Αποσπάσεις υπαλλήλων υπουργείου εξωτερικών σε άλλους φορείς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4ef454ab-15ed-4649-bf3a-ddfb884220ae 445415

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε αποσπάσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών σε άλλους δημόσιους φορείς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


Παρατηρήσεις

Ειδικότερα σε :1) απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών στην Προεδρία της Δημοκρατίας (άρθρο 329 παρ.4 του ν.4781/2021), 2) απόσπαση ενός (1) υπαλλήλου του Διπλωματικού Κλάδου σε καθένα από τα υπουργεία και ενός (1) υπαλλήλου του Κλάδου Ο.Ε.Υ. σε καθένα από τα παραγωγικά υπουργεία..(άρθρο 329 παρ.5 του ν.4781/2021),

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αποσπάσεις υπαλλήλων υπουργείου εξωτερικών σε άλλους φορείς.

Σημειώσεις

Αποστολή εγγράφου από τον φορέα υποδοχής περί απόσπασης υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  αίτηση θεραπείας, ιεραρχική προσφυγή, δικαστική προσφυγή
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αποσπάσεις υπαλλήλων Υπουργείου Εξωτερικών σε άλλους Φορείς.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών στην Προεδρία της Δημοκρατίας (άρθρο 329 παρ.4 του ν.4781/2021). Προϋποθέσεις: Υποβολή αιτήματος απόσπασης από την Προεδρία της Δημοκρατίας προς την ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Απόσπαση ενός (1) υπαλλήλου του Διπλωματικού Κλάδου σε καθένα από τα υπουργεία και ενός (1) υπαλλήλου του Κλάδου Ο.Ε.Υ. σε καθένα από τα παραγωγικά υπουργεία. Προϋποθέσεις: α) υποβολή αιτήματος απόσπασης από το αρμόδιο Υπουργείο προς την ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού με σχετική αιτιολόγησης απόσπασης. β) αφορά μόνο σε απόσπαση έως δύο ( 2) υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου σε καθένα από τα παραγωγικά Υπουργεία και ενός (1) υπαλλήλου του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΟΕΥ σε καθένα από τα παραγωγικά Υπουργεία .

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Απόσπαση έως δύο (2) υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στο Γραφείο του Κυβερνητικού Εκπροσώπου. Προϋποθέσεις: α) υποβολή αιτήματος απόσπασης από το αρμόδιο Γραφείο Κυβερνητικού εκπροσώπου προς την ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού με σχετική αιτιολόγησης απόσπασης. β) αφορά μόνο σε απόσπαση έως δύο ( 2) υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στο Γραφείο του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Απόσπαση υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου με καθήκοντα συνδέσμου σε άλλα υπουργεία και υπηρεσίες, με σκοπό τη συστηματική, συνεκτική και αποτελεσματική εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής. Προϋποθέσεις: α) υποβολή αιτήματος απόσπασης από το αρμόδιο Υπουργείο προς την ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού του Υπουργείου ΕΞωτερικών. β) αφορά μόνο σε υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόσπαση υπαλλήλου στην Προεδρία της Δημοκρατίας (άρθρο 329 παρ.4 του ν.4781/2021), Υπηρεσιακό έγγραφο

       Απόσπαση υπαλλήλου στην Προεδρία της Δημοκρατίας (άρθρο 329 παρ.4 του ν.4781/2021),


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Στο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου θα πρέπει να αφέρονται τα ακριβή στοιχεία του προς απόσπαση υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 απόσπαση ενός (1) υπαλλήλου του Διπλωματικού Κλάδου ή ενός (1) υπαλλήλου του Κλάδου Ο.Ε.Υ. (άρθρο 329 παρ.5 του ν.4781/2021), Υπηρεσιακό έγγραφο

       απόσπαση ενός (1) υπαλλήλου του Διπλωματικού Κλάδου ή ενός (1) υπαλλήλου του Κλάδου Ο.Ε.Υ. (άρθρο 329 παρ.5 του ν.4781/2021),


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Στο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου θα πρέπει να αφέρονται τα ακριβή στοιχεία του προς απόσπαση υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και η σχετική αιτιολόγηση της απόσπασης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 3 απόσπαση υπαλλήλου του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στο Γραφείο του Κυβερνητικού Εκπροσώπου. (άρθρο 329 παρ.6 του ν.4781/2021), Υπηρεσιακό έγγραφο

       απόσπαση υπαλλήλου του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στο Γραφείο του Κυβερνητικού Εκπροσώπου. (άρθρο 329 παρ.6 του ν.4781/2021),


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Στο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου θα πρέπει να αφέρονται τα ακριβή στοιχεία του προς απόσπαση υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και σχετική αιτιολόγησης απόσπασης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 4 απόσπαση υπάλληλου του Διπλωματικού Κλάδου, με καθήκοντα συνδέσμου , (άρθρο 17 του ν.4781/2021). Υπηρεσιακό έγγραφο

       απόσπαση υπάλληλου του Διπλωματικού Κλάδου, με καθήκοντα συνδέσμου , (άρθρο 17 του ν.4781/2021).


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Στο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου/Υπηρεσίας θα πρέπει να αφέρονται τα ακριβή στοιχεία του προς απόσπαση υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Νόμος 329 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης, επιτρέπεται η απόσπαση ενός (1) υπαλλήλου του Διπλωματικού Κλάδου σε καθένα από τα υπουργεία και ενός (1) υπαλλήλου του Κλάδου Ο.Ε.Υ. σε καθένα από τα παραγωγικά υπουργεία.(παράγραφος 5)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Νόμος 329 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης, επιτρέπεται η απόσπαση έως δύο (2) υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στο Γραφείο του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.(παραγραφος 6)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Νόμος 17 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού, υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου μπορούν να αποσπώνται, για ορισμένο χρόνο, χωρίς τους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 329, με καθήκοντα συνδέσμου σε άλλα υπουργεία και υπηρεσίες, με σκοπό τη συστηματική, συνεκτική και αποτελεσματική εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Νόμος 329 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών στην Προεδρία της Δημοκρατίας, καθώς και η διάθεση υπαλλήλων στη Βουλή των Ελλήνων, κατά τις κείμενες διατάξεις. Επίσης, επιτρέπεται η απόσπαση ενός (1) υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών σε κάθε ένα από τα πολιτικά κόμματα τα οποία εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων, καθώς και η απόσπαση υπαλλήλων στο Υπουργείο Εσωτερικών για διάθεση σε γραφεία βουλευτών και Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με την Π.Υ.Σ. υπ’ αρ. 19/8.2.1990 (Α’ 16), χωρίς τους περιορισμούς της παρ. 1, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός αποσπασμένων υπαλλήλων δεν υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) συνολικά, εκ των οποίων έως πέντε (5) από τον Διπλωματικό Κλάδο. Ως προς τις αποσπάσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών στα ιδιαίτερα γραφεία των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, καθώς και στην Προεδρία της Κυβέρνησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’ 133).(παράγραφος 4)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • 1 Αποστολή εγγράφου από τον Φορέα Υποδοχής περί αποσπάσεως υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών .

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 2 Σύνταξη απόφασης απόσπασης / υπογραφή απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή 1) Στην περίπτωση απόσπασης υπαλλήλων του Υπουργειου Εξωτερικών στην Προεδρία της Δημοκρατίας συντάσσεται και υπγράφεται Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. 2) Στην περίπτωση απόσπασης ενός (1) υπαλλήλου του Διπλωματικού Κλάδου σε καθένα από τα υπουργεία και ενός (1) υπαλλήλου του Κλάδου Ο.Ε.Υ. σε καθένα από τα παραγωγικά υπουργεία συντάσσεται και υπογράφεται Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. 3) Στην περίπτωση απόσπασης έως δύο (2) υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στο Γραφείο του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, συντάσσεται και υπογράφεται Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. . 4) Στην περίπτωση απόσπασης υπάλληλων του Διπλωματικού Κλάδου, για ορισμένο χρόνο με καθήκοντα συνδέσμου σε άλλα υπουργεία και υπηρεσίες, συντάσσεται και υπογράφεται Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του συναρμόδιου Φορέα.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάρτηση της Απόφασης απόσπασης σε διαύγεια, κοινοποίηση της ΑΔΑ στον Φορέα υποδοχής και στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή 1) Περίπτωση απόσπασης υπαλλήλων του ΥΠΕΞ στην Προεδρία της Δημοκρατίας (άρθρο 329 παρ.4 του ν.4781/2021 (Α΄31). Ανάρτηση της Υπουργικής Απόφασης στην Διαύγεια και κοινοποίηση της στην Προεδρία της Δημοκρατίας καθώς και στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο. 2) Περίπτωση απόσπασης ενός (1) υπαλλήλου του ΥΠΕΞ του Διπλωματικού Κλάδου σε καθένα από τα Υπουργεια και απόσπαση ενός (1) υπαλλήλου ΥΠΕΞ του κλάδου ΟΕΥ σε καθένα από τα παραγωγικά Υπουργεία (άρθρο 329 παρ.5 του ν.4781/2021), Ανάρτηση της Υπουργικής Απόφασης στην Διαύγεια και κοινοποίηση της στον Φορέα υποδοχής καθώς και στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο. 3) Περίπτωση απόσπασης έως δύο (2) υπαλλήλων ΥΠΕΞ του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στο Γραφείο του Κυβερνητικού Εκπροσώπου .(άρθρο 329 παρ.6 του ν.4781/2021). Ανάρτηση της Υπουργικής Απόφασης στην Διαύγεια και κοινοποίηση της στο Γραφείο του Κυβερνητικού Εκπροσώπου καθώς και στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο 4) Περίπτωση απόσπασης για ορισμένο χρόνο, υπαλλήλων ΥΠΕΞ του Διπλωματικού Κλάδου με καθήκοντα συνδέσμου σε άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες (άρθρο 17 του ν.4781/2021), Ανάρτηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην Διαύγεια και κοινοποίηση της ΑΔΑ Διαύγειας στον Φορέα υποδοχής καθώς και στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.