Αποστρατεία Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων λόγω υποβολής αίτησης αποστρατείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση203cb703-cb95-4fdc-a1f4-193bde44042a 447513

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αποστρατεία Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων, ύστερα από αίτησή τους και απευθύνεται στους Αξιωματικούς που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών, το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων και στους Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων, οι οποίοι συμπληρώνουν τον συντάξιμο χρόνο και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση αποστρατείας


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Σε περίπτωση που ο αιτών κριθεί ενόψει της αποστρατείας του ως αποστρατευτέος (δυσμενής κρίση), δικαιούται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών να προσφύγει στο αρμόδιο δευτεροβάθμιο συμβούλιο για επανάκριση.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αποστρατεία Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων λόγω υποβολής αίτησης αποστρατείας

      Επίσημος τίτλος

      Αποστρατεία Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων λόγω υποβολής αίτησης αποστρατείας


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εργασιακές Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 169/2007 (Α΄-210) και του ν. 3865/2010 (Α΄-120).

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου Βεβαίωση

       Βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού γέννησης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό γέννησης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού γέννησης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/pistopoietiko-genneses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό γέννησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9439

      • Προεδρικό Διάταγμα 28,29,33,43,46,51,54 24 1997 29 Α

       Περιγραφή Τα εν λόγω άρθρα αναφέρονται στον τρόπο και τις διαβαθμίσεις των κρίσεων, στη σύνταξη-κύρωση-εκτέλεση πινάκων, στις περιπτώσεις προαγωγών εκτός οργανικών θέσεων, στους λόγους αποστρατείας και στην αποστρατεία κατόπιν αιτήσεως καθώς και στην επανάκριση λόγω δυσμενούς κρίσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100029

      • 1 Εισήγηση στο αρμόδιο αποφασίζον όργανο της Διοίκησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την παρέλευση 15ημέρου από την υποβολή της αίτησης και εφόσον ο αιτών δεν ανακάλεσε την αίτησή του, διακινείται εισηγητικό σημείωμα στο όργανο της Διοίκησης που είναι αρμόδιο για την αποδοχή της αίτησης αποστρατείας.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραπομπή σε Συμβούλιο Κρίσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την αποδοχή της αίτησης αποστρατείας, εφόσον ο αιτών συμπληρώνει τον απαραίτητο χρόνο στο βαθμό (έξι -6- μήνες πραγματική υπηρεσία στο βαθμό οι Υποστράτηγοι, Ταξίαρχοι και Αστυν. Διευθυντές και ένα -1- έτος οι λοιποί Αξιωματικοί), παραπέμεπται στο αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων προκειμένου να κριθεί ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του ή αποστρατευτέος.

       Σημειώσεις Αν δεν συμπληρώνει τον παραπάνω χρόνο στο βαθμό ακολουθείται η διαδικασία των βημάτων 10-12.

       Όχι Όχι


      • 3 Κατάρτιση πινάκων κρίσης (Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι ανωτέρω πίνακες καταρτίζονται από τα αρμόδια κατά περίπτωση Συμβούλια Κρίσεων.

       Σημειώσεις Εφόσον κριθεί ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του εγγράφεται σε αντίστοιχο πίνακα.

       Ναι Όχι


      • 4 Κατάρτιση πινάκων κρίσης (αποστρατευτέων)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι ανωτέρω πίνακες καταρτίζονται από τα αρμόδια κατά περίπτωση Συμβούλια Κρίσεων.

       Σημειώσεις Εφόσον κριθεί αποστρατευτέος εγγράφεται σε αντίστοιχο πίνακα και ακολουθείται η διαδικασία των βημάτων 6 και 10-12.

       Ναι Όχι


      • 5 Απόφαση Κύρωσης πινάκων (Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κύρωση των πινάκων κρίσης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Διοίκησης.

       Ναι Όχι


      • 6 Απόφαση Κύρωσης πινάκων (Αποστρατευτέων)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κύρωση των πινάκων κρίσης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Διοίκησης.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος προαγωγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την υπογραφή του σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος, προωθείται για ηλεκτρονική έκδοση μέσω της πλατφόρμας PAPYROS, το οποίο υπογράφουν ηλεκτρονικά ο Υφυπουργός, ο Υπουργός και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

       Ναι Όχι


      • 8 Έγκριση πίστωσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την υπογραφή του Προδερικού Διατάγματος, διαβιβάζεται, αντίγραφο στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού/ Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών, για τη βεβαίωση ύπαρξης σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό.

       Σημειώσεις Αφού εκδοθεί η βεβαίωση ύπαρξης σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό, αποστέλεται η ψηφιακά υπογραμμένη περίληψη του Προεδρικού Διατάγματος, στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο Γ΄ τεύχος της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

       Ναι Όχι


      • 9 Κοινοποίηση Προεδρικού Διατάγματος προαγωγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μόλις η περίληψη του Προεδρικού Διατάγματος δημοσιευτεί στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αναρτηθεί στον ιστότοπο Δι@ύγεια και λάβει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης, διαβιβάζεται ακριβές αντίγραφο του Προεδρικού διατάγματος στην Υπηρεσία του Αξιωματικού για την επίδοσή του καθώς και στις καθ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες για τις δικές τους ενέργειες.

       Σημειώσεις Τριάντα (30) ημέρες μετά από την προαγωγή, συντάσσεται σχέδιο προεδρικού διατάγματος αποστρατείας, το οποίο προωθείται για υπογραφή ιεραρχικά προς τον Υφυπουργό και τον Υπουργό, οι οποίοι προκαλούν την έκδοσή του.

       Ναι Όχι


      • 10 Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος αποστρατείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την υπογραφή του σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος, προωθείται για ηλεκτρονική έκδοση μέσω της πλατφόρμας PAPYROS, το οποίο υπογράφουν ηλεκτρονικά ο Υφυπουργός, ο Υπουργός και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

       Σημειώσεις Αφού υπογραφεί, αποστέλεται η ψηφιακά υπογραμμένη περίληψη του Προεδρικού Διατάγματος, στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο Γ΄ τεύχος της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

       Όχι Όχι


      • 11 Κοινοποίηση Προεδρικού Διατάγματος αποστρατείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μόλις η περίληψη του Προεδρικού Διατάγματος δημοσιευτεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αναρτηθεί στον ιστότοπο Δι@ύγεια και λάβει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης, διαβιβάζεται ακριβές αντίγραφο του Προεδρικού διατάγματος στην Υπηρεσία του Αξιωματικού για την επίδοσή του καθώς και στις καθ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες για τις δικές τους ενέργειες.

       Όχι Όχι


      • 12 Διαγραφή από το Σώμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οχτώ (8) ημέρες μετά από τη δημοσίευση του Προδερικού Διατάγματος αποστρατείας, ο Αξιωματικός διαγράφεται από τη δύναμη του Σώματος.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.