Αποφάσεις παραμονής πέραν του 65ου έτους έως τη συμπλήρωση συντάξιμου χρόνου ή του 68ου έτους ηλικίας Δικαστικών Επιμελητών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc4a79907-1a0d-468c-982f-1f6d5eda8e18 341987

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση νομικών επαγγελμάτων., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αυτή αφορά στην έκδοση απόφασης παραμονής στην υπηρεσία για όσους δικαστικούς επιμελητές και μετά το 65ο έτος της ηλικίας τους παραμένουν στην υπηρεσία για τη συμπλήρωση και μόνο χρόνου πλήρους σύνταξης και μέχρι τη συμπλήρωση του 68ου έτους της ηλικίας τους. Απευθύνεται σε δημόσιους λειτουργούς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση νομικών επαγγελμάτων.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση παραμονής στην Υπηρεσία


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αποφάσεις Παραμονής Δικαστικών Επιμελητών

      Επίσημος τίτλος

      Αποφάσεις παραμονής πέραν του 65ου έτους έως τη συμπλήρωση συντάξιμου χρόνου ή του 68ου έτους ηλικίας Δικαστικών Επιμελητών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ηλικιακές Ο δικαστικός επιμελητής για να υποβάλλει σχετικό αίτημα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Ο δικαστικός επιμελητής θα πρέπει να μην έχει συμπληρώσει τον πλήρη συντάξιμο χρόνο των 40 ετών ασφάλισης.

       Όχι Όχι

      • 1 Πράξη Ασφάλισης - Βεβαίωση από τον ΕΦΚΑ -ΤΑΝ από την οποία προκύπτει το διάστημα, για το οποίο είναι ασφαλισμένος ο δικαστικός επιμελητής. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Πράξη Ασφάλισης - Βεβαίωση από τον ΕΦΚΑ -ΤΑΝ από την οποία προκύπτει το διάστημα, για το οποίο είναι ασφαλισμένος ο δικαστικός επιμελητής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 2 Φωτοτυπία Ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία Ταυτότητας

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Νόμος Δεύτερο 2318 1995 126 Α

       Περιγραφή Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100126

      • 1 Υποβολή έντυπης αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατάθεση αίτησης παραμονής στο τμήμα του πρωτοκόλλου συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση - Χρέωση σε Προϊστάμενο τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα       Όχι Όχι


      • 3 Ανάθεση στον αρμόδιο υπάλληλο-Επεξεργασία Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αναζήτηση φακέλου από το αρχείο του αιτούντα και επεξεργασία του αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη Απόφασης παραμονής Δικαστικού Επιμελητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη της απόφασης παραμονής από το συντάκτη (αρμόδιο υπάλληλο) την οποία προωθεί για έλεγχο και υπογραφή στη διοικητική ιεραρχία. Η απόφαση έχει τελικό υπογράφοντα τον/την Προϊστάμενο/η της οικείας Γενικής Διεύθυνσης.

       Όχι Όχι


      • 5 Κοινοποίηση Απόφασης παραμονής Δικαστικού Επιμελητή στην Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο μέσω της αρμόδιας εισαγγελίας Εφετών και στους λοιπούς αποδέκτες που οφείλουν να λάβουν γνώση.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.