Αποφάσεις Παραίτησης Δικαστικών Επιμελητών κατόπιν αίτησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6c673be3-26bc-460c-be16-daeeae991593 667332

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Εφετεία, Διεύθυνση νομικών επαγγελμάτων

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στο δικαίωμα παραίτησης του δικαστικού επιμελητή και απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση νομικών επαγγελμάτων

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Κατάθεση αίτησης παραίτησης στην έδρα του Εφετείου όπου υπηρετεί ο Δικαστικός Επιμελητής


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Παραίτηση Δικαστικού Επιμελητή

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Απόφασης Παραίτησης Δικαστικού Επιμελητή κατόπιν αίτησης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Προκειμένου να γίνει δεκτή η παραίτηση δεν πρέπει να εκκρεμεί ποινική δίωξη σε βάρος του παραιτουμένου ή να έχει κινηθεί εναντίον του πειθαρχική διαδικασία έστω και αν αυτή βρίσκεται στο στάδιο προκαταρκτικής εξετάσεως.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση από το Εφετείο που υπηρετεί ο Δικαστικός Επιμελητής για το αν εκκρεμεί ποινική ή δίωξη πειθαρχική σε βάρος του. Βεβαίωση

       Βεβαίωση από το Εφετείο που υπηρετεί ο Δικαστικός Επιμελητής για το αν εκκρεμεί ποινική ή δίωξη πειθαρχική σε βάρος του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 77 2318 1995 126 Α

       Περιγραφή Παραίτηση Δικαστικού Επιμελητή

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100126

      • 1 Υποβολή έντυπης αίτησης στην έδρα του Εφετείου που υπηρετεί ο Δικαστικός Επιμελητής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης παραίτησης στη γραμματεία του Εφετείου που υπηρετεί ο Δικαστικός Επιμελητής

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Κεντρική Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση παραίτησης διαβιβάζεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Ανάθεση στον αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Επεξεργασία Αίτησης -Σύνταξη απόφασης παραίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη της απόφασης παραίτησης από το συντάκτη (αρμόδιο υπάλληλο) την οποία προωθεί για έλεγχο και υπογραφή στον Προϊστάμενο του Τμήματος εν συνεχεία στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης και τέλος στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης

       Όχι Όχι


      • 6 Περίληψη απόφασης και αποστολή αυτής προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη της περίληψης - υποβολή για έλεγχο στον προϊστάμενο του τμήματος και εν συνεχεία ψηφιακή υπογραφή αυτής και αποστολή της προς δημοσίευση από το Εθνικό Τυπογραφείο.

       Όχι Όχι


      • 7 Λήψη ΚΑΔ από το Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Όταν σταλεί η περίληψη της απόφασης παραίτησης για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο μας αποστέλλεται την ίδια μέρα ή την επόμενη ένας αριθμός ΚΑΔ με τον οποίο παρακολουθούμε την πορεία της δημοσίευσης , (επεξεργασία, δημοσίευση)

       Σημειώσεις Αναμονή για δημοσίευση της απόφασης παραίτησης (μέσος χρόνος αναμονής 15 ημέρες)

       Όχι Όχι


      • 8 Δημοσίευση της πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Εθνικό Τυπογραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Όταν η απόφαση λάβει ΦΕΚ γίνεται το σχέδιο της ανακοίνωσης

       Όχι Όχι


      • 9 Ανακοίνωση της απόφασης παραίτησης προς τον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γίνεται σχέδιο της ανακοίνωσης και εν συνεχεία αφού λάβει υπογραφή από τον προϊστάμενο κοινοποιείται το ακριβές αντίγραφο της απόφασης παραίτησης στον ενδιαφερόμενο μέσω της εισαγγελίας Εφετών και στους λοιπούς αποδέκτες που οφείλουν να λάβουν γνώση

       Όχι Όχι


      • 10 Αποδεικτικό Κοινοποίηση της απόφασης παραίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κοινοποίηση της απόφασης παραίτησης από το αρμόδιο Εφετείο στον Δικαστικό Επιμελητή και αποστολή του αποδεικτικού κοινοποίησης πίσω στο Υπουργείο. Με την επίδοση του εγγράφου της παραίτησης ή μετά παρέλευση τριάντα ημερών από τη δημοσίευση, επέρχεται η αποβολή της ιδιότητά του ως δικαστικού επιμελητή.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.