Αποζημίωση θεραπειών ειδικής αγωγής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe07a59a4-3e78-4083-b37d-3f2332ba2d63 447205

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50 Ημέρες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποζημίωσης για θεραπείες ειδικής αγωγής στους δικαιούχους υγειονομικής περίθαλψης από τον ΕΟΠΥΥ.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Ειδικές θεραπείες (λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες, φυσικοθεραπείες παιδιών/εφήβων). Ως ειδικές θεραπείες παιδιών και εφήβων νοούνται η δέσμη θεραπευτικών πράξεων που παρέχονται σε συμβεβλημένα κέντρα ειδικών θεραπειών και αποζημιώνονται με ημερήσιο νοσήλιο ή παρέχονται από συμβεβλημένους ιδιώτες θεραπευτές και αποζημιώνονται κατά πράξη.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση χορήγησης αποζημίωσης θεραπειών ειδικής αγωγής

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Κωδικοί χρήστη ΦΑΥ

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     ΈνστασηΆλλο

     Η υποβολή ένστασης και των δικαιολογητικών που την τεκμηριώνουν πραγματοποιείται εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης. Η αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) εξετάζει τις ενστάσεις βάσει των υποβληθέντων με το αρχικό αίτημα δικαιολογητικών και των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με την ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να καθορίσει, μετά από εύλογο χρονικό διάστημα, και τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των ενστάσεων.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Κατάθεση ποσού

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Αποζημίωση θεραπειών ειδικής αγωγής

       Επίσημος τίτλος

       Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ των δαπανών ατομικών αιτημάτων ΚΕΠ (Ειδικής Αγωγής)


       Μητρώα που τηρούνται

       ΗΔΙΚΑ
       ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Ασφαλιστικές Δικαιούχοι είναι οι άμεσα ασφαλισμένοι των Κλάδων Υγείας των Ασφαλιστικών Ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, και τα μέλη της οικογένειας τους, που δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης.


        Όχι Όχι

       • 2 Ασφαλιστικές Την αποζημίωση μπορεί να αιτηθεί και κάθε πολίτης που θα υπαχθεί με νομοθετική ρύθμιση στις παροχές του ΕΟΠΥΥ, ανεξάρτητα αν διαθέτει ή όχι ασφαλιστική ικανότητα.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

        Ναι Ναι

       • 3 Ασφαλιστικές Την αποζημίωση μπορούν να αιτηθούν και όσοι υπάγονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία του ΕΟΠΥΥ ως αρμόδιου φορέα του τόπου διαμονής/κατοικίας, δυνάμει των Κανονισμών 883/2004 και 87/2009 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και των όρων των διμερών συμφωνιών κοινωνικής ασφάλειας.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

        Ναι Ναι

       • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή υποβολή αίτησης απαιτείται η χρήση κωδικών taxisnet ή των κωδικών χρήστη ΦΑΥ.

        Όχι Όχι

       • 1 Αποδεικτικό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

        Αποδεικτικό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας ή άλλου αποδεικτικού του ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, σκανάρεται και αναρτάται στην πλατφόρμα υποβολής της αίτησης. Ο αιτών πρέπει να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6714

       • 2 Τιμολόγιο / Απόδειξη παροχής υπηρεσιών Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

        Τιμολόγιο / Απόδειξη παροχής υπηρεσιών

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


        Σημειώσεις: Ηλεκτρονικό τιμολόγιο σύμφωνα με το αρ.14 του Ν4308/2014 (Α251) ή ψηφιακό αντίγραφο του πρωτότυπου τιμολογίου/απόδειξης στο οποίο εκτός των άλλων υποχρεωτικών στοιχείων να αναγράφεται ο αριθμός των μηνιαίων ηλεκτρονικών γνωματεύσεων και το χρονικό διάστημα θεραπείας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7053

       • 3 Βεβαίωση δραστηριοτήτων Βεβαίωση

        Βεβαίωση δραστηριοτήτων

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Βεβαίωση δραστηριοτήτων του θεραπευτή ή του νόμιμου εκπροσώπου του κέντρου (μέσω TAXISNET), η οποία υποβάλλεται την πρώτη φορά καθώς και σε κάθε μεταβολή. Η βεβαίωση σκανάρεται και αναρτάται στην πλατφόρμα υποβολής της αίτησης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 10040 2021 1066 Β

        Περιγραφή Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και αποζημίωσης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των δαπανών, μέσω ατομικών αιτημάτων, παροχών του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201066

       • Υπουργική Απόφαση 22970 ΕΞ 2020 2020 3768 Β

        Περιγραφή Διαπιστωτική πράξη ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών ατομικών αιτημάτων ΕΟΠΥΥ στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203768

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 49556 2020 3244 Β

        Περιγραφή Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ των δαπανών θεραπειών ειδικής αγωγής.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203244

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 45 Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 2018 4898 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β ́ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)».

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204898

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. Φ.90380/5383/738 2012 1233 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.90380/25916/3294/3.11.2011 (Β΄ 2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)».

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120201233

       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής).

        Σημειώσεις Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο πρέπει να συνοδεύεται από απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλων αντίστοιχων εγγράφων (Άρθρο 3, Ν.2690/99).

        Ναι Όχι


       • 3 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Ναι Όχι


       • 4 Είσοδος στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Συναρμόδιος Φορέας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στο ΚΕΠ και προσκομίζει αποδεικτικό ΑΜΚΑ βάσει του οποίου ο υπάλληλος εκτελεί αναζήτηση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ αφού προηγουμένως ο υπάλληλος έχει εισέλθει με τα διαπιστευτήρια του.

        Ναι Όχι


       • 5 Καταχώριση στοιχείων πολίτη και ανάρτηση δικαιολογητικών στην πλατφόρμα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Καταχωρίζονται τα στοιχεία του πολίτη και αφού σκανάρει ο υπάλληλος τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα αναρτά στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ

        Ναι Όχι


       • 6 Οριστικοποίηση αίτησης και παράδοση αρ. πρωτοκόλλου αιτήματος στον αιτούντα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 7 Είσοδος πολίτη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΟΠΠΥ μέσω gov.gr

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 8 Επιλογή: Υποβολή ατομικού αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 9 Εισαγωγή ΑΜΚΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 10 Καταχώριση στοιχείων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 11 Επισύναψη δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 12 Επιλογή: υποβολή αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 13 Παραλαβή αρ. πρωτοκόλλου της αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 14 Έλεγχος από ΕΟΠΥΥ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Μετά από εγκριτική απόφαση του ΕΟΠΥΥ κατατίθεται το ποσό της αποζημίωσης στον τραπεζικό λογαριασμό που δηλώθηκε από τον αιτούντα.

        Σημειώσεις Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης από τον ΕΟΠΥΥ ο αιτών ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που δήλωσε.

        Όχι Όχι


       • 15 Ανεπιτυχής έλεγχος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 16 Έκδοση απορριπτικής απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 17 Ενημέρωση του αιτούντος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Ναι


       • 18 Επιτυχής έλεγχος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 19 Ενημέρωση του αιτούντος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 20 Κατάθεση ποσού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Ναι


       • Αποζημίωση θεραπειών ειδικής αγωγής

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.