Απονομή Τίτλου "Πρεσβευτής Ελληνικού Τουρισμού"

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



0fd3754a-4a7a-427d-9f83-d5ddd05c8c7b 908487

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απονομή τίτλου «Πρεσβευτή Ελληνικού Τουρισμού», με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. Απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα εγνωσμένου κύρους ή με δυνατότητα άσκησης επιρροής στο ευρύτερο κοινό αγορών προέλευσης επισκεπτών της χώρας μας, σε ευρύ κοινό νέων αγορών, τις οποίες αποσκοπεί να προσελκύσει η χώρα μας (αγορές-στόχοι) ή σε ειδικότερα τμήματα των αγορών αυτών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω της επαγγελματικής και προσωπικής δικτύωσής τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ


Παρατηρήσεις

Ο τίτλος του/της «Πρεσβευτή του Ελληνικού Τουρισμού» είναι τιμητικός και δεν καταβάλλεται αμοιβή στα φέροντα τον τίτλο αυτό φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ο τιμητικός τίτλος απονέμεται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα ανανέωσης και δύναται να αρθεί με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού οποτεδήποτε εντός της διετούς διάρκειάς του

Τελευταία ενημέρωση

18/10/2023

Αίτηση




Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά




    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απονομή Τίτλου Πρεσβευτή Ελληνικού Τουρισμού

      Επίσημος τίτλος

      Πρεσβευτής Ελληνικού Τουρισμού


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ιδιότητας Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα εγνωσμένου κύρους ή με δυνατότητα άσκησης επιρροής στο ευρύτερο κοινό αγορών προέλευσης επισκεπτών της χώρας μας, σε ευρύ κοινό νέων αγορών, τις οποίες αποσκοπεί να προσελκύσει η χώρα μας (αγορές-στόχοι) ή σε ειδικότερα τμήματα των αγορών αυτών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω της επαγγελματικής και προσωπικής δικτύωσής τους.

       Όχι Όχι

      • 1 Καταστατικό νομικού προσώπου για την περίπτωση όπου Πρεσβευτής ορίζεται νομικό πρόσωπο Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό νομικού προσώπου για την περίπτωση όπου Πρεσβευτής ορίζεται νομικό πρόσωπο


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • Νόμος 50 4688 2020 101 Α

       Περιγραφή Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού απονέμεται ο τίτλος του/της «Πρεσβευτή του Ελληνικού Τουρισμού» σε φυσικά και νομικά πρόσωπα εγνωσμένου κύρους ή με δυνατότητα άσκησης επιρροής στο ευρύτερο κοινό αγορών προέλευσης επισκεπτών της χώρας μας, σε ευρύ κοινό νέων αγορών, τις οποίες αποσκοπεί να προσελκύσει η χώρα μας (αγορές-στόχοι) ή σε ειδικότερα τμήματα των αγορών αυτών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω της επαγγελματικής και προσωπικής δικτύωσής τους. Ο τίτλος του/της «Πρεσβευτή του Ελληνικού Τουρισμού» είναι τιμητικός και δεν καταβάλλεται αμοιβή στα φέροντα τον τίτλο αυτό φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Με την απονομή του τίτλου δύναται να προσδιορίζεται κατά περίπτωση πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο αποτελείται από στόχους-υποχρεώσεις και οφέλη του/ της Πρεσβευτή του ελληνικού τουρισμού. Για την παρακολούθηση υλοποίησης του πλαισίου συνεργασίας αρμόδια είναι η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού. Ο τιμητικός τίτλος απονέμεται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα ανανέωσης και δύναται να αρθεί με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού οποτεδήποτε εντός της διετούς διάρκειάς του.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100101

      • 1 Στρατηγική Υπουργείου για την ανάδειξη Πρεσβευτή Ελληνικού Τουρισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στρατηγική ανάλυση για τον προσδιορισμό των αγορών-στόχων για την προσέλκυση επισκεπτών και των ειδικών μορφών τουρισμού που θα προβληθούν, μέσω των Πρεσβευτών Τουρισμού βάση του Ετήσιου Σχεδίου Marketing για τουρισμό.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρόταση και Εγκριση Φυσικού ή Νομικού Προσώπου για τον τίτλο του Πρεσβευτή Ελληνικού Τουρισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Πρόταση και έγκριση για τον ορισμό φυσικών ή νομικών προσώπων εγνωσμένου κύρους ή με δυνατότητα άσκησης επιρροής στο ευρύτερο κοινό αγορών προέλευσης επισκεπτών της χώρας μας, σε ευρύ κοινό νέων αγορών, τις οποίες αποσκοπεί να προσελκύσει η χώρα μας (αγορές-στόχοι) ή σε ειδικότερα τμήματα των αγορών αυτών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω της επαγγελματικής και προσωπικής δικτύωσής τους. Προσδιορισμός του πλαισίου συνεργασίας, το οποίο αποτελείται από στόχους-υποχρεώσεις και οφέλη του/ της Πρεσβευτή του ελληνικού τουρισμού.

       Όχι Όχι


      • 3 Εκδοση Απόφασης ορισμού Πρεσβευτή Ελληνικού Τουρισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση Υπουργικής Απόφασης Υπουργού Τουρισμού. .

       Σημειώσεις Ο τιμητικός τίτλος απονέμεται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα ανανέωσης και δύναται να αρθεί με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού οποτεδήποτε εντός της διετούς διάρκειάς του

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.