Αποστρατεία Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων λόγω υποβολής αίτησης αποστρατείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4a823b63-4ca3-46a1-8a73-5202688b1da4 482363

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αποστρατεία Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ύστερα από αίτησή τους, οι οποίοι συμπληρώνουν το συντάξιμο χρόνο και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Αποστρατεία είναι η κατάσταση του επανερχομένου πυροσβεστικού υπαλλήλου στον ιδιωτικό βίο. Το πυροσβεστικό προσωπικό τίθεται στην κατάσταση της αποστρατείας, κατόπιν έκδοσης οικείου προεδρικού διατάγματος.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση αποστρατείας


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου, Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αποστρατεία Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων λόγω υποβολής αίτησης αποστρατείας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εργασιακές Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος

       Όχι Όχι

      • Νόμος 102, 110, 136 4662 2020 27 Α

       Περιγραφή Ν. 4662/2020 "Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις"- άρθρο 102 "Είδη καταστάσεων"- άρθρο 110 "Αποστρατεία" - άρθρο 136 "Προαγωγές Αξιωματικών ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων"

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20200100027

      • 1 Παραλαβή της αίτησης αποστρατείας του/της ενδιαφερόμενου/νης στην Υπηρεσία του/της.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η ενδιαφερόμενος/νη υποβάλλει αίτηση αποστρατείας στην Υπηρεσία του.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση αίτησης αποστρατείας στο Αρμόδιο Τμήμα του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση αποστρατείας υποβάλλεται ιεραρχικά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραπομπή στο οικείο Συμβούλιο Κρίσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον ο αιτών συμπληρώνει το συντάξιμο χρόνο και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης παραπέμπεται στο αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων.

       Όχι Όχι


      • 4 Λήψη Απόφασης από το Συμβούλιο Κρίσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων αποφαίνεται για την αποστρατεία του Αξιωματικού που έχει υποβάλλει την αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση προεδρικού διατάγματος Προαγωγής και Αποστρατείας Αξιωματικού λόγω υποβολής αίτησης αποστρατείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Αξιωματικοί, οι οποίοι εξέρχονται από την Υπηρεσία λόγω υποβολής αίτησης αποστρατείας, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό, προάγονται εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό εκτός οργανικών θέσεων με προεδρικό διάταγμα, όταν αυτός προβλέπεται για την κατηγορία τους, τιθέμενοι στη διάθεση της υπηρεσίας και ύστερα από τριάντα (30) ημέρες αποστρατεύονται με ξεχωριστό προεδρικό διάταγμα.

       Σημειώσεις Η προαγωγή του εν λόγω Αξιωματικού πραγματοποιείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις κείμενες διατάξεις, ήτοι έχει διανύσει τουλάχιστον ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό και ο επόμενος βαθμός προβλέπεται για την κατηγορία του.

       Όχι Όχι


      • 6 Κοινοποίηση του προεδρικού διατάγματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την δημοσίευση της περίληψης του προεδρικού διατάγματος στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αναρτάται στον ιστότοπο Δι@ύγεια και λαμβάνει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ). Στην συνέχεια το π.δ. κοινοποιείται σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος.

       Σημειώσεις Οι αποστρατευόμενοι διαγράφονται από τη δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος μετά δεκαπενθημέρου από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της αποστρατείας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το δεκαπενθήμερο αυτό, θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας του αποστρατευόμενου με όλες τις συνέπειες.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.