Αποστρατεία Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων λόγω υποβολής αίτησης παραίτησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση922cd463-6b47-414f-aa99-aaeb6c7f1933 891221

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παραίτηση Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων, ύστερα από αίτησή τους και απευθύνεται στους Αξιωματικούς που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών, το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, στους Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων και στους Αξιωματικούς του Ν.3686/2008, οι οποίοι δεν συμπληρώνουν τον συντάξιμο χρόνο και επιθυμούν την έξοδό τους από το Σώμα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση παραίτησης


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Παραίτηση Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας.

      Επίσημος τίτλος

      Αποστρατεία Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων λόγω υποβολής αίτησης παραίτησης


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Εργασιακές Αξιωματικός κάθε βαθμού, δικαιούται να υποβάλει αίτηση εξόδου από το Σώμα, η οποία χαρακτηρίζεται, σαν αίτηση παραιτήσεως, εφόσον δεν έχει συμπληρωμένο τον προς σύνταξη χρόνο, έχει όμως συμπληρώσει τον υποχρεωτικό χρόνο παραμονής σ αυτό. Το αστυνομικό προσωπικό υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ελληνική Αστυνομία για ορισμένο χρονικό διάστημα χωρίς δικαίωμα παραίτησης, ήτοι δέκα (10) έτη οι Αξιωματικοί από τότε που αποφοιτούν από τη Σχολή Αξιωματικών, έξι (6) έτη οι Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων από την ημερομηνία ονομασίας τους και οκτώ (8) έτη από την κατάταξή τους οι λοιποί, περιλαμβανομένου του χρόνου εκπαίδευσης και του χρόνου δοκιμασίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Για τους αξιωματικούς που υπέχουν για οποιαδήποτε αιτία υποχρέωση υπηρεσίας επί ορισμένο χρόνο, αίτηση αποστρατείας ή αίτηση παραιτήσεως δεν δύναται να γίνει αποδεκτή προ της συμπληρώσεως του χρόνου αυτού. Δύνανται όμως να ζητήσουν την έξοδό τους από την υπηρεσία και πριν λήξει ο χρόνος υποχρεωτικής υπηρεσίας, εάν η παραμονή τους στην υπηρεσία αποβαίνει ιδιαίτερα επαχθής για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία σε άλλους τομείς ή παρακωλύει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, εφόσον έχουν διανύσει τα 2/3 του χρόνου υποχρεωτικής υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι των λόγων αυτών αποφαίνεται οριστικά το αρμόδιο συμβούλιο κρίσεων.

       Ναι Ναι

      • 1 Βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου Βεβαίωση

       Βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού γέννησης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό γέννησης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού γέννησης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/pistopoietiko-genneses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό γέννησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9439

      • Νόμος 7 3686 2008 158 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που ρυθμίζουν τη βαθμολογική εξέλιξη των Ανθυπαστυνόμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100158

      • Νόμος 35 1481 1984 152 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στο χρόνο υποχρεωτικής υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100152

      • Προεδρικό Διάταγμα 7 112 2009 146 Α

       Περιγραφή Οι προαγωγές και η αποστρατεία του αστυνομικού προσωπικού της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν.3686/2008 (Α`-158) διενεργούνται, ύστερα από απόφαση του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090100146

      • Προεδρικό Διάταγμα 7,14 373 2002 320 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην υποχρεωτική υπηρεσία αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100320

      • Προεδρικό Διάταγμα 46,51 24 1997 29 Α

       Περιγραφή Τα εν λόγω άρθρα αναφέρονται στην έννοια της αποστρατείας και στην αποστρατεία κατόπιν αιτήσεως.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100029

      • 1 Εισήγηση στο αρμόδιο αποφασίζον όργανο της Διοίκησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την παρέλευση 15ημέρου από την υποβολή της αίτησης και εφόσον ο αιτών δεν ανακάλεσε την αίτησή του, διακινείται εισηγητικό σημείωμα στο όργανο της Διοίκησης που είναι αρμόδιο για την αποδοχή της αίτησης παραίτησης.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση διοικητικής πράξης αποστρατείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση της διοικητικής πράξης, με την οποία ο Αξιωματικός τίθεται σε αποστρατεία με τον κατεχόμενο βαθμό. Η διοικητική πράξη έχει τον τύπο απόφασης αν αφορά Αξιωματικούς του Ν. 3686/2008 και προεδρικού διατάγματος αν αφορά Αξιωματικούς προερχόμενους από τη Σχολή Αξιωματικών, το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων και Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων.

       Σημειώσεις Αφού υπογραφεί, αποστέλεται η ψηφιακά υπογραμμένη περίληψη της διοικητικής πράξης (προεδρικού διατάγματος ή απόφασης), στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο Γ΄ τεύχος της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Κοινοποίηση διοικητικής πράξης αποστρατείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μόλις η περίληψη της διοικητικής πράξης δημοσιευτεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αναρτηθεί στον ιστότοπο Δι@ύγεια και λάβει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης, διαβιβάζεται στην Υπηρεσία του Αξιωματικού για την επίδοσή της καθώς και στις καθ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες για τις δικές τους ενέργειες.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαγραφή από το Σώμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οχτώ (8) ημέρες μετά από τη δημοσίευση της διοικητικής πράξης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης , ο Αξιωματικός διαγράφεται από τη δύναμη του Σώματος.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.