Αποζημίωση δαπανών ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε μη συμβεβλημένους ιδιωτικούς φορείς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf63d6f47-8ba5-4d38-bebf-d30bc2398632 636478

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην χορήγηση αποζημίωσης για δαπάνες που αφορούν σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή σε μη συμβεβλημένους ιδιωτικούς φορείς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

26/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση αποζημίωσης δαπανών ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε μη συμβεβλημένους ιδιωτικούς φορείς.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    
    Η υποβολή ένστασης και των δικαιολογητικών που την τεκμηριώνουν πραγματοποιείται εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης. Η αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) εξετάζει τις ενστάσεις βάσει των υποβληθέντων με το αρχικό αίτημα δικαιολογητικών και των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με την ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να καθορίσει, μετά από εύλογο χρονικό διάστημα, και τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των ενστάσεων.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αποζημίωση δαπανών ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε μη συμβεβλημένους ιδιωτικούς φορείς


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ασφαλιστικές Οι άμεσα ασφαλισμένοι των Κλάδων Υγείας των Ασφαλιστικών Ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ καθώς και τα μέλη της οικογένειας τους, που σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα, δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης.

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Όσοι υπάγονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία του ΕΟΠΥΥ ως αρμόδιου φορέα του τόπου διαμονής/ κατοικίας, δυνάμει των Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και των όρων των διμερών συμφωνιών κοινωνικής ασφάλειας.

       Ναι Ναι

      • 3 Ασφαλιστικές Κάθε πολίτης που θα υπαχθεί με νομοθετική ρύθμιση στις παροχές του ΕΟΠΥΥ, ανεξάρτητα αν διαθέτει ή όχι ασφαλιστική ικανότητα.

       Ναι Ναι

      • 1 Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

       Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7294

      • 2 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 3 Φωτοτυπία λογαριασμού IBAN από το βιβλιάριο της τράπεζας. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Φωτοτυπία λογαριασμού IBAN από το βιβλιάριο της τράπεζας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 4 Βεβαίωση του θεράποντα ιατρού από την οποία θα προκύπτει ότι η δικαιούχος υποβλήθηκε σε εξωσωματική γονιμοποίηση, ποιες φάσεις αυτής πραγματοποιηθήκαν (ωοληψία και εμβρυομεταφορά) καθώς και τις ημερομηνίες πραγματοποίησης αυτών. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του θεράποντα ιατρού από την οποία θα προκύπτει ότι η δικαιούχος υποβλήθηκε σε εξωσωματική γονιμοποίηση, ποιες φάσεις αυτής πραγματοποιηθήκαν (ωοληψία και εμβρυομεταφορά) καθώς και τις ημερομηνίες πραγματοποίησης αυτών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Απόδειξη παροχής υπηρεσιών με αναφορά των ανωτέρω φάσεων της διαδικασίας. Αποδεικτικό

       Απόδειξη παροχής υπηρεσιών με αναφορά των ανωτέρω φάσεων της διαδικασίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • Απόφαση 1 ΕΑΛΕ/Γ.Π. 10040 2021 1066 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και αποζημίωσης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των δαπανών, μέσω ατομικών αιτημάτων, παροχών του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201066

      • Απόφαση 38 ΕΑΛΕ/Γ.Π. 2018 4898 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204898

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 13 Φ.90380/5383/738 2012 1233 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.90380/25916/3294/3.11.2011 (Β΄ 2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120201233

      • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής).

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ελέγχει τα προσκομισθέντα από τον πολίτη δικαιολογητικά σχετικά με την πληρότητα τους,

       Όχι Όχι


      • 3 Είσοδος στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος κάνοντας χρήση των διαπιστευτηρίων του εισέρχεται στην ψηφιακή πύλη του ΕΟΠΥΥ και με την πληκτρολόγηση του ΑΜΚΑ του άμεσα ασφαλισμένου υποβάλλει το ατομικό αίτημα του αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 4 Καταχώριση στοιχείων πολίτη και ανάρτηση των αιτούμενων δικαιολογητικών στην πλατφόρμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος αφού πρώτα έχει ψηφιοποιήσει τα αιτούμενα δικαιολογητικά {όσα τυχόν ο πολίτης έχει προσκομίσει σε έγχαρτη μορφή} τα αναρτά στην εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ.

       Όχι Όχι


      • 5 Οριστικοποίηση και πρωτοκόλληση του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος οριστικοποιεί το αίτημα και αφού το πρωτοκολλήσει παραδίδει στον αιτούντα τον αριθμό πρωτοκόλλου του αιτήματος

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος από τον ΕΟΠΥΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μετά από εγκριτική απόφαση του ΕΟΠΥΥ κατατίθεται το αναλογούν ποσό της δαπάνης στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτούντα . Στις περιπτώσεις αιτημάτων που από τον έλεγχο τους διαπιστώνεται ότι δεν έχουν υποβληθεί τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, το αίτημα επιστρέφεται, μέσω του Ο.Π.Σ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στον δικαιούχο, με επισήμανση των ελλείψεων, προκειμένου να υποβληθεί νέο αίτημα και πλήρη δικαιολογητικά. Στη συνέχεια δύναται να ενημερώνεται και ο δικαιούχος με γραπτό μήνυμα sms για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης και τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής απόφασης.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.