Αποστρατεία πυροσβεστικών υπαλλήλων λόγω κατάληψης από το όριο ηλικίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb693d6a4-cda8-4f08-b2aa-b5adc27f454b 726517

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την αποστρατεία πυροσβεστικών υπαλλήλων λόγω κατάληψης από το όριο ηλικίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση παραμονής στην ενεργό υπηρεσία λόγω κατάληψης από το όριο ηλικίας

Σημειώσεις

Η αίτηση επισυνάπτεται μαζί με την ανακοίνωση κατάληψης ορίου ηλικίας της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων Α.Π.Σ., μέσω της εφαρμογής αλληλογραφίας του Πυροσβεστικού Σώματος, στην οποία οι υπάλληλοι που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας στο τέλος του έτους, καλούνται να υποβάλουν έως την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους, δήλωση, που δεν ανακαλείται, για την περαιτέρω παραμονή τους στην ενεργό υπηρεσία του Σώματος.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αποστρατεία Υπαξιωματικών και Πυρονόμων λόγω κατάληψης από το όριο ηλικίας (Αρχιπυροσβέστες και Πυρονόμοι)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Ηλικιακές Το όριο ηλικίας καθορίζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που διέπει το ασφαλιστικό καθεστώς πυροσβεστικών υπαλλήλων και αποτελεί προϋπόθεση για την παραμονή ή μη στις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, όπως αυτή καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, η οποία διέπει το ασφαλιστικό καθεστώς Σωμάτων Ασφαλείας.

       Όχι Όχι

      • 1 Ανακοίνωση Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, στην οποία αναφέρονται οι υπάλληλοι που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας στο τέλους του έτους. Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

       Ανακοίνωση Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, στην οποία αναφέρονται οι υπάλληλοι που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας στο τέλους του έτους.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100200

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 2 Δελτίο Υπηρεσιακής Ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίο Υπηρεσιακής Ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Αίτηση παραμονής στο Πυροσβεστικό Σώμα Αίτηση

       Αίτηση παραμονής στο Πυροσβεστικό Σώμα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.psnet.gr/cms/index.php

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Η αίτηση επισυνάπτεται μαζί με την κοινοποίηση των πυροσβεστικών υπαλλήλων οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας στο τέλος τους έτους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • Νόμος 1, 2 4662 2020 27 Α

       Περιγραφή Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100027

      • Προεδρικό Διάταγμα 4, παραγρ. 2 370 1987 166 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων Πυροσβεστικού Σώματος Άρθρο 4 παράγραφος 2 Ειδικές Ρυθμίσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870100166

      • Νόμος 110 4387 2016 166 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 4 του Π.Δ. 370 / 1987 Πρόσθεση παραγράφου 3 στο άρθρο 4

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870100166

      • Νόμος 51 4508 2017 166 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του Άρθρου 4 του Π.Δ. 370/1987 (Α΄166)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100200

      • Προεδρικό Διάταγμα 2 164 1999 159 Α

       Περιγραφή Άρθρο 2 Καθήκοντα - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100159

      • Προεδρικό Διάταγμα 5 259 2004 159 Α

       Περιγραφή Άρθρο 5 Τροποποίηση περίπτωσης (δ) της παραγρ. 1 του Άρθρου 2 του Π.Δ. 164/199(Α΄159)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100254

      • 1 Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων προς όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος κατάληψης ορίου ηλικίας συνόλου πυροσβεστικών υπαλλήλων καθ΄ έτος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων κατόπιν επικοινωνίας με την Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, εκδίδει ανακοίνωση προς όλες τις υπηρεσίες με τα ονόματα υπαλλήλων οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας στο τέλους κάθε έτους. Οι εν λόγω υπάλληλοι υποχρεούνται να υποβάλλουν 3 μήνες πριν τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, αίτηση με την οποία να δηλώνουν την επιθυμία τους για παραμονή ή μη στην Υπηρεσία, για ένα επιπλέον έτος, η οποία εξετάζεται από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων του ΠΣ.

       Σημειώσεις Στην ανακοίνωση καθορίζεται ποιοι υπάλληλοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας στο τέλος κάθε έτους , καθώς και πόσοι εξ αυτών έχουν δικαίωμα περαιτέρω παραμονής ή μη για ένα επιπλέον έτος.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αιτήσεων από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αναφερόμενοι στην διαταγή της κατάληψης ορίου ηλικίας , υπάλληλοι, καλούνται να υποβάλλουν ιεραρχικά διαμέσου των υπηρεσιών τους, αίτηση περαιτέρω παραμονής ή μη εντός 3 μηνών πριν την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας., την οποία παραλαμβάνει η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση αιτήσεων στο Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων Α.Π.Σ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι πρωτότυπες αιτήσεις διαβιβάζονται στο αρμόδιο τμήμα Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων μέσω αλληλογραφίας. Το αρμόδιο για το χειρισμό της υπόθεσης Τμήμα της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, παραλαμβάνει τις αιτήσεις των υπαλλήλων και τις θέτει υπόψη του οικείου Συμβουλίου προκειμένου αυτό να αποφανθεί για την παραμονή ή μη των ενδιαφερομένων.

       Σημειώσεις Το αρμόδιο Τμήμα Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων Α.Π.Σ. ελέγχει τις αιτήσεις των υπαλλήλων όσον αφορά το ηλικιακό καθεστώς αυτών σε σχέση με το δικαίωμα παραμονής ή μη στην δύναμη του Σώματος δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση αιτήσεων παραμονής ή μη στο οικείο Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αιτήσεις παραμονής ή μη διαβιβάζονται στο οικείο Συμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται για την αποστρατεία ή μη των αιτούντων. Οι κρινόμενοι ως αποστρατευθέντες, προάγονται στον επόμενο βαθμό.

       Σημειώσεις Το οικείο Συμβούλιο προάγει τους κρινόμενους ως αποστρατευθέντες ένα μήνα πριν από το όριο κατάληψεως ηλικίας, στον επόμενο βαθμό δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης παραμονής ή μη οικείου Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπαρχηγός Σωμάτων Ασφαλείας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το οικείο Συμβούλιο αποφαίνεται και διαβιβάζει κατάσταση με τους υπαλλήλους οι οποίοι παραμένουν ή μη στην δύναμη του Σώματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

       Σημειώσεις Οι υπάλληλοι οι οποίοι αποστρατεύονται με αίτησή τους, προάγονται για ένα (1) μήνα στον επόμενο βαθμό βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή Πρακτικού Συμβουλίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση διαβιβάζει την Περίληψη - Ανακοίνωση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

       Όχι Όχι


      • 7 Ανακοίνωση προαγωγής και αυτεπάγγελτης αποστρατείας λόγω καταλήψεως ορίου ηλικίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων ανακοινώνει προς όλες τις υπηρεσίες την αποστρατεία των υπαλλήλων που αποφάνθηκε το Συμβούλιο Κρίσεων και διαγράφονται από την δύναμη του Σώματος.

       Σημειώσεις Οι υπάλληλοι που αναφέρονται στην εν λόγω ανακοίνωση προάγονται εκτός οργανικών θέσεων διαγράφονται από την δύναμη του Σώματος στο τέλους του έτους.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.