Αποζημίωση για ακουστικά βαρηκοΐας σε μαθητές δημόσιων σχολικών μονάδων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2afeb62e-1000-45fe-ad28-3916491b0d62 164328

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 5 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την Αποζημίωση για ακουστικά βαρηκοϊας σε μαθητές Αθμιας και Βθμιας Εκπ/σης που φοιτούν σε δημόσιες σχολικές μονάδες

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Το Υπ. Παιδείας αποζημιώνει για ακουστικά βαρηκοϊας σε μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης μέχρι του ηλικιακού ορίου των είκοσι (20) ετών και όχι νωρίτερα από 4 έτη ανά αντικατάσταση (ΚΥΑ με αρ. 158014/Γ6 (Β΄1986/2010)) σε συνέχεια της αποζημίωσης τους από τον ασφαλιστικό τους φορέα.

Οι ανασφάλιστοι μαθητές έχουν τα δικαιώματα που απορρέουν από το άρθ. 33 του ν. 4368/2016 (Α΄21) και την KYA με αρ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ. 25132 (Β΄ 908) (ΑΔΑ: 6Λ2Η465ΦΥΟ-ΠΗΟ).

Μαθητές/τριες Α/θμιας και Β/μιας Εκπ/σης με προβλήματα βαρηκοϊας που φοιτούν σε δημόσιες σχολικές μονάδες προβλέπεται να αποζημιώνονται για την αγορά ακουστικών βαρηκοϊας, κατόπιν γνωμάτευσης από ιατρό σχετικής ειδικότητας μέχρι του ποσού των 1500€ ανά ακουστικό βαρηκοϊας. Η αποζημίωση παρέχεται μετά την αποζημίωση από τον ασφαλιστικό φορέα του μαθητή/τριας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση αποζημίωσης για ακουστικά βαρηκοίας

Σημειώσεις

Το αίτημα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο τελευταίας προηγούμενης αποζημίωσης για ακουστικά βαρηκοϊας.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αποζημίωση Ακουστικών Βαρηκοϊας

      Επίσημος τίτλος

      Αποζημίωση για ακουστικά βαρηκοϊας σε μαθητές Αθμιας και Βθμιας Εκπ/σης που φοιτούν σε δημόσιες σχολικές μονάδες.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Αντιστοίχισης Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συγκεκριμένη παροχή να αφορά σε μαθητή/τρια που είναι έως 20 ετών και φοιτά σε δημόσια σχολική μονάδα Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Να έχει πρωτίστως αποζημιωθεί από τον κυρίως ασφαλιστικό του/της φορέα.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικές Να μεσολαβεί τετραετία από την τελευταία προηγούμενη αποζημίωση.

       Όχι Όχι

      • 1 Γνωμάτευση Παροχών ΕΚΠΥ (Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας) για τους ασφαλισμένους στον ΕΟΠΥΥ. Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση Παροχών ΕΚΠΥ (Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας) για τους ασφαλισμένους στον ΕΟΠΥΥ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προβλεπόμενη διαδικασία για αποζημίωση ακουστικών βαρηκοϊας σε ασφαλισμένους στον ΕΟΠΥΥ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 2 Γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού που θα περιγράφει αναλυτικά την κατάσταση του/της μαθήτριας σε σχέση με την ακουστική του ικανότητα συνοδευόμενο από ακουόγραμμα. Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού που θα περιγράφει αναλυτικά την κατάσταση του/της μαθήτριας σε σχέση με την ακουστική του ικανότητα συνοδευόμενο από ακουόγραμμα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 3 Παραστατικό εκτέλεσης γνωμάτευσης ΕΚΠΥ για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Παραστατικό εκτέλεσης γνωμάτευσης ΕΚΠΥ για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 4 Φορολογικό στοιχείο παραστατικού αγοράς που αναλυτικά θα περιγράφει τα είδη αγοράς και την αξία τους, όπως επίσης και την αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ.

       Φορολογικό στοιχείο παραστατικού αγοράς που αναλυτικά θα περιγράφει τα είδη αγοράς και την αξία τους, όπως επίσης και την αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον αφορά σε ασφαλισμένο του ΕΟΠΥΥ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι

      • 5 Παραστατικό/α αποζημίωσης από τον ασφαλιστικό φορέα του μαθητή Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Παραστατικό/α αποζημίωσης από τον ασφαλιστικό φορέα του μαθητή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον δεν είναι ο ΕΟΠΥΥ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 7053

      • 6 Βεβαίωση φοίτησης του /της μαθητή/τριας στη δημόσια σχολική μονάδα. Βεβαίωση

       Βεβαίωση φοίτησης του /της μαθητή/τριας στη δημόσια σχολική μονάδα.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 33 1566 1985 167 Α

       Περιγραφή Τα απαιτούμενα για την διδασκαλία βιβλία, ατομικά μαγνητόφωνα, ατομικά ακουστικά βαρηκοΐας, μαγνητοταινίες και άλλα απαραίτητα μέσα για την ειδική αγωγή και την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση παρέχονται δωρεάν από το κράτος στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100167

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 158014/Γ6 2010 1986 Β

       Περιγραφή Χορήγηση ακουστικών Βαρηκοΐας. Παροχή ακουστικών Βαρηκοΐας στους μαθητές της δημόσιας εκπαίδευσης καθώς και σε αυτούς που φοιτούν σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο όπου παρέχεται ειδική αγωγή ή ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και έχουν προβλήματα ακοής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100201986

      • 1 Κατάθεση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο γονέας/κηδεμόνας καταθέτει στην Δνση Εκπ/σης,αίτηση για αποζημίωση των ακουστικών βαρηκοϊας, επισυνάπτοντας την Γνωμάτευση Παροχών ΕΚΠΥ, την γνωμάτευση για την κατάσταση της βαρηκοϊας του μαθητή από τον ειδικευμένο ιατρό, το ακουόγραμμα όπως επίσης και την Απόδειξη αγοράς από τον πάροχο και το Παραστατικό Εκτέλεσης Γνωμάτευσης.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικ/κων -Σχηματισμός Απόφασης -Διαβίβαση στην τοπική ΥΔΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Δ/νση Εκπ/σης αφού ελέγξει και εξακριβώσει την πληρότητα και την ορθότητα των δικ/κων όπως επίσης και την πληρότητα των προϋποθέσεων αποζημίωσης, σχηματίζει την Εντολή Πληρωμής η οποία διαβιβάζεται στην τοπική Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου της περιοχής του Υπ.Οικονομικών οι οποίοι με τη σειρά τους εγκρίνουν τη δαπάνη ή όχι ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

       Ναι Όχι


      • 3 Διάθεση πίστωσης από το Υπ.Παιδείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘΑ μετά την εξακρίβωση των προϋποθέσεων πληρωμής, πιστώνει το ποσό στην Δνση Εκπ/σης και εκείνη με την σειρά της στον λογαριασμό του γονέα.

       Ναι Όχι


      • 4 Εισήγηση από οικείο ΚΕΔΑΣΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής


       Περιγραφή Μετά την καταχώριση των αιτημάτων σε πίνακες από τις Δ/νσεις Εκπ/σης και τον έλεγχο των δικ/κων , οι πίνακες αποστέλλονται προς εισήγηση στο οικείο ΚΕΔΑΣΥ. Η διάρκεια καταχώρισης, ο έλεγχος των δικ/κων και ο χρόνος αποστολής των πινάκων στο ΚΕΔΑΣΥ, ορίζονται στο σώμα της Εγκυκλίου.

       Ναι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.