Αποτίμηση των συμμετοχικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου και αποστολή στοιχείων στους φορείς κεντρικής διοίκησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2e94075f-8d3b-4fdc-9003-e706575a0132 230763

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αυτή αφορά στη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αποτίμησης των συμμετοχικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου και την αποστολή τους στην κεντρική διοίκηση (ΚΔ), για την κατάρτιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών της καταστάσεων, σύμφωνα με το Π.Δ. 54/2018

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέαΤι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διενέργεια αποτίμησης συμμετοχικών και λοιπών τίτλων Ε.Δ. για τις ανάγκες ενημέρωσης άλλων αρμόδιων υπηρεσιών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου, με το οποίο ζητείται η ενημέρωση τους με τα στοιχεία αποτίμησης των συμμετοχών του Ελληνικού Δημοσίου, στις εταιρείες στις οποίες είναι μέτοχος

       Όχι Όχι

      • 1 Έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου Υπηρεσιακό έγγραφο

       Έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών, στις οποίες είναι μέτοχος το Ελληνικό Δημόσιο. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών, στις οποίες είναι μέτοχος το Ελληνικό Δημόσιο.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • Νόμος 156 4270 2014 143 Α

       Περιγραφή Αναφέρεται στην αναγκαιότητα εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης με επιδίωξη την εφαρμογή του λογιστικού χειρισμού των συναλλαγών της με ομοιόμορφο τρόπο, την αληθή και ορθή απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης και της περιουσιακής διάρθρωσής της, την διευκόλυνση της κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών αναφορών, την ορθή εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητάς της, την άντληση αξιόπιστων πληροφοριών κάθε φύσης για αξιοποίηση, τόσο από τις διάφορες υπηρεσίες όσο και από τους διεθνείς οργανισμούς, την εξαγωγή δεδομένων βάσει του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕΣΛ), την απλούστευση και διευκόλυνση των κάθε μορφής ελέγχων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100143

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 54 2018 103 Α

       Περιγραφή Με το παρόν άρθρο καθορίζεται το λογιστικό πλαίσιο που διέπει τις οντότητες της γενικής κυβέρνησης, όπως αυτές καθορίζονται από το μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Καλύπτει συνολικά και με συνεπή τρόπο όλους τους υποτομείς της γενικής κυβέρνησης και παρουσιάζει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, που αποτυπώνονται λογιστικά βάσει της αρχής (παραδοχής) του δεδουλευμένου, με σκοπό την παροχή στοιχείων βασισμένων στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100103

      • Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 2/30886/ΔΛΓΚ 2020 3136 Β

       Περιγραφή Η παρούσα Υπουργική Απόφαση έχει αντικείμενο τον τρόπο κατάρτισης και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων των οντοτήτων της Κεντρικής Κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μέχρι την πλήρη εφαρμογή του π.δ. 54/2018.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203136

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση εγγράφου δημόσιας υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή και πρωτοκόλληση εγγράφου της αρμόδιας υπηρεσίας, με το οποίο ζητείται η ενημέρωση της με τα στοιχεία αποτίμησης των συμμετοχών του Ελληνικού Δημοσίου στις εταιρείες, στις οποίες είναι μέτοχος.

       Όχι Όχι


      • 2 Συγκέντρωση των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών στις οποίες είναι μέτοχος το Ελληνικό Δημόσιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Εξαγωγή και έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και κατάρτιση των ζητούμενων εγγράφων και πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή των στοιχείων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες από τις οποίες ζητήθηκαν

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.