Αποξήλωση Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe9b1eb9e-aef3-405f-af8b-a70d71a4b8c0 919340

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης για την αποξήλωση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, της αφαίρεσης δηλαδή των καλωδίων, του μετρητή και του κιβωτίου, λόγω κατεδάφισης του ακινήτου ή λόγω επικινδυνότητας.

Βασικές πληροφορίες

Αρμόδιος ιδιωτικός φορέας

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας)

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά στον ιστότοπο: https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/. Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να εισέλθει είτε με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, είτε ως απλός επισκέπτης.

Τελευταία ενημέρωση

19/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αποξήλωση παροχής-ΔΕΔΔΗΕ

Σημειώσεις

Η αίτηση κατατίθεται με τους εξής τρόπους:
 • Στο γραφείο διοίκησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα,
 • Ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου της ΔΕΔΔΗΕ -->https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αποξήλωση παροχής

      Επίσημος τίτλος

      Αποξήλωση παροχής - ΔΕΔΔΗΕ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Η αίτηση για αποξήλωση παροχής κατατίθεται μόνο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικονομικές Ο αιτών την αποξήλωση πρέπει προηγουμένως να έχει τακτοποιήσει τυχόν οφειλές προς τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Να διαθέτει ο χρήστης προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Τίτλοι Ιδιοκτησίας του ακινήτου. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλοι Ιδιοκτησίας του ακινήτου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αίτηση κατατίθεται μόνο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 2 Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ. Λογαριασμός υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

       Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6554

      • 3 Αίτηση μικρών εργασιών (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) Αίτηση

       Αίτηση μικρών εργασιών (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 4 Άδεια κατεδάφισης του ακινήτου (σε περίπτωση κατεδάφισης). Άδεια

       Άδεια κατεδάφισης του ακινήτου (σε περίπτωση κατεδάφισης).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πολεοδομικές

       Όχι 4627

      • 5 Σε περίπτωση που απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόμενος θα ενημερωθεί από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, προκειμένου να τα καταθέσει συμπληρωματικά. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Σε περίπτωση που απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόμενος θα ενημερωθεί από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, προκειμένου να τα καταθέσει συμπληρωματικά.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Παροχής στοιχείων

       Όχι 9102

      • Νόμος 4001 2011 179 Α

       Περιγραφή Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100179

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 404 2015 2773 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του «Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄ 103/31.01.2012) και του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄ 104/ 31.01.2012), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150202773

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 165 2014

       Περιγραφή Έγκριση του Προγράµµατος «Εγγυηµένες Υπηρεσίες προς Καταναλωτές» του ∆ιαχειριστή του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυµης Εταιρείας (∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. Α.Ε. ), κατόπιν της υπ’ αριθ. 665/30.12.2013 Απόφασης της ΡΑΕ.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%975%CE%99%CE%94%CE%9E-%CE%91%CE%9E7

       ΑΔΑ ΒΙΗ5ΙΔΞ-ΑΞ7

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 83 2014

       Περιγραφή Α∆ΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α∆ΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε∆∆ΗΕ)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%9A%CE%A3%CE%99%CE%94%CE%9E-3%CE%A11

       ΑΔΑ ΒΙΚΣΙΔΞ-3Ρ1

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 404 2015 2773 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του «Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ Β΄ 1463/2013), μετονομασία του σε «ΕγχειρίδιοΔιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης» και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150202773

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 182 2013 1463 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚΒ΄82/2006) και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201463

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης για αποξήλωση παροχής σε κατάστημα της ΔΕΔΔΗΕ


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτημα για αποξήλωση παροχής στο γραφείο διοίκησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης: Είσοδος στην εφαρμογή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης του ακινήτου εισέρχεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

       Σημειώσεις https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/

       Ναι Όχι


      • 4 Επιλογή κατηγορίας αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επιλογή κατηγορίας αιτήματος από λίστα.

       Ναι Όχι


      • 5 Επισύναψη δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επισυνάπτονται στο σχετικό πεδίο τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Όχι


      • 6 Καταχώριση του αριθμού παροχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 7 Καταχώριση αριθμού τηλεφώνου - παραλαβή OTP

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 8 Ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την επιβεβαίωση του αριθμού τηλεφώνου του, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το αίτημα οριστικά.

       Ναι Όχι


      • 9 Παραλαβή και έλεγχος του αιτήματος από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η ΔΕΔΔΗΕ ελέγχει το περιεχόμενο του φακέλου της αίτησης και την πληρότητα των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 10 Διεκπεραίωση του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 11 Γνωστοποίηση στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.