Απογραφή φυσικού προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών (e-ΕΦΚΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση76080a4a-08a2-4f83-a2d7-7a8ac88ff97d 709026

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1
  Ώρες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Από 20 έως 40
  Λεπτά

  Περιγραφή

  Η διαδικασία φορά στην απογραφή φυσικού προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών. Aπευθύνεται στους ήδη εγγεγραμμένους στο Μητρώο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και προτίθενται να απασχολήσουν προσωπικό ως εργοδότες.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

  Παρατηρήσεις

  Στις περιπτώσεις μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της απογραφής του φυσικού προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών μέσω της διαδικτυακής ηλεκτρονικής υπηρεσίας ή αντικειμενικής αδυναμίας χρήσης της, ο εργοδότης δύναται, κατ’ εξαίρεση, να απευθύνεται στην Περιφερειακή Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, στην οποία ανήκει η έδρα της επιχείρησής του.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

     Xρήσεις

     Ψηφιακό δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Ηλεκτρονική υπηρεσία απογραφής φυσικού προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Ασφαλιστικές Να είναι ήδη απογεγραμμένος στο Μητρώο ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικoύ Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

        Όχι Όχι

       • Νόμος 1 4670 2020 43 Α

        Περιγραφή Με το παρόν άρθρο το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΕΦΚΑ) μετονομάζεται σε «Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης» (e-ΕΦΚΑ) και εντάσσονται σε αυτόν το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL87TVLbP6RgP3tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FI33lRQfBuVyd1nnXu0II0gKtEhGNcDJDj1ELT3c5h6N0.

       • Νόμος 11 4670 2020 43 Α

        Περιγραφή Με το συγκεκριμένο άρθρο ορίζεται ότι το σύνολο των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που χορηγεί ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις συναλλαγές των πολιτών με άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς, λαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω απευθείας διασύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων στους οποίους υποβάλλονται.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL87TVLbP6RgP3tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FI33lRQfBuVyd1nnXu0II0gKtEhGNcDJDj1ELT3c5h6N0.

       • Νόμος 53 4387 2016 85 Α

        Περιγραφή Ο ΕΦΚΑ αποτελείται από έναν (1) κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, στον οποίο εντάσσονται, αυτοδίκαια οι προϋφιστάμενοι φορείς, κλάδοι, τομείς και λογαριασμοί των τέως φορέων ασφάλισης.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp 31M9ESQXdtvSoClrL87SPB1HbULODtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIt4hBNiBIHQJebVonE37j2j99AyzbcrFqNhsAhbQwdmc.

       • Επίσημο έγγραφο 100615 2021

        Περιγραφή Γενικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ, στο οποίο αναλύεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, το πεδίο εφαρμογής και περιγράφεται η ροή εκτέλεσης.

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒΥΤ46ΜΑΠΣ-ΕΥΧ

        ΑΔΑ ΨΒΥΤ46ΜΑΠΣ-ΕΥΧ

       • 1 Ταυτοποίηση του χρήστη με τους κωδικούς TaxisNet

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Σύνδεσμος https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml

        Περιγραφή Γίνεται ταυτοποίηση του χρήση με τους κωδικούς TaxisNet της Γενικής ΓραμματείαςΠληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).

        Όχι Όχι


       • 2 Ταυτοποίηση του χρήστη με τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και επιβεβαίωση προσωπικών στοιχείων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Γίνεται συνδυαστική ταυτοποίηση των στοιχείων που αντλήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) με τα στοιχεία του ΑΜΚΑ και ο χρήστης επιβεβαιώνει τα στοιχεία του.

        Όχι Όχι


       • 3 Επιλογή «Απογραφή» και ανάκτηση γενικών στοιχείων της επιχείρησης από ΑΑΔΕ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Περιγραφή Επιλέγοντας «Απογραφή», χορηγείται αριθμός αίτησης απογραφής και ανακτώνται γενικά στοιχεία της επιχείρησης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) (γενικά στοιχεία του εργοδότη, στοιχεία έδρας της επιχείρησης, στοιχεία δραστηριοτήτων εργοδότη με ΚΑΔ, όπως έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, είδος επιχείρησης και στοιχεία παραρτημάτων).

        Όχι Όχι


       • 4 Καταχώρηση στοιχείων των απασχολούμενων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Καταχωρούνται τα στοιχεία των απασχολούμενων ως εξής: ΑΣ ή ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ, ειδικότητα και ημερομηνία έναρξης απασχόλησης.

        Όχι Όχι


       • 5 Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Περιγραφή Ο χρήστης υποβάλλει την αίτηση.

        Όχι Όχι


       • 6 Απόδοση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

        Περιγραφή Βεβαίωση απόδοσης αριθμού μητρώου εργοδότη και εκτύπωση της βεβαίωσης.

        Όχι Ναι


       • Απογραφή φυσικού προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών (eΕΦΚΑ) Πρόσβαση μέσω www.gov.gr
       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.