Απογραφή Ασφαλισμένου στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Τ.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ. – Ενημέρωση / επικαιροποίηση στοιχείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση554e180f-7841-4679-ac79-dfba1c7920c3 554187

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης, Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών Τ.Α.Υ.Φ.Ε- Ν.Π.Ι.Δ.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη ενημέρωση/επικαιροποίηση των στοιχείων του κάθε ασφαλισμένου στο Μητρώο Ασφαλισμένων που τηρεί το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (T.A.Υ.Φ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.) και αφορά σε κάθε εργαζόμενο ο οποίος υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση από το Ταμείο και διαθέτει ήδη Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) στο Τ.Α.Υ.Φ.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ. Για οποιαδήποτε μεταβολή στα προσωπικά στοιχεία του ασφαλισμένου, θα πρέπει να γίνεται και ενημέρωση των μεταβολών αυτών στο Μητρώο του.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών Τ.Α.Υ.Φ.Ε- Ν.Π.Ι.Δ.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

17/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Απογραφικό Δελτίο Ασφαλισμένου

Σημειώσεις

Ο ασφαλισμένος αποστέλλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου apografiko@tayfe.gr ή δια ζώσης ή ταχυδρομικά το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ταμείου. Η αίτηση παραλαμβάνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Μητρώου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απογραφή ασφαλισμένου στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Τ.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ. – Ενημέρωση /επικαιροποίηση των στοιχείων του


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Ο εργαζόμενος να υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση από το Ταμείο ΤΑΥΦΕ - ΝΠΙΔ.

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.30123/οικ.28567/918 2013 3259 Β

       Περιγραφή Μετατροπή του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Π.Υ.Φ.Ε.) του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) σε Ν.Π.Ι.Δ.−Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑ.Υ.Φ.Ε.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203259

      • Κανονισμός 6.5 , 7.4 145/330/13-05-2020 2020

       Περιγραφή Κανονισμός Παροχών του Ταμείου- Απόφαση Δ.Σ. του ΤΑ.Υ.Φ.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://tayfe.gr/kanonismoi/

      • Κανονισμός 145/330/13-05-2020 2020

       Περιγραφή Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ταμείου- Απόφαση Δ.Σ. του Τ.Α.Υ.Φ.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://tayfe.gr/kanonismoi/

      • 1 Παραλαβή του Απογραφικού Δελτίου Ασφαλισμένου για απογραφή του ασφαλισμένου – ενημέρωση των στοιχείων του στο Μητρώο Ασφαλισμένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ασφαλισμένος αποστέλλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου apografiko@tayfe.gr) ή δια ζώσης ή ταχυδρομικά το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ταμείου.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση και χρέωση της αίτησης σε αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση πρωτοκολλείται και χρεώνεται στη Διεύθυνση Μητρώου του ΤΑΥΦΕ.

       Όχι Όχι


      • 3 Επικαιροποίηση / ενημέρωση των στοιχείων του ασφαλισμένου στο μηχανογραφικό σύστημα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Μητρώου εισέρχεται στο ΠΣ «Μικρά Ταμεία» και επικαιροποιεί/ενημερώνει τα στοιχεία του ασφαλισμένου σε αυτό.

       Όχι Όχι


      • 4 Δημιουργία / ενημέρωση ηλεκτρονικού φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Μητρώου δημιουργεί/ενημερώνει εξωσυστημικά ηλεκτρονικό φάκελο, στον οποίο αναρτά την αίτηση που υποβλήθηκε από τον ασφαλισμένο στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Ταμείου.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.