Αποζημίωση για χρήση υπηρεσιών αποκλειστικών νοσοκόμων, σε κρατικά νοσοκομεία.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdaf5da28-1120-4212-acef-93a3ec23c2c9 528112

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αποζημίωση για χρήση υπηρεσιών αποκλειστικών νοσοκόμων, σε κρατικά νοσοκομεία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η αναγνώριση απόδοσης δαπάνης για τη χρησιμοποίηση αποκλειστικής/ού νοσοκόμου, σε κρατικά νοσοκομεία, για ασθενείς με βαριά γενική κατάσταση, για τους οποίους απαιτούνται ιδιαίτερες φροντίδες, μόνο κατά τη διάρκεια της νύκτας. Η αποζημίωση ορίζεται σε 30 ευρώ για κάθε νύκτα τις καθημερινές και σε 45 ευρώ τα σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αποζημίωση για χρήση υπηρεσιών αποκλειστικών νοσοκόμων, σε κρατικά νοσοκομεία

Σημειώσεις

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ψηφιακά ή με φυσική παρουσία σε υποκατάστημα ΕΟΠΥΥ ή σε ΚΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    
    Η υποβολή ένστασης και των δικαιολογητικών που την τεκμηριώνουν πραγματοποιείται εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης. Η αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) εξετάζει τις ενστάσεις βάσει των υποβληθέντων με το αρχικό αίτημα δικαιολογητικών και των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με την ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να καθορίσει, μετά από εύλογο χρονικό διάστημα και τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των ενστάσεων.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Aποκλειστικές νοσοκόμες Απόδοση δαπανών για χρήση αποκλειστικής/ κου νοσοκόμου

      Επίσημος τίτλος

      Αποζημίωση για χρήση υπηρεσιών αποκλειστικών νοσοκόμων, σε κρατικά νοσοκομεία

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Δικαιούχοι είναι οι άμεσα ασφαλισμένοι των Κλάδων Υγείας των Ασφαλιστικών Ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, και τα μέλη της οικογένειας τους, που δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης.

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Την αποζημίωση μπορούν να αιτηθούν και όσοι υπάγονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία του ΕΟΠΥΥ ως αρμόδιου φορέα του τόπου διαμονής/κατοικίας, δυνάμει των Κανονισμών 883/2004 και 87/2009 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και των όρων των διμερών συμφωνιών κοινωνικής ασφάλειας.

       Όχι Όχι

      • 3 Ιατρικές Για αποζημίωση του συνόλου των ημερών νοσηλείας απαιτείται βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας για ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω στην κινητική αναπηρία, .

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί για πέντε έτη το σύνολο των πρωτότυπων δικαιολογητικών των ατομικών του αιτημάτων και να τα προσκομίζει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εντός είκοσι (20) ημερών από την ενημέρωσή του, οποτεδήποτε του ζητηθεί. Τα δικαιολογητικά μπορεί να ζητούνται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χωρίς να απαιτείται άλλη κοινοποίηση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των ζητηθέντων δικαιολογητικών, ακολουθείται η διαδικασία του ν. 4270/2014 για την είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

       Όχι Όχι

      • 5 Για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης απαιτείται η κατοχή και χρήση χρήση των κωδικών taxisnet του αιτούντος.

       Όχι Όχι

      • 1 Ιατρική βεβαίωση Βεβαίωση

       Ιατρική βεβαίωση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Επικυρωμένη ιατρική βεβαίωση Διευθυντή κλινικής κρατικού νοσοκομείου για την αναγκαιότητα χρήσης αποκλειστικής νοσοκόμου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Αντίγραφο του εξιτηρίου νοσηλείας Αποδεικτικό

       Αντίγραφο του εξιτηρίου νοσηλείας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 3 Απόδειξη παροχής υπηρεσιών της/ του αποκλειστικής/ κου νοσοκόμου Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Απόδειξη παροχής υπηρεσιών της/ του αποκλειστικής/ κου νοσοκόμου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 4 Βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας για ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω στην κινητική αναπηρία για αποζημίωση του συνόλου των ημερών νοσηλείας Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας για ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω στην κινητική αναπηρία για αποζημίωση του συνόλου των ημερών νοσηλείας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περιπτώσεις κινητικά αναπήρων, η αποζημίωση αποκλειστικής νοσοκόμας δύναται να καλύπτει το σύνολο της νοσηλείας του δικαιούχου που έχει χρόνια πάθηση ή αναπηρία με ποσοστό 80% και άνω από επιτροπή ΚΕΠΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1458

      • 5 Φωτοτυπία IBAN από βιβλιάριο τράπεζας Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Φωτοτυπία IBAN από βιβλιάριο τράπεζας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας ή άλλου αποδεικτικού του ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, σκανάρεται και αναρτάται στην πλατφόρμα υποβολής της αίτησης. Ο αιτών πρέπει να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 6 Αποδεικτικό ΑΜΚΑ Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

       Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7294

      • 7 Αποδεικτικό ΑΦΜ του ενδιαφερομένου Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αποδεικτικό ΑΦΜ του ενδιαφερομένου

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ απαιτείται απλή αναφορά του ΑΦΜ του αιτούντος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 10040 2021 1066 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και αποζημίωσης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των δαπανών, μέσω ατομικών αιτημάτων, παροχών του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201066

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 2018 4898 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204898

      • Υπουργική Απόφαση 22970 ΕΞ 2020/2020 2020 3768 Β

       Περιγραφή Διαπιστωτική πράξη ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών ατομικών αιτημάτων ΕΟΠΥΥ στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203768

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Είσοδος του πολίτη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ταυτοποίηση αιτούντος μέσω σύνδεσης στο σύστημα είτε με κωδικούς TAXISNET ή με κωδικούς ΦΑΥ.

       Ναι Όχι


      • 3 Καταχώριση στοιχείων, δημιουργία αίτησης και υποβολή της       Ναι Όχι


      • 4 Επιτυχής υποβολή της αίτησης


       Περιγραφή O δικαιούχος ενημερώνεται με γραπτό μήνυμα sms, για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής του και την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

       Ναι Όχι


      • 5 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη στο ΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής).

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο πρέπει να συνοδεύεται από απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλων αντίστοιχων εγγράφων (Άρθρο 3, Ν.2690/99).

       Ναι Όχι


      • 6 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 7 Είσοδος στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στο ΚΕΠ και προσκομίζει αποδεικτικό ΑΜΚΑ βάσει του οποίου ο υπάλληλος εκτελεί αναζήτηση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ αφού έχει προηγουμένως ο υπάλληλος εισέλθει με τα διαπιστευτήρια του.

       Ναι Όχι


      • 8 Καταχώριση στοιχείων πολίτη και ανάρτηση δικαιολογητικών στην πλατφόρμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 9 Οριστικοποίηση και παράδοση αρ. πρωτοκόλλου αιτήματος στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή O δικαιούχος ενημερώνεται με γραπτό μήνυμα sms, για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής του και την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ

       Ναι Όχι


      • 10 Έλεγχος από ΕΟΠΥΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα       Όχι Όχι


      • 11 Απόφαση έγκρισης και καταβολή χρηματικού ποσού


       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά από εγκριτική απόφαση του ΕΟΠΥΥ κατατίθεται το ποσό της αποζημίωσης στον τραπεζικό λογαριασμό που δηλώθηκε από τον αιτούντα.

       Ναι Ναι


      • 12 Απόφαση απόρριψης αιτήματος - μη καταβολή του ποσού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στις περιπτώσεις αιτημάτων που από τον έλεγχο τους διαπιστώνεται ότι δεν έχουν υποβληθεί τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, το αίτημα επιστρέφεται, μέσω του Ο.Π.Σ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στον δικαιούχο, με επισήμανση των ελλείψεων, προκειμένου να υποβληθεί νέο αίτημα και πλήρη δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης από τον ΕΟΠΥΥ αιτών ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που δήλωσε

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.