Απογραφή φυσικού προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών (e-ΕΦΚΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση76080a4a-08a2-4f83-a2d7-7a8ac88ff97d 709026 Registration of natural persons in the Employers’ Register (e-EFKA)

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

41 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία φορά στην απογραφή φυσικού προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών. Aπευθύνεται στους ήδη εγγεγραμμένους στο Μητρώο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και προτίθενται να απασχολήσουν προσωπικό ως εργοδότες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Στις περιπτώσεις μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της απογραφής του φυσικού προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών μέσω της διαδικτυακής ηλεκτρονικής υπηρεσίας ή αντικειμενικής αδυναμίας χρήσης της, ο εργοδότης δύναται, κατ’ εξαίρεση, να απευθύνεται στην Περιφερειακή Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, στην οποία ανήκει η έδρα της επιχείρησής του.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση απογραφής φυσικού προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απογραφή φυσικού προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών (eΕΦΚΑ)

      Επίσημος τίτλος

      Ηλεκτρονική υπηρεσία απογραφής φυσικού προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εργοδοτών/ Κοινών Επιχειρήσεων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Ασφαλιστικές Να είναι ήδη απογεγραμμένος στο Μητρώο ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικoύ Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

       Όχι Όχι

      • Νόμος 1 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Με το παρόν άρθρο το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΕΦΚΑ) μετονομάζεται σε «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (e-ΕΦΚΑ) και εντάσσονται σε αυτόν το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Νόμος 11 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Με το συγκεκριμένο άρθρο ορίζεται ότι το σύνολο των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που χορηγεί ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις συναλλαγές των πολιτών με άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς, λαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω απευθείας διασύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων στους οποίους υποβάλλονται.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Νόμος 53 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Ο ΕΦΚΑ αποτελείται από έναν (1) κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, στον οποίο εντάσσονται, αυτοδίκαια οι προϋφιστάμενοι φορείς, κλάδοι, τομείς και λογαριασμοί των τέως φορέων ασφάλισης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Επίσημο έγγραφο 100615 2021

       Περιγραφή Γενικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ, στο οποίο αναλύεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, το πεδίο εφαρμογής και περιγράφεται η ροή εκτέλεσης.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒΥΤ46ΜΑΠΣ-ΕΥΧ

       ΑΔΑ ΨΒΥΤ46ΜΑΠΣ-ΕΥΧ

      • 1 Ταυτοποίηση του χρήστη με τους κωδικούς TaxisNet

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml

       Περιγραφή Γίνεται ταυτοποίηση του χρήση με τους κωδικούς TaxisNet της Γενικής ΓραμματείαςΠληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).

       Όχι Όχι


      • 2 Ταυτοποίηση του χρήστη με τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και επιβεβαίωση προσωπικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Γίνεται συνδυαστική ταυτοποίηση των στοιχείων που αντλήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) με τα στοιχεία του ΑΜΚΑ και ο χρήστης επιβεβαιώνει τα στοιχεία του.

       Όχι Όχι


      • 3 Επιλογή «Απογραφή» και ανάκτηση γενικών στοιχείων της επιχείρησης από ΑΑΔΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Επιλέγοντας «Απογραφή», χορηγείται αριθμός αίτησης απογραφής και ανακτώνται γενικά στοιχεία της επιχείρησης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) (γενικά στοιχεία του εργοδότη, στοιχεία έδρας της επιχείρησης, στοιχεία δραστηριοτήτων εργοδότη με ΚΑΔ, όπως έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, είδος επιχείρησης και στοιχεία παραρτημάτων).

       Όχι Όχι


      • 4 Καταχώρηση στοιχείων των απασχολούμενων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Καταχωρούνται τα στοιχεία των απασχολούμενων ως εξής: ΑΣ ή ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ, ειδικότητα και ημερομηνία έναρξης απασχόλησης.

       Όχι Όχι


      • 5 Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης υποβάλλει την αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 6 Απόδοση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Περιγραφή Βεβαίωση απόδοσης αριθμού μητρώου εργοδότη και εκτύπωση της βεβαίωσης.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.