Απονομή τίτλου Επίτιμου Νομικού Συμβούλου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1cd64a1e-2bd1-4ee0-b689-150066bddef9 164121

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη δυνατότητα να απονέμεται ο τίτλος του Επίτιμου Νομικού Συμβούλου σε πρώην υπαλλήλους του Κλάδου Επιστημονικού Προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας (Ε.Ν.Υ.) που έχουν διατελέσει Ειδικοί Νομικοί Σύμβουλοι (Προϊστάμενοι) της Ε.Ν.Υ. ή αποχώρησαν από την υπηρεσία, με τον βαθμό του Νομικού Συμβούλου Α΄ Ε.Ν.Υ. Η απονομή γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Οι Επίτιμοι Νομικοί Σύμβουλοι διατηρούνται στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών για την παροχή νομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης αναγκών σε περιόδους προεδρίας διεθνών οργανισμών και διασκέψεων ή σε περιπτώσεις άλλων έκτακτων αναγκών.

Οι Επίτιμοι Νομικοί Σύμβουλοι δύνανται να λαμβάνουν την ειδική αποζημίωση που προβλέπεται από το π.δ. 423/1994 (Α’ 241).

Οι Επίτιμοι Νομικοί Σύμβουλοι εξομοιούνται με τους Νομικούς Συμβούλους Α’ όσον αφορά στην ημερήσια αποζημίωση σε περιπτώσεις υπηρεσιακής μετακίνησης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση για απονομή του τίτλου του Επίτιμου Νομικού Συμβούλου και παραίτησης ή μη από τη λήψη της ειδικής αποζημίωσης που προβλέπεται από το π.δ. 423/1994 (Α’ 241) για την παροχή νομικών υπηρεσιών από Επίτιμους Νομικούς Συμβούλους διατηρούμενους στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών.

Σημειώσεις

Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν παραιτηθεί από τη λήψη της ειδικής αποζημίωσης που προβλέπεται από το π.δ. 423/1994 (Α’ 241) για την παροχή νομικών υπηρεσιών από Επίτιμους Νομικούς Συμβούλους διατηρούμενους στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών, θα χρειαστεί να γίνει πρόβλεψη της σχετικής δαπάνης επιβάρυνσης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και να υπάρξει η σχετική βεβαίωση περί ύπαρξης της πρόβλεψης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Η διαδικασία απονομής του τίτλου Επίτιμου Νομικού Συμβούλου είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απονομή βαθμού επί τιμή σε αποχωρούντες Ειδικούς Νομικούς Συμβούλους ή Νομικούς Συμβούλους Α΄

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή τίτλου Επίτιμου Νομικού Συμβούλου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, Τηλεφωνική επικοινωνία, email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Ο πρώην υπάλληλος να ανήκε στο Επιστημονικό Προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας ( Ε.Ν.Υ.) του Υπουργείου Εξωτερικών.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ο πρώην υπάλληλος να είχε διατελέσει Ειδικός Νομικός Σύμβουλος, ήτοι Προϊστάμενος της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 361 του ν. 4781/2021.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Ο πρώην υπάλληλος να αποχώρησε /αποχωρεί από την υπηρεσία με τον βαθμό του Νομικού Συμβούλου Α΄ της Ε.Ν.Υ.

       Ναι Ναι

      • 4 Διοικητικές Σύμφωνη γνώμη ιεραρχίας που εκδηλώνεται με εντολή Υπουργού προς την αρμόδια Διεύθυνση για σύνταξη σχετικού σχεδίου προεδρικού διατάγματος.

       Όχι Όχι

      • 1 ΦΕΚ δημοσίευσης της περίληψης διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης και αποχώρησης από την Υπηρεσία, με αναγραφή του βαθμού που κατείχε ο υπάλληλος. Νομοθετικό κείμενο

       ΦΕΚ δημοσίευσης της περίληψης διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης και αποχώρησης από την Υπηρεσία, με αναγραφή του βαθμού που κατείχε ο υπάλληλος.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5895

      • Νόμος 364 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του Επίτιμου Νομικού Συμβούλου σε όσους έχουν διατελέσει Ειδικοί Νομικοί Σύμβουλοι ή αποχωρούν με τον βαθμό του Νομικού Συμβούλου Α’ της Ε.Ν.Υ. Οι Επίτιμοι Νομικοί Σύμβουλοι διατηρούνται στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών για την παροχή νομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης αναγκών σε περιόδους προεδρίας διεθνών οργανισμών και διασκέψεων ή σε περιπτώσεις άλλων έκτακτων αναγκών. Οι Επίτιμοι Νομικοί Σύμβουλοι δύνανται να λαμβάνουν την ειδική αποζημίωση που προβλέπεται από το π.δ. 423/1994.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Προεδρικό Διάταγμα Μόνο 423 1994 241 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο μόνο του π.δ. 423/1994 καθορίζεται ως ειδική αποζημίωση για τους Επίτιμους Ειδικούς Νομικούς Συμβούλους, το ποσό των 130.000 δραχμών μηνιαίως.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940100241

      • 1 Εντολή ηγεσίας για σύνταξη εισηγητικής έκθεσης και σχεδίου προεδρικού διατάγματος απονομής τίτλου Επίτιμου Νομικού Συμβούλου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εντολή ηγεσίας προς ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης για σύνταξη εισηγητικής έκθεσης και σχεδίου προεδρικού διατάγματος απονομής τίτλου Επίτιμου Νομικού Συμβούλου.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνταξη σχεδίου εισηγητικής έκθεσης και προεδρικού διατάγματος απονομής τίτλου Επίτιμου Νομικού Συμβούλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης το σχέδιο της εισηγητικής έκθεσης του Υπουργού Εξωτερικών και το σχέδιο προεδρικού διατάγματος απονομής του τίτλου του Επίτιμου Νομικού Συμβούλου.

       Σημειώσεις Αναζητείται αυτεπαγγέλτως το ΦΕΚ δημοσίευσης της περίληψης διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης του πρώην υπαλλήλου, στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός του υπαλλήλου κατά την αποχώρηση του από την Υπηρεσία. Εάν ο αποχωρών υπάλληλος είχε διατελέσει Ειδικός Νομικός Σύμβουλος (Προϊστάμενος) της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, αναζητείται από το τηρούμενο μητρώο στη ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης, η απόφαση ορισμού του ως Προϊσταμένου της Ε.Ν.Υ.

       Όχι Όχι


      • 3 Προσυπογραφή των σχεδίων από την ιεραρχία - Έγκριση Υπουργού - Νομικός Έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα σχέδια εισηγητικής έκθεσης και προεδρικού διατάγματος διαδοχικά : α) μονογράφονται από την υπηρεσιακή ιεραρχία , β) προωθούνται ηλεκτρονικώς στο Διπλωματικό Γραφείο του κ. Υπουργού Εξωτερικών προς έγκριση του κ. Υπουργού και γ) διαβιβάζονται ηλεκτρονικώς στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης για νομικοτεχνικό έλεγχο και τυχόν απαιτούμενες συμπληρώσεις - διορθώσεις.

       Σημειώσεις Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των διαβιβασθέντων σχεδίων, το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα περί συμφωνίας ή περί αναγκαίων διορθώσεων στα κείμενα της εισηγητικής έκθεσης και του προεδρικού διατάγματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Ηλεκτρονική διακίνηση σχεδίου προεδρικού διατάγματος και εισηγητικής έκθεσης και ψηφιακή υπογραφή τους.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα σχέδια της εισηγητικής έκθεσης και του προεδρικού διατάγματος εισάγονται στην εφαρμογή diatagmata.gov.gr και ακολούθως εισάγονται στην πλατφόρμα apofaseis.mindigital.gr όπου υπογράφονται ηλεκτρονικά από τον Υπουργό Εξωτερικών (εισηγητική έκθεση) και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Εξωτερικών (προεδρικό διάταγμα).

       Όχι Όχι


      • 5 Περίληψη προεδρικού διατάγματος και αποστολή της προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη της περίληψης του προεδρικού διατάγματος - υποβολή της περίληψης για έλεγχο στον Προσωπάρχη και εν συνεχεία ψηφιακή υπογραφή αυτής ως ακριβές αντίγραφο και αποστολή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.

       Όχι Όχι


      • 6 Λήψη ΚΑΔ από το Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Εθνικό Τυπογραφείο αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον ΚΑΔ της περίληψης του προεδρικού διατάγματος απονομής του τίτλου του Επίτιμου Νομικού Συμβούλου.

       Σημειώσεις Μετά την διαβίβαση του ΚΑΔ, αναμονή για δημοσίευση της περίληψης του προεδρικού διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (μέσος χρόνος αναμονής 15 ημέρες). Ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον αριθμό ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η περίληψη του προεδρικού διατάγματος απονομής του τίτλου του Επίτιμου Νομικού Συμβούλου.

       Όχι Όχι


      • 7 Δημοσίευση της περίληψης του προεδρικού διατάγματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της περίληψης του προεδρικού διατάγματος απονομής του τίτλου του Επίτιμου Νομικού Συμβούλου.

       Όχι Όχι


      • 8 Ανάρτηση στη Διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Μετά τη δημοσίευση της περίληψης του προεδρικού διατάγματος, η πράξη αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 9 Ανακοίνωση της απονομής του τίτλου του Επίτιμου Νομικού Συμβούλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος χειριστής συντάσσει έγγραφο ανακοίνωσης της απονομής του τίτλου του Επίτιμου Νομικού Συμβούλου, στο οποίο επισυνάπτεται απόσπασμα του οικείου ΦΕΚ δημοσίευσης της περίληψης του σχετικού προεδρικού διατάγματος . Το έγγραφο ανακόινωσης προσυπογράφεται από την ιεραρχία και υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο. Στη συνέχεια διαβιβάζεται στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Ο τρόπος αποστολής του εγγράφου επιλέγεται από τον ενδιαφερόμενο ( ηλεκτρονικά ή με ταχυδρομείο). Το έγγραφο ανακοίνωσης κοινοποιείται στην Ειδική Νομική Υπηρεσία και στα Γραφεία και Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών που πρέπει να λάβουν γνώση για την απονομή του τίτλου Επίτιμου Νομικού Συμβούλου.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.