Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Θέση Εκπαιδευτικού Συμβούλου στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf6d35270-03cd-46fb-aa85-82f6650a1a58 934334

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 έως 4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιλογή μόνιμων εκπαιδευτικών για απόσπαση σε θέση Εκπαιδευτικού Συμβούλου στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για συνολικά εννέα σχολικά έτη. Η θέση αφορά στην άσκηση διοικητικών καθηκόντων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Τελευταία ενημέρωση

19/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση υποψηφιότητας για θέση Εκπαιδευτικού Συμβούλου στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΟΠΣΥΔ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων σε προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ. Η διαδικασία αποτυπώνεται στο άρθ. 3 της αριθμ. 26754/H2/10-3-22 ΥΑ (ΑΔΑ 60ΚΔ46ΜΤΛΗ-Σ2Ν)

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Θέση Εκπαιδευτικού Συμβούλου στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει έχουν άριστη γνώση μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τετραετή συνολική και αναγνωρισμένη διδακτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα, μέχρι τις 31 Αυγούστου του σχολικού έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α επιπέδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΑΣΕΠ.

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι κάτοχος κωδικών ΟΠΣΥΔ για την είσοδό του στην ψηφιακή πλατφόρμα.

       Όχι Όχι

      • 1 Βιογραφικό σημείωμα Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό σημείωμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν το Βιογραφικό Σημείωμα στα Ελληνικά και σε δύο τουλάχιστον από τις τρεις γλώσσες επικοινωνίας (Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 2 Αντίγραφα των τίτλων σπουδών του υποψηφίου. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφα των τίτλων σπουδών του υποψηφίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Αντίγραφα των τίτλων σπουδών του υποψηφίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • Νόμος 3025 2002 148 Α

       Περιγραφή Σύμβαση για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/Download_Small/?fek_pdf=20020100148

      • Νόμος 16 4415 2016 159 Α

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις απόσπασης στα Ευρωπαϊκά Σχολεία- διάρκεια απόσπασης

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/Download_Small/?fek_pdf=20160100159

      • Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 26754/H2/10-2-22 2022 1165 Β

       Περιγραφή Διαδικασία επιλογής διδακτικού προσωπικού και υποψηφίων στελεχών διοίκησης για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

       ΑΔΑ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/60%CE%9A%CE%9446%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%A32%CE%9D

      • 1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η διαδικασία ξεκινά με την έκδοση της πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την θέση.

       Όχι Όχι


      • 2 Αίτηση Υποψηφιότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υποψήφιος για την θέση υποβάλλει την αίτηση του μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dipode-aitisi.sch.gr/

       Όχι Όχι


      • 3 Μοριοδότηση των υποψηφιοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης μοριοδοτεί τις υποψηφιότητες

       Όχι Όχι


      • 4 Υποβολή 'Ενστασεων για την αξιολόγηση των Τυπικών Προσόντων των Υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ψηφιακά στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα https://dipode-aitisi.sch.gr/

       Όχι Όχι


      • 5 Συνέντευξη υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι για τις θέσεις συμμετέχουν σε συνέντευξη για την υποστήριξη της υποψηφιότητας τους

       Όχι Όχι


      • 6 Υποβολή Ενστάσεων για την αξιολόγηση των Υποψηφίων στις Συνεντεύξεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ψηφιακά

       Όχι Όχι


      • 7 Ανακοίνωση αξιολογικών πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση της οριστικής μοριοδότησης και την κατάταξη των υποψηφίων

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.