Αποδέσμευση μόνιμου εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα για μετάταξη ή απόσπαση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση212db3a4-7be6-4d44-94dd-e0f4b72ffd61 153022

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
3
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αποδέσμευση εκπ/κών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετάταξη ή απόσπασή τους μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και αφορά μόνιμους εκπ/κούς που επιθυμούν να μεταταγούν ή αποσπαστούν σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα μέσω του Ενιαίου Συστήματος κινητικότητας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ Α' ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

11/04/2024

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αποδέσμευση μόνιμου εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα για μετάταξη ή απόσπαση


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Αίτηση στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας : οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν αίτηση μετάταξης ή/και απόσπασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών κατά τη διενέργεια ενός κύκλου κινητικότητας. Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με κωδικούς Taxisnet

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Συμπλήρωση διετίας από το διορισμό και συμπλήρωση διετίας: α) από προηγούμενη μετάταξη για τη διενέργεια νέας μετάταξης ή απόσπασης και β) από προηγούμενη απόσπαση για τη διενέργεια νέας απόσπασης.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Να μην έχει γίνει ανάκληση απόφασης μετάταξης ή απόσπασης του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού, η οποία είχε ολοκληρωθεί μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, τα τελευταία δύο χρόνια κατόπιν αίτησής του, για λόγους που δεν αφορούν στη νομιμότητα της πράξης

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Να μην έχει παραβεί ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός την υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας σε προηγούμενη μετάταξη ή απόσπαση μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας τα τελευταία δύο χρόνια

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, αποστέλλει το δικαιολογητικό στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Βεβαίωση ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών Προσωπικού Μητρώου Εκπαιδευτικού Βεβαίωση

       Βεβαίωση ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών Προσωπικού Μητρώου Εκπαιδευτικού

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, αποστέλλει το δικαιολογητικό στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Απλό αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Αποδεικτικό σπουδών

       Απλό αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, αποστέλλει το δικαιολογητικό στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • Νόμος 27 παρ.4 4807 2021 96 Α

       Περιγραφή Προκειμένου να ολοκληρωθεί μία νέα μετάταξη ή απόσπαση θα πρέπει να μην έχει γίνει ανάκληση μετάταξης ή απόσπασης τα τελευταία δύο χρόνια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100096

      • Νόμος 3 παρ.6 4440 2016 224 Α

       Περιγραφή Προκειμένου οι εκπ/κοί Α/θμιας εκπ/σης να μεταταγούν ή να αποσπαστούν σε άλλους φορείς του Δημοσίου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη αποδέσμευσή τους από τα εκπ/κά τους καθήκοντα με απόφαση του ΚΥΣΠΕ (Κεντρικού Υπηρ/κού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100224

      • Νόμος 31 παράγραφος 1 3848 2010 71 Α

       Περιγραφή Απόφαση απόσπασης δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100071

      • Νόμος 6 παρ.6 2740 1999 186 Α

       Περιγραφή Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπονται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100186

      • Νόμος 20 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Όπου ο νόμος, για την έκδοση διοικητικής πράξης, προβλέπει προηγούμενη γνώμη (απλή ή σύμφωνη) ή πρόταση άλλου οργάνου, η μεν γνώμη διατυπώνεται υστέρα από ερώτημα του οργάνου που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα, η δε πρόταση υποβάλλεται με πρωτοβουλία του προτείνοντος οργάνου Η γνώμη ή η πρόταση, πρέπει να είναι έγγραφη, αιτιολογημένη και επίκαιρη κατά το περιεχόμενό της.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Νόμος 5 παρ.7 1824 1988 296 Α

       Περιγραφή Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γνωμοδοτεί για την έγκριση ή μη της αποδέσμευσης των εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19880100296

      • Προεδρικό Διάταγμα 18 1 2003 1 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100001

      • 1 Έκδοση εγκυκλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η εγκύκλιος εκδίδεται από τη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, περιέχει οδηγίες για τη διαχείριση των αιτήσεων που υποβάλλουν οι εκπαιδευτικοί στην πλατφόρμα του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και για την αποστολή των δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ του ΥΠΑΙΘ.

       Σημειώσεις Αμέσως μετά την έκδοση της εγκυκλίου από το Υπουργείο Εσωτερικών για την έναρξη ενός νέου κύκλου κινητικότητας εκδίδεται εγκύκλιος από τη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για ενημέρωση και οδηγίες προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ αποστέλλουν τις αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς τους στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Σημειώσεις Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο protocol@minedu.gov.gr

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος και επεξεργασία αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Από το Τμήμα Α της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται ηλεκτρονική επεξεργασία των αιτήσεων των εκπαιδευτικών, ελέγχονται τα οργανικά και λειτουργικά κενά και πλεονάσματα των περιοχών μετάθεσης στις οποίες ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καθώς και η τρέχουσα θέση υπηρέτησής τους

       Σημειώσεις Ο έλεγχος και η επεξεργασία των αιτήσεων αποτυπώνει ενδεχόμενη δυσλειτουργία των σχολικών μονάδων από τις οποίες αποχωρούν οι εκπαιδευτικοί, σε περίπτωση που εγκριθεί η αίτηση μετάταξης ή απόσπασής τους

       Όχι Όχι


      • 4 Υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα οργανικά και λειτουργικά κενά και πλεονάσματα των περιοχών μετάθεσης στις οποίες ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καθώς και η τρέχουσα θέση υπηρέτησής τους, διαβιβάζονται στο ΚΥΣΠΕ προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την αποδέσμευση ή μη των εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα.

       Όχι Όχι


      • 5 Γνωμοδότηση από το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σύνταξη υπουργικής αποφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης γνωμοδοτεί για την αποδέσμευση ή μη των εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα και διαβιβάζει αντίγραφο πρακτικού στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση υπουργικής απόφασης αποδέσμευσης / μη αποδέσμευσης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η υπουργική απόφαση εκδίδεται μετά τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περιλαμβάνοντας στο διατακτικό της τόσο την έγκριση της αποδέσμευσης όσο και τη μη έγκριση της αποδέσμευσης των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα

       Όχι Όχι


      • 7 Διαβίβαση υπουργικής απόφασης αποδέσμευσης / μη αποδέσμευσης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υπουργική απόφαση αποδέσμευσης ή μη των εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, διαβιβάζεται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες την κοινοποιούν στους φορείς υποδοχής, για τις περαιτέρω ενέργειές τους, και στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, για ενημέρωσή τους

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.