενη βούλησή του.

       Σημειώσεις Eurodac: Κεντρική ευρωπαϊκή βάση δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων

       Όχι Όχι


      • 9 Αναζήτηση βούλησης του αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αναζητείται η βούληση του αιτούντος και επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για το ίδιο άτομο. Ελέγχεται από το σύστημα εάν τυχόν έχει ήδη εκδοθεί Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία απλής καταγραφής ή εάν έχει ήδη προηγηθεί λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων ώστε ο αρμόδιος υπάλληλος να προβεί στις ανάλογες ενέργειες

       Όχι Όχι


      • 10 Προσκόμιση ατομικών εγγράφων από τον αιτούντα σε περίπτωση που υπάρχουν

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ρωτά τον αιτούντα εάν έχει να προσκομίσει ατομικά έγγραφα ταυτότητας ώστε να προβεί και στην κατάλληλη επιλογή καταχώρισης από το σύστημα. Παράλληλα ενημερώνεται ο αιτών ότι τα βασικά του στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα δεν θα μπορούν να τροποποιηθούν.

       Όχι Όχι


      • 11 Αναζήτηση του αιτούντος στην Αλκυόνη και καταγραφή των βασικών του στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει στην σχετική αναζήτηση του αιτούντος στην Αλκυόνη και ακολούθως στην καταγραφή των βασικών του στοιχείων ώστε να επιλέγεται στο σύστημα η καταχώρηση που ανταποκρίνεται στα στοιχεία του αιτούντος.

       Σημειώσεις Αλκυόνη: Πληροφορικό σύστημα

       Όχι Όχι


      • 12 Ενημέρωση του αιτούντα για προσκόμιση τυχόν ατομικών εγγράφων που υπάρχουν διαθέσιμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει τον αιτούντα ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσκομίσει τυχόν ατομικά του έγγραφα (π.χ. διαβατήριο/ταξιδιώτικά έγγραφα/ταυτότητα) προκειμένου να καταγραφούν ορθά τα ατομικά του στοιχεία.

       Όχι Όχι


      • 13 Έκδοση και παράδοση Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία απλής καταγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ανάλογα με τα αποτελέσματα του Eurodac 3 ο υπάλληλος προβαίνει στην έκδοση του Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία Απλής Καταγραφής. Τα Δελτία Αιτούντος Διεθνή Προστασία Απλής Καταγραφής παραδίδονται μόνο στους αιτούντες που είναι παρόντες. Παραλαβή εξ’ ονόματος άλλου (ακόμα και ανήλικου τέκνου του) δεν είναι δυνατή. Κατά την παράδοση του ΔΑΔΠ απλής καταγραφής, ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει τον αιτούντα για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και του χορηγεί το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο στη γλώσσα που κατανοεί.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.