Απογραφή νομικού προσώπου στο Μητρώο εργοδοτών (e-ΕΦΚΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa9ec4259-aed5-49a2-8795-5eaee4376583 444006 Registration of legal entities in the Employers' Register (e-EFKA)

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

3 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απογραφή Νομικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών του ΕΦΚΑ και στην απόδοση του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ). Είναι διαδικασία αυτοματοποιημένη, μέσω λειτουργικής διασύνδεσης Πληροφοριακών Συστημάτων του δημοσίου, χωρίς να απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης και εκτελείται με τη σύσταση του Νομικού Προσώπου στο ΓΕΜΗ και τη απόδοση σε αυτό ΑΦΜ. Απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση ασφάλισης e-ΕΦΚΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της απογραφής μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η διαδικασία δύναται να εκτελεστεί, κατ΄ εξαίρεση, από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ηλεκτρονική υπηρεσία απογραφής Νομικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εργοδοτών/ Κοινών Επιχειρήσεων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη σύσταση του Νομικού Προσώπου στο ΓΕΜΗ.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 11 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Με το συγκεκριμένο άρθρο ορίζεται ότι το σύνολο των βεβαιώσεων και λοιπών πιστοποιητικών που χορηγεί ο e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις συναλλαγές των πολιτών, λαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω απευθείας διασύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων στους οποίους υποβάλλονται.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 11 63577 2018 2380 Β

       Περιγραφή Με το συγκεκριμένο άρθρο ορίζεται ότι η Υπηρεσία Μίας Στάσης, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης της εταιρίας και την απόδοση σε αυτή Αριθμού ΓΕΜΗ και ΑΦΜ ενημερώνει τον e-ΕΦΚΑ, με ηλεκτρονικό τρόπο, για τη σύσταση της νέας εταιρίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180202380

      • Άλλο 174064 2021

       Περιγραφή Γενικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ, στο οποίο αναλύεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, το πεδίο εφαρμογής και περιγράφεται η ροή εκτέλεσης.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%2269%CE%A6%CE%9646%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-3%CE%97%CE%9F%22&page=0

       ΑΔΑ 69ΦΖ46ΜΑΠΣ-3ΗΟ

      • 1 Ηλεκτρονική ενημέρωση του e-ΕΦΚΑ για τη σύσταση του νέου νομικού προσώπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Εφόσον ολοκληρωθεί η σύσταση του Νομικού Προσώπου στις «Υπηρεσίες Μίας Στάσης», ο e-ΕΦΚΑ ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τη σύστασή του.

       Όχι Όχι


      • 2 Άντληση δεδομένων από το ΓΕΜΗ για την απογραφή του νομικού προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Γίνεται άντληση των στοιχείων του Νομικού Προσώπου.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος στο Μητρώο Εργοδοτών του e-ΕΦΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Γίνεται έλεγχος του Μητρώου Εργοδοτών για την ύπαρξη προγενέστερης απογραφής.

       Όχι Όχι


      • 4 Απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών του e-ΕΦΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστώνεται η ύπαρξη νεοσύστατης νομικής μορφής, ακολουθεί η διαδικασία απογραφής στο Μητρώο Εργοδοτών.

       Όχι Όχι


      • 5 Απόδοση μοναδικού αριθμού (ΑΜΕ) στο Μητρώο Εργοδοτών του e-ΕΦΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, το νομικό πρόσωπο λαμβάνει αριθμό μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ).

       Όχι Όχι


      • 6 Γνωστοποίηση του ΑΜΕ στους υπευθύνους του Νομικού Προσώπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα μέλη του Νομικού Προσώπου ενημερώνονται μέσω ΓΕΜΗ για τον μοναδικό αριθμό τους (ΑΜΕ).

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.