Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηae18ca1c-7f6c-4397-8308-ed6c7a2e4a22 759374

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΠΟΔΕΕΜΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

1 λεπτό

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιλογή μόνιμων εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για συνολικά εννέα σχολικά έτη.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΠΟΔΕΕΜΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

2 έτη

Παρατηρήσεις

Ο αξιολογικός πίνακας για απόσπαση στο εξωτερικό έχει χρονική ισχύ 2 (δύο) ετών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση Υποψηφιότητας

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΠΣΔ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Οι υποψήφιοι έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης σε οποιδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει έχουν άριστη γνώση μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τετραετή συνολική και αναγνωρισμένη διδακτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα, μέχρι τις 31 Αυγούστου του σχολικού έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α επιπέδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΑΣΕΠ.

       Όχι Όχι

      • 1 Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν το Βιογραφικό Σημείωμα στα Ελληνικά και σε δύο τουλάχιστον από τις τρεις γλώσσες επικοινωνίας (Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά) Βιογραφικό σημείωμα

       Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν το Βιογραφικό Σημείωμα στα Ελληνικά και σε δύο τουλάχιστον από τις τρεις γλώσσες επικοινωνίας (Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 2 Αντίγραφα των τίτλων σπουδών του υποψηφίου Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφα των τίτλων σπουδών του υποψηφίου       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • Νόμος 3025 2002 148 Α

       Περιγραφή Σύμβαση για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100148

      • Νόμος 16 4415 2016 159 Α

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις απόσπασης στα Ευρωπαϊκά Σχολεία- διάρκεια απόσπασης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100159

      • Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 26754/H2/10-2-22 2022 1165 Β

       Περιγραφή Διαδικασία επιλογής διδακτικού προσωπικού και υποψηφίων στελεχών διοίκησης για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

       ΑΔΑ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/60%CE%9A%CE%9446%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%A32%CE%9D

      • 1 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η διαδικασία ξεκινά με την έκδοση της πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για απόσπαση στα Ευρωπαικά Σχολεία

       Όχι Όχι


      • 2 Μοριοδότηση Υποψηφιοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης μοριοδοτεί τις υποψηφιότητες

       Όχι Όχι


      • 3 Συνέντευξη υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι για τις θέσεις συμμετέχουν σε συνέντευξη για την υποστήριξη της υποψηφιότητας τους

       Όχι Όχι


      • 4 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση της οριστικής μοριοδότησης και την κατάταξη των υποψηφίων

       Όχι Ναι


      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας
       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή υποψηφιοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://dipode-aitisi.sch.gr/

       Περιγραφή Οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους.

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή ένστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

       Σύνδεσμος https://dipode-aitisi.sch.gr/

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα υποβολής ένστασης

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.