Αποδέσμευση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα για μετάταξη ή απόσπαση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfd4b9eff-3816-4e9e-acd4-f47df582e8af 870013

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Β' Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0 +
  (3)

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3 μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά σε αποδέσμευση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετάταξη ή η απόσπασή τους σε άλλες υπηρεσίες μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή απόρριψη


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Αποδέσμευση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα για μετάταξη ή απόσπαση μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Εσωτερική

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εσωστρεφής

        ,,,


       • 1 Διοικητικές Αίτηση στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας : οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν αίτηση μετάταξης ή/και απόσπασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών κατά τη διενέργεια ενός κύκλου κινητικότητας. Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με κωδικούς Taxisnet


        Όχι Όχι

       • 2 Εργασιακές Συμπλήρωση διετίας από το διορισμό και συμπλήρωση διετίας: α) από προηγούμενη μετάταξη για τη διενέργεια νέας μετάταξης ή απόσπασης και β) από προηγούμενη απόσπαση για τη διενέργεια νέας απόσπασης.


        Όχι Όχι

       • 3 Διοικητικές Να μην έχει γίνει ανάκληση απόφασης μετάταξης ή απόσπασης του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού, η οποία είχε ολοκληρωθεί μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, τα τελευταία δύο χρόνια κατόπιν αίτησής του, για λόγους που δεν αφορούν στη νομιμότητα της πράξης


        Όχι Όχι

       • 4 Διοικητικές Να μην έχει παραβεί ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός την υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας σε προηγούμενη μετάταξη ή απόσπαση μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας τα τελευταία δύο χρόνια


        Όχι Όχι

       • 1 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


        Σημειώσεις: Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, αποστέλλει το δικαιολογητικό στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8619

       • 2 Βεβαίωση Ελέγχου Γνησιότητας Δικαιολογητικών Προσωπικού Μητρώου Εκπαιδευτικού Βεβαίωση

        Βεβαίωση Ελέγχου Γνησιότητας Δικαιολογητικών Προσωπικού Μητρώου Εκπαιδευτικού

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


        Σημειώσεις: Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, αποστέλλει το δικαιολογητικό στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • 3 Απλό αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Αποδεικτικό σπουδών

        Απλό αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


        Σημειώσεις: Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, αποστέλλει το δικαιολογητικό στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2825

       • Νόμος 27 (παρ.4) 4807 2021 96 Α

        Περιγραφή Προκειμένου να ολοκληρωθεί μία νέα μετάταξη ή απόσπαση θα πρέπει να μην έχει γίνει ανάκληση μετάταξης ή απόσπασης τα τελευταία δύο χρόνια.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100096

       • Νόμος 3 (παρ.6) 4440 2016 224 Α

        Περιγραφή Οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύναται να μεταταγούν ή να αποσπαστούν σε άλλους φορείς του δημοσίου εφόσον εγκριθεί η αποδέσμευσή τους από την άσκηση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100224

       • Νόμος 31 παράγραφος 1 3848 2010 71 Α

        Περιγραφή Απόφαση απόσπασης δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100071

       • Νόμος 6 (παρ.6) 2740 1999 186 Α

        Περιγραφή Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπονται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100186

       • Νόμος 20 2690 1999 45 Α

        Περιγραφή Όπου ο νόμος, για την έκδοση διοικητικής πράξης, προβλέπει προηγούμενη γνώμη (απλή ή σύμφωνη) ή πρόταση άλλου οργάνου, η μεν γνώμη διατυπώνεται υστέρα από ερώτημα του οργάνου που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα, η δε πρόταση υποβάλλεται με πρωτοβουλία του προτείνοντος οργάνου Η γνώμη ή η πρόταση, πρέπει να είναι έγγραφη, αιτιολογημένη και επίκαιρη κατά το περιεχόμενό της.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

       • Νόμος 5 (παρ.7) 1824 1988 296 Α

        Περιγραφή Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γνωμοδοτεί για την έγκριση ή μη της αποδέσμευσης των εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19880100296

       • Προεδρικό Διάταγμα 18 1 2003 1 Α

        Περιγραφή Αρμοδιότητες Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100001

       • 1 Έκδοση εγκυκλίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η εγκύκλιος εκδίδεται από τη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, περιέχει οδηγίες για τη διαχείριση των αιτήσεων που υποβάλλουν οι εκπαιδευτικοί στην πλατφόρμα του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και για την αποστολή των δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ του ΥΠΑΙΘ.

        Σημειώσεις Αμέσως μετά την έκδοση της εγκυκλίου από το Υπουργείο Εσωτερικών για την έναρξη ενός νέου κύκλου κινητικότητας εκδίδεται εγκύκλιος από τη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για ενημέρωση και οδηγίες προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς

        Όχι Όχι


       • 2 Παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ αποστέλλουν τις αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς τους στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

        Σημειώσεις Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο protocol@minedu.gov.gr

        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος και επεξεργασία αιτήσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Από το αρμόδιο τμήμα γίνεται ηλεκτρονική επεξεργασία των αιτήσεων των εκπαιδευτικών, ελέγχονται τα οργανικά και λειτουργικά κενά και πλεονάσματα των περιοχών μετάθεσης στις οποίες ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καθώς και η τρέχουσα θέση υπηρέτησής τους

        Σημειώσεις Ο έλεγχος και η επεξεργασία των αιτήσεων αποτυπώνει ενδεχόμενη δυσλειτουργία των σχολικών μονάδων από τις οποίες αποχωρούν οι εκπαιδευτικοί, σε περίπτωση που εγκριθεί η αίτηση μετάταξης ή απόσπασής τους

        Όχι Όχι


       • 4 Υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα οργανικά και λειτουργικά κενά και πλεονάσματα των περιοχών μετάθεσης στις οποίες ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καθώς και η τρέχουσα θέση υπηρέτησής τους, διαβιβάζονται στο ΚΥΣΔΕ προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την αποδέσμευση ή μη των εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα.

        Όχι Όχι


       • 5 Γνωμοδότηση από το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σύνταξη Υπουργικής Απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γνωμοδοτεί για την αποδέσμευση ή μη των εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα και διαβιβάζει αντίγραφο πρακτικού στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

        Όχι Όχι


       • 6 Έκδοση υπουργικής απόφασης αποδέσμευσης / μη αποδέσμευσης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η υπουργική απόφαση εκδίδεται μετά τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περιλαμβάνοντας στο διατακτικό της τόσο την έγκριση της αποδέσμευσης όσο και τη μη έγκριση της αποδέσμευσης των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα

        Όχι Ναι


       • 7 Διαβίβαση υπουργικής απόφασης αποδέσμευσης / μη αποδέσμευσης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η υπουργική απόφαση αποδέσμευσης ή μη των εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, διαβιβάζεται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες την κοινοποιούν στους φορείς υποδοχής, για τις περαιτέρω ενέργειές τους, και στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, για ενημέρωσή τους

        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.