Απονομή χάριτος από τον/την Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση29af8779-d5b1-4714-a768-19b872cc58c5 952294

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 8

Κόστος

120 €

Εκτιμώμενος χρόνος

18 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε εξέταση αιτήσεων πολιτών ή κρατουμένων για απονομή χάριτος (χάρη υπολοίπου ποινής, μετριασμός ποινής, μετατροπή ποινής, άρση νομίμων συνεπειών καταδίκης) από τον/την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατόπιν καταδίκης αυτών με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την απονομή χάριτος με σαφές και παραδεκτό αίτημα.

Σημειώσεις

Ο αιτών προσέρχεται στο Τμήμα Απονομής Χάριτος και αφού πραγματοποιηθεί ο έλεγχος της αιτήσεώς του με τα συνημμένα απαιτούμενα έγγραφα, στη συνέχεια καταθέτει την αίτησή του στο αρμόδιο Τμήμα Γραμματείας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προκειμένου να λάβει αριθμό από το Γενικό Πρωτόκολλο.

Σε περίπτωση μη κατάθεσης της αίτησης αυτοπροσώπως απαιτείται εξουσιοδότηση. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν αιτήσεις πολιτών, αναφέρονται στο πεδίο Τι θα χρειαστείτε.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν αιτήσεις κρατουμένων υποβάλλονται από τον αρμόδιο Διευθυντή Φυλακής ή Διοικητή Στρατιωτικής Φυλακής ο οποίος συντάσσει ειδικό δελτίο με πληροφορίες σχετικά με την προσωπική, οικογενειακή, ποινική και πειθαρχική κατάσταση του αιτούντος, λοιπές πληροφορίες και αιτιολογημένη γνωμοδότηση επί της αίτησης χάριτος. Στο εν λόγω δελτίο επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) απόσπασμα καταδικαστικών αποφάσεων, β) αντίγραφο έκθεσης του αρμόδιου εισαγγελέα για τα πραγματικά περιστατικά, γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου, δ) ιατρική γνωμάτευση και ε) απόσπασμα από το βιβλίο απονομής αμοιβών και επιβολής πειθαρχικών ποινών.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Η διαδικασία Απονομής Χάριτος υπαγορεύεται απευθείας από το Σύνταγμα, είναι μία σύνθετη πολιτειακή πράξη που δεν υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας.
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία με την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος από τον/την Πρόεδρο της Δημοκρατίας τότε θα ενημερωθεί σχετικά ο πολίτης από το καθ' ύλην αρμόδιο Τμήμα Απονομής Χάριτος.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αίτηση Απονομής Χάριτος


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Δικαστικές Το αίτημα για χάρη (άφεση) ποινής, μετριασμό ποινής ή μετατροπή ποινής υποβάλλεται εάν υπάρχει καταδικαστική απόφαση και η επιβληθείσα ποινή δεν έχει εκτιθεί η εκτίεται, αμέσως μόλις καταστεί αμετάκλητη η καταδικαστική απόφαση.

       Όχι Όχι

      • 2 Δικαστικές Το αίτημα για άρση συνεπειών της καταδίκης υποβάλλεται εάν η καταγνωσθείσα ποινή έχει μεν αποτιθεί ολοσχερώς, πλην όμως από την καταδικαστική απόφαση απορρέουν δυσμενείς συνέπειες (κωλύματα διορισμού, ανικανότητες και στερήσεις δικαιωμάτων) που προβλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα ή από οποιονδήποτε ειδικό ποινικό νόμο, είτε από οποιονδήποτε άλλο νόμο και εμποδίζουν το διορισμό στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή την άσκηση μιας συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας στον ιδιωτικό τομέα π.χ. απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου (ταξί), απόκτηση άδειας εργασίας προσωπικού ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security), την εγγραφή σε οποιοδήποτε επιμελητήριο, την άσκηση εκλογικού δικαιώματος, απόκτηση ιθαγένειας με πολιτογράφηση κ.ά.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Η αίτηση που υποβάλλεται από τον πολίτη θα πρέπει να περιέχει συγκεκριμένο αίτημα δηλαδή τον λόγο για τον οποίο ζητείται η άρση των συνεπειών της καταδίκης (π.χ. ανάκτηση πολιτικών δικαιωμάτων, ανάκτηση/επαναφορά σε θέση στο δημόσιο από την οποία εξέπεσε, διορισμό στο Δημόσιο κ.ά.).

       Όχι Όχι

      • 1 Αίτηση χάριτος στο Συμβουλίο Χαρίτων 120 €

       Κωδικός e-παραβόλου 5515

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Φωτοτυπία Ταυτότητας/Διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία Ταυτότητας/Διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Κάρτα ανεργίας της ΔΥΠΑ Αποδεικτικό ανεργίας

       Κάρτα ανεργίας της ΔΥΠΑ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση αιτούντος εγγεγραμμένου στο μητρώο ΔΥΠΑ – Αιτιολόγηση μη υποχρέωσης καταβολής παραβόλου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εισοδηματικές, Εργασιακές

       Όχι 9040

      • 3 Πιστοποιητικό απορίας, το οποίο κατά την κρίση του Συμβουλίου Χαρίτων αποδεικνύει οικονομική δυσπραγία του αιτούντος Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό απορίας, το οποίο κατά την κρίση του Συμβουλίου Χαρίτων αποδεικνύει οικονομική δυσπραγία του αιτούντος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση οικονομικής δυσπραγίας η οποία αποδεικνύεται συνήθως με υποβολή τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος – Αιτιολόγηση μη υποχρέωσης καταβολής παραβόλου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εισοδηματικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 8619

      • 4 Καταδικαστικές αποφάσεις (πλήρη πρακτικά δίκης) Απόφαση

       Καταδικαστικές αποφάσεις (πλήρη πρακτικά δίκης)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 5 Πιστοποιητικό αμετάκλητου καταδικαστικών αποφάσεων Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό αμετάκλητου καταδικαστικών αποφάσεων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8289

      • 6 Παραστατικό πληρωμής χρηματικών ποινών Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Παραστατικό πληρωμής χρηματικών ποινών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περιπτώσεις επιβολής χρηματικής ποινής ή στερητικής της ελευθερίας ποινής ή οποία μετατράπηκε σε χρηματική

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές, Διοικητικές

       Όχι 7053

      • 7 Βεβαίωση έκτισης ποινής παροχής Κοινωφελούς Εργασίας Βεβαίωση

       Βεβαίωση έκτισης ποινής παροχής Κοινωφελούς Εργασίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση επιβολής ποινής παροχής κοινωφελούς εργασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές, Διοικητικές

       Όχι 9703

      • 8 Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό δύναται να προσκομίσει ο αιτών που να υποστηρίζει το αίτημά του. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό δύναται να προσκομίσει ο αιτών που να υποστηρίζει το αίτημά του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9102

      • Σύνταγμα της Ελλάδος 47 2019 211 Α

       Περιγραφή Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα, ύστερα από πρόταση του Yπουργού Δικαιοσύνης και γνώμη του Συμβουλίου Χαρίτων που συγκροτείται κατά πλειοψηφία από δικαστές, να χαρίζει, μετατρέπει ή μετριάζει τις ποινές που επιβάλλουν τα δικαστήρια, καθώς και να αίρει τις κάθε είδους νόμιμες συνέπειες ποινών που έχουν επιβληθεί και εκτιθεί. O Πρόεδρος της Δημοκρατίας μόνο με τη συγκατάθεση της Bουλής έχει το δικαίωμα να απονέμει χάρη σε Yπουργό που καταδικάστηκε κατά το άρθρο 86.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100211

      • Νομοθετικό Διάταγμα 68 1968 301 Α

       Περιγραφή Συγκροτείται και λειτουργεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Συμβούλιο Χαρίτων, το οποίο έχει γνωμοδοτική αρμοδιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 παράγραφος 1 του Συντάγματος, περί απονομής χάριτος σε καταδικασθέντες και της μετατροπής ή του μετριασμού των ποινών που επιβλήθηκαν από τα δικαστήρια. Το Συμβούλιο Χαρίτων συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και με θητεία δύο ετών ως εξής: α. από τον Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Πρόεδρο, β. από έναν Πρόεδρο εφετών με τον αναπληρωτή του, γ. από τρεις εφέτες με τους αναπληρωτές τους, δ. από δύο υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι προΐστανται Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ως μέλη του Συμβουλίου Χαρίτων μπορεί να ορίζονται και δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι υπηρετούν στο Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας. Το ΝΔ τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 81 του νόμου 4139/2013 (τ.Α΄74 20-3-2013) και του άρθρου 34 του νόμου 4640/2019 (ΦΕΚ τ. Α΄ 190 30-11-2019).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19680100301

      • Συντακτική Πράξη 10 παρ. 2 7-8-1974 1974 217 Α

       Περιγραφή Νομοθετικαί διατάξεις εκδοθείσαι βάσει του δημοσιευθέντος την 15ην Νοεμβρίου 1968 κειμένου συντάγματος ή βάσει των τροποποιητικών αυτού διατάξεων, ή, τέλος, βάσει των εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερομένων συντακτικών πράξεων, διατηρούνται προσωρινώς εν ισχύι καθ΄ό μέρος αύται δεν αντιβαίνουν εις τας διατάξεις του επανατεθέντος εν ισχύι Συντάγματος της 1ης Ιανουαρίου 1852, ως τούτο ετροποποίηθη και συνεπληρώθη δια της καταστατικής Συντακτικής Πράξεως της 1ης Αυγούστου 1974 και της παρούσης. Αι ως άνω νομοθετικαί διατάξεις δύναται να συμπληρούνται, τροποποιούνται και καταργούνται δια νομοθετικών διαταγμάτων εκδιδομένων κατά το άρθρον 10 παρ. 1 της ως άνω καταστατικής Συντακτικής Πράξεως.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19740100217

      • 1 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης από πολίτη ή πληρεξούσιο δικηγόρο ή γραμματεία Καταστήματος Κράτησης με φυσική παρουσία ή ταχυδρομικώς στο Τμήμα Απονομής Χάριτος του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος αίτησης από τον αρμόδιο υπάλληλο διεκπεραίωσης για την ορθή υποβολή της αίτησης - Έλεγχος αντικειμένου αίτησης (χάρη ποινής, μετριασμός ποινής, μετατροπή ποινής, άρση νομίμων συνεπειών καταδίκης, συνδυασμός αντικειμένων) - Επιβεβαίωση της προϋπόθεσης σαφούς και παραδεκτού αιτήματος - Έλεγχος ορθής συμπλήρωσης εντύπου αίτησης (αναγραφή πλήρων προσωπικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας) - Εξέταση συνοδευτικού φακέλου αίτησης (επισύναψη απαραίτητων δικαιολογητικών, απόδειξη πληρωμής παραβόλου)

       Όχι Όχι


      • 3 Αποδοχή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος για το έλεγχο υπάλληλος αποδέχεται την υποβολή της αίτησης.

       Ναι Όχι


      • 4 Μη υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που δεν προκύπτει σαφές αντικείμενο ή δεν επισυνάπτεται το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών, η αίτηση δεν υποβάλλεται.

       Ναι Ναι


      • 5 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση αίτησης από το Γενικό Πρωτόκολλο του Τμήματος Γραμματείας του Υπουργείου Δικαιοσύνης

       Όχι Όχι


      • 6 Χρέωση σε υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Χρέωση της νέας αίτησης απονομής χάριτος από τον Προϊστάμενο Τμήματος Απονομής Χάριτος σε υπάλληλο του Τμήματος Απονομής Χάριτος για επεξεργασία (δημιουργία νέου φακέλου, καταχώρηση σε βάση δεδομένων, φωτοτύπηση απαραίτητων εγγράφων)

       Όχι Όχι


      • 7 Αναζήτηση ποινικού μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση κατόπιν αίτησης του Τμήματος Απονομής Χάριτος προς το Τμήμα Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

       Όχι Όχι


      • 8 Φάκελος αίτησης σε εισαγγελέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή φακέλου αίτησης απονομής χάριτος στον Εισαγγελέα του Δικαστηρίου που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση για γνωμοδότηση περί αποδοχής ή απόρριψης αίτησης. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης ή άλλου κωλύματος του Εισαγγελέα της Έδρας (π.χ. ασθένεια ή πειθαρχική ποινή) τότε ο φάκελος επιστρέφει στο Τμήμα Απονομής Χάριτος και αποστέλλεται εκ νέου για γνωμοδότηση στον Εισαγγελέα της Εφετειακής Έδρας του Δικαστηρίου που εξέδωσε τη δικαστική απόφαση.

       Σημειώσεις Εντοπισμός Εισαγγελέα του Δικαστηρίου που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση σε συνεργασία με το Τμήμα Δικαστικών Λειτουργών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

       Όχι Όχι


      • 9 Παραλαβή γνωμοδότησης εισαγγελέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή της γνωμοδότησης από αρμόδιο εισαγγελέα περί αποδοχής ή απόρριψης αίτησης με τον πλήρη φάκελο του αιτούντος και επεξεργασία από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Απονομής Χάριτος.

       Όχι Όχι


      • 10 Γνωμοδότηση υπηρεσιακού εισηγητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκπόνηση αιτιολογημένης γνωμοδότησης από τον υπηρεσιακό εισηγητή ήτοι τον Προϊστάμενο Τμήματος Απονομής Χάριτος περί αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης απονομής χάριτος.

       Όχι Όχι


      • 11 Συγκρότηση Συμβουλίου Χαρίτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συγκρότηση 7-μελούς Συμβουλίου Χαρίτων κατ άρθρο 1 του Ν.Δ. 68/1968 για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

       Όχι Όχι


      • 12 Φάκελοι αιτήσεων στα μέλη Συμβουλίου Χαρίτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαμοιρασμός φακέλων αιτήσεων προς συζήτηση στο Συμβούλιο Χαρίτων από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Χαρίτων, ήτοι τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε μέλη του Συμβουλίου Χαρίτων για σύνταξη σχετικών γνωμοδοτήσεων περί αποδοχής ή απόρριψης της κάθε αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 13 Γνωμοδότηση ειδικού εισηγητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκπόνηση αιτιολογημένης εισήγησης/γνωμοδότησης από κάθε μέλος του Συμβουλίου Χαρίτων (ειδικό εισηγητή) περί αποδοχής ή απόρριψης της κάθε αίτησης/υπόθεσης που του έχει ανατεθεί από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Χαρίτων.

       Όχι Όχι


      • 14 Συνεδρίαση Συμβουλίου Χαρίτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συνεδρίαση Συμβουλίου Χαρίτων για τη συζήτηση των αιτήσεων/ υποθέσεων που εισάγονται στο Συμβούλιο.

       Σημειώσεις Το Συμβούλιο Χαρίτων συνεδριάζει 1 με 3 φορές κάθε έτος. Ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων/υποθέσεων που έχουν εισαχθεί προς συζήτηση, το Συμβούλιο συνεδριάζει 1-2 ημέρες.

       Όχι Όχι


      • 15 Πρακτικά Συμβουλίου Χαρίτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη αποσπάσματος πρακτικού συνεδρίασης Συμβουλίου Χαρίτων για κάθε αίτηση ξεχωριστά με την επιμέλεια του Γραμματέα Συμβουλίου Χαρίτων, υπάλληλου Τμήματος Απονομής Χάριτος και την έγκριση του Προέδρου Συμβουλίου Χαρίτων.

       Όχι Όχι


      • 16 Γνωμοδότηση Συμβουλίου Χαρίτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκπόνηση εγγράφου γνωμοδότησης Συμβουλίου Χαρίτων για κάθε αίτηση ξεχωριστά με την επιμέλεια του Γραμματέα Συμβουλίου Χαρίτων, υπαλλήλου Τμήματος Απονομής Χάριτος και την έγκριση του Προέδρου Συμβουλίου Χαρίτων.

       Όχι Όχι


      • 17 Πρόταση Υπουργού Δικαιοσύνης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Εκπόνηση πρότασης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης προς τον/την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με την επιμέλεια του Τμήματος Απονομής Χάριτος, για κάθε αίτηση που συζητήθηκε στο Συμβούλιο Χαρίτων σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη αυτής.

       Όχι Όχι


      • 18 Φάκελοι αιτήσεων προς Πρόεδρο της Δημοκρατίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή φακέλων αιτήσεων που συζητήθηκαν στο Συμβούλιο Χαρίτων με το σύνολο εγγράφων Τμήματος Απονομής Χάριτος (εισηγήσεις, γνωμοδοτήσεις, προτάσεις) προς τον/την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

       Όχι Όχι


      • 19 Έκδοση θετικής απόφασης Προέδρου της Δημοκρατίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποδέχεται την αίτηση και εκδίδεται απόφαση απονομής χάριτος.

       Ναι Όχι


      • 20 Έκδοση απορριπτικής απόφασης Προέδρου της Δημοκρατίας


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας απορρίπτει την αίτηση και εκδίδεται απορριπτική απόφαση.

       Ναι Όχι


      • 21 Αναζήτηση συμπληρωματικών στοιχείων

       Συναρμόδιος Φορέας ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις για την έκδοση απόφασης, αποστέλλεται σχετικό έγγραφο προς το Τμήμα Απονομής Χάριτος.

       Ναι Όχι


      • 22 Παραλαβή απόφασης Προέδρου της Δημοκρατίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή της απόφασης του/της Προέδρου της Δημοκρατίας σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη κάθε αίτησης απονομής χάριτος ή της αλληλογραφίας για περαιτέρω διευκρινίσεις και στοιχεία σχετικά με ορισμένους φακέλους αιτήσεων.

       Όχι Όχι


      • 23 Αποστολή διευκρινίσεων προς Προέδρο της Δημοκρατίας (εάν απαιτούνται)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή περαιτέρω διευκρινίσεων και στοιχείων προς τον/την Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετικά με συγκεκριμένους φακέλους αιτήσεων απονομής χάριτος.

       Σημειώσεις Κατόπιν της αποστολής απαιτούμενων διευκρινίσεων και λοιπών στοιχείων από το Τμήμα Απονομής Χάριτος για συγκεκριμένες αιτήσεις, παραλαμβάνεται από την Προεδρία της Δημοκρατίας η απόφαση σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη αυτών.

       Ναι Όχι


      • 24 Ενημέρωση αιτούντος από το Τμήμα Απονομής Χάριτος σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ενημερώση του αιτούντος από το Τμήμα Απονομής Χάριτος του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

       Ναι Ναι


      • 25 Κατάρτιση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος στην περίπτωση αποδοχής της αίτησης από τον/την Πρόεδρο της Δημοκρατίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Απονομής Χάριτος καταρτίζει σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για απονομή του ευεργετήματος της απονομής χάριτος στις περιπτώσεις αποδοχής αιτήματος από τον/την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το οποίο συνυπογράφεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον/την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

       Όχι Όχι


      • 26 Δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή του Προεδρικού Διατάγματος απονομής του ευεργετήματος της Χάριτος για δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Όχι Όχι


      • 27 Ενημέρωση αρμόδιας εισαγγελίας


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημέρωση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών του τόπου κατοικίας και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών του τόπου γέννησης για την αναγραφή στο ποινικό δελτίο του αιτούντος της χορήγησης του ευεργετήματος της χάριτος.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.