Απογραφή χοιροειδών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5dd5c873-d8c3-45c7-88da-0fcf2668f466 397411

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

3 ώρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απογραφή χοιρoειδών. Για την αποτελεσματική ενημέρωση και παρακολούθηση της καταγραφής του ζωικού του κεφαλαίου των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, έχει αναπτυχθεί σύστημα επιτήρησης, το οποίο αποτελεί τμήμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Κτηνιατρικής (ΟΠΣ-Κ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Τα σημεία εξυπηρέτησης είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Διευθύνσεις/ Υποδιευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών.

Τελευταία ενημέρωση

21/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ετήσια απογραφή χοιροειδών - αγριόχοιρων

Σημειώσεις

Ο κάτοχος της εκμετάλλευσης χοιροειδών και αγριόχοιρων (κτηνοτρόφος) διενεργεί απογραφή του ζωικού κεφαλαίου στην εκμετάλλευση του, μια φορά τον χρόνο (τουλάχιστον) και εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους, ενημερώνοντας το μητρώο εκμετάλλευσης. Η υποχρέωση της απογραφής συμπεριλαμβάνει και τους κτηνοτρόφους που μπορεί συγκυριακά να μην κατέχουν ζωικό κεφάλαιο κατά την περίοδο της ετήσιας απογραφής (μηδενικό ζωικό κεφάλαιο). Περισσότερες απογραφές είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται εντός του έτους, όταν προκύψει σχετική απαίτηση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, ΑΦΜ, Κωδικός εκμετάλλευσης

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Καταγραφή των αποτελεσμάτων της απογραφής χοιρoειδών - αγριόχοιρων στο μητρώο εκμετάλλευσης.

      Επίσημος τίτλος

      Εγκατάσταση συστήματος δικτύου επιτήρησης της σήμανσης και καταγραφής των χοιροειδών - αγριόχοιρων


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ζωϊκού Κεφαλαίου (ΟΠΣ Κτηνιατρικής)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Υγειονομικές Ο κάτοχος της εκμετάλλευσης χοιροειδών-αγριόχοιρων (κτηνοτρόφος) πρέπει να διαθέτει κωδικό αριθμό εκμετάλλευσης, σε λειτουργία, καταχωρημένο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Κτηνιατρικής (ΟΠΣ-Κ.).

       Όχι Όχι

      • 2 Χρήσης Ο κάτοχος της εκμετάλλευσης χοιροειδών-αγριόχοιρων (κτηνοτρόφος) πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης των ψηφιακών υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ

       Σύνδεσμος http://e-services.minagric.gr/

       Όχι Όχι

      • 3 Φορολογικές Ο κάτοχος της εκμετάλλευσης χοιροειδών-αγριόχοιρων (κτηνοτρόφος) πρέπει να διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

       Σύνδεσμος http://e-services.minagric.gr/

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Ο κάτοχος της εκμετάλλευσης χοιροειδών-αγριόχοιρων (κτηνοτρόφος) πρέπει να διαθέτει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

       Σύνδεσμος http://e-services.minagric.gr/

       Όχι Όχι

      • 5 Ιδιοκτησιακές Κάτοχος της χοιροτροφικής εκμετάλλευσης είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι έστω και προσωρινά, υπεύθυνο για τα χοιροειδή, εκτός των κτηνιατρείων ή κτηνιατρικών κλινικών.

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1, 2, 3, 4, 5, 9 297286 2005 1170 Β

       Περιγραφή Εγκατάσταση συστήματος δικτύου επιτήρησης της σήμανσης και καταγραφής των χοιροειδών και εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050201170

      • Υπουργική Απόφαση 297286 2005 1327 Β

       Περιγραφή Διόρθωση σφάλματος στην 297286 Κοινή Υπουργική Απόφαση

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050201327

      • 1 Λήψη της καταγραφής/απογραφής χοιροειδών - αγριόχοιρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο κάτοχος της εκμετάλλευσης χοιροειδών-αγριόχοιρων (κτηνοτρόφος), εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της διενέργειας της απογραφής, µε προσέλευση του στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία στην περιοχή της οποίας ευρίσκεται η εκμετάλλευση, κοινοποιεί τα αποτελέσματα της καταγραφής/απογραφής προσκομίζοντας αντίγραφο του Μητρώου της εκμετάλλευσης,

       Σημειώσεις - Αρμόδιος διεκπεραίωσης είναι ο κάτοχος της εκμετάλλευσης χοιροειδών-αγριόχοιρων (κτηνοτρόφος). - Ο κάτοχος περισσοτέρων εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται σε διαφορετική περιοχή του ίδιου νομού ή σε άλλο νομό υποβάλλει ξεχωριστά για κάθε εκμετάλλευση τα αποτελέσματα της καταγραφής/απογραφής.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος ταυτοποίησης μέσω ΟΠΣ-Κ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας προβαίνει σε έλεγχο ταυτοποίησης του κατόχου των χοιροειδών-αγριόχοιρων αναζητώντας τον στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Κτηνιατρικής (ΟΠΣ-Κ) προκειμένου να επιβεβαιωθεί η εγγραφή του σε αυτό.

       Όχι Όχι


      • 3 Πρωτοκόλληση της καταγραφής/απογραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αντίγραφο του Μητρώου της εκμετάλλευσης με τα στοιχεία της καταγραφής/απογραφής λαμβάνει πρωτόκολλο από την αρμόδια υπηρεσία, και έχει ισχύ υπεύθυνης δήλωσης από την πλευρά του κατόχου των χοιροειδών-αγριόχοιρων.

       Όχι Όχι


      • 4 Ενημέρωση ΟΠΣ -Κ κτηνιατρικής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας συμπληρώνει την καρτέλα του κατόχου των χοιροειδών-αγριόχοιρων, με τα στοιχεία της καταγραφής/απογραφής που υπάρχουν στο αντίγραφο του μητρώου της εκμετάλλευσης.

       Σημειώσεις Τα στοιχεία που πρέπει να δηλωθούν αφορούν τον συνολικό αριθμό θηλυκών αναπαραγωγής, τον συνολικό αριθμό αρσενικών αναπαραγωγής, τον συνολικό αριθμό παχυνόμενων χοιροειδών και την ημερομηνία απογραφής. Στις εκμεταλλεύσεις αγριόχοιρων, δηλώνεται μόνο ο συνολικός αριθμός τους και η ημερομηνία απογραφής τους.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση της ενημέρωσης της ηλεκτρονικής καρτέλας του κατόχου χοιροειδών-αγριόχοιρων στο ΟΠΣ-Κ του ΥπΑΑΤ, εκδίδεται βεβαίωση η οποία εκτυπώνεται και αποδίδεται στον κάτοχο για να την επισυνάψει στο χειρόγραφο μητρώο της εκμετάλλευσης.

       Όχι Ναι


      • 1 Σύνδεση Χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος http://e-services.minagric.gr/

       Περιγραφή Η σύνδεση του χρήστη (κατόχου χοιροειδών-αγριόχοιρων) στο ΟΠΣ-Κ επιτυγχάνεται με τη χρήση κωδικών Taxisnet, μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ.

       Σημειώσεις Η απευθείας ηλεκτρονική καταχώρηση της καταγραφής/απογραφής δεν απαλλάσσει τον κάτοχο χοιροειδών-αγριόχοιρων από την υποχρέωση να ενημερώνει το χειρόγραφο μητρώο που διατηρεί στην εκμετάλλευση.

       Όχι Όχι


      • 2 Επιβεβαίωση ορθότητας προσωπικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον οι κωδικοί Taxisnet είναι ορθοί επαληθεύονται τα προσωπικά στοιχεία του κατόχου χοιροειδών - αγριόχοιρων και επιτρέπεται η πρόσβαση του στο ΟΠΣ-Κ.

       Όχι Όχι


      • 3 Συμπλήρωση πεδίων καταγραφής/απογραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο κάτοχος των χοιροειδών-αγριόχοιρων συμπληρώνει στην καρτέλα του τα κατάλληλα πεδία της ηλεκτρονικής εφαρμογής, με τα στοιχεία της καταγραφής/απογραφής που έχει διενεργήσει. Τα στοιχεία που πρέπει να δηλωθούν αφορούν το συνολικό αριθμό θηλυκών αναπαραγωγής, το συνολικό αριθμό αρσενικών αναπαραγωγής, το συνολικό αριθμό παχυνόμενων χοιροειδών και την ημερομηνία απογραφής. Στις εκμεταλλεύσεις αγριόχοιρων δηλώνεται μόνο ο συνολικός αριθμός τους και η ημερομηνία απογραφής τους.

       Σημειώσεις Ο κάτοχος περισσοτέρων εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται σε διαφορετική περιοχή του ίδιου νομού ή σε άλλο νομό, συμπληρώνει σε ξεχωριστή καρτέλα για κάθε εκμετάλλευση, τα αποτελέσματα της καταγραφής/απογραφής

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση της ενημέρωσης της ηλεκτρονικής καρτέλας του κατόχου χοιροειδών-αγριόχοιρων στο ΟΠΣ-Κ του ΥπΑΑΤ, εκδίδεται βεβαίωση, η οποία εκτυπώνεται και επισυνάπτεται στο χειρόγραφο μητρώο της εκμετάλλευσης.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.