Απόλυση Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων κατόπιν Αποφάσεων των Συμβουλίων Κρίσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa454f1da-43c5-4156-a5e0-af4af5fac81d 648146

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αυτεπάγγελτη απόλυση ύστερα από α. σύνταξη Ειδικής Έκθεσης Απόλυσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του π.δ. 15/1986 ή β. έκδοση μη σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Κρίσης για διατήρηση στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου και απευθύνεται στους Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας : α. της Ειδικής Έκθεσης Απόλυσης, που συντάχθηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του π.δ. 15/1986 ή β. της γνωμάτευσης της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία Ειδικός Φρουρός ή Συνοριακός Φύλακας κρίθηκε ανίκανος για την ενεργό υπηρεσία, ικανός όμως για την υπηρεσία γραφείου.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Εφόσον η απόφαση του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεων Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων είναι δυσμενής για τον κρινόμενο, η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο, την απόφαση αυτή. Έκαστος δυσμενώς κρινόμενος, δικαιούται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την κοινοποίηση, να υποβάλλει αίτηση επανάκρισης στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων. Η μη άσκηση αίτησης επανάκρισης έχει ως αποτέλεσμα την τελεσιδικία της απόφασης του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης και την απόλυση του δυσμενώς κριθέντα.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αυτεπάγγελτη Απόλυση Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου Κρίσης, Απόλυση Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων Λόγω Ειδικής Έκθεσης Απόλυσης, Απόλυση Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων Λόγω Μη Σύμφωνης Γνώμης του Συμβουλίου Κρίσης για Διατήρηση στην Κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου.

      Επίσημος τίτλος

      Απόλυση Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων Κατόπιν Αποφάσεων των Συμβουλίων Κρίσης.


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Σύνταξη Ειδικής Έκθεσης Απόλυσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Μη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Κρίσης, με τη γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας με την οποία οι Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες κρίθηκαν ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία, ικανοί όμως για την υπηρεσία γραφείου.

       Ναι Ναι

      • 1 Γνωμάτευση Ανωτάτης (ή Αναθεωρητικής) Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας. Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση Ανωτάτης (ή Αναθεωρητικής) Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 2 Ειδική Έκθεση Απόλυσης. Έκθεση

       Ειδική Έκθεση Απόλυσης.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 6631

      • Νόμος 47 1481 1984 152 Α

       Περιγραφή Διάταξη που ορίζει τη σύνθεση και την αρμοδιότητα των Συμβουλίων Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100152

      • Νόμος 44 παρ. 6 3731 2008 263 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη διατήρηση στην ενέργεια του κατώτερου αστυνομικού προσωπικού, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι κρίνονται ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία για λόγους υγείας, ικανοί όμως για υπηρεσία γραφείου. (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 69/2019)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100263

      • Νομοθετικό Διάταγμα 3 παρ. 1 περ. στ', 15 και 16 παρ. 1 περ. γ' 935 1971 149 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν τα είδη των καταστάσεων, τον ορισμό της απόλυσης και τη διαγραφή των απολυόμενων από την Ελληνική Αστυνομία (όπως το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν.Δ 935/1971 τροποποιήθηκε  με το άρθρο 9 του Π.Δ 81/2016).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100149

      • Νόμος 14 παρ. 5 1339 1983 35 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν το δικαίωμα προσφυγής των δυσμενώς κρινόμενων στο αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσης, έστω και αν η δυσμενής κρίση είχε αποφασισθεί με παμψηφία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100035

      • Νόμος 4 παρ. 7 και 6 2622 1998 138 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν την αξιολόγηση Συνοριακών Φυλάκων και ορίζουν ότι, για τα θέματα των Συνοριακών Φυλάκων, που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν τους Αστυφύλακες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100138

      • Νόμος 9 παρ. 10 2734 1999 161 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που ορίζουν ότι, για τα θέματα των Ειδικών Φρουρών, που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν τους Αστυφύλακες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100161

      • Προεδρικό Διάταγμα 43 15 1986 8 Α

       Περιγραφή Ειδικές εκθέσεις απόλυσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19860100008

      • Προεδρικό Διάταγμα 6 202 1989 97 Α

       Περιγραφή Αφορά στην σύνθεση του Δευτεροβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100097

      • Νομοθετικό Διάταγμα 20 παρ. 2 974 1971 189 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που ορίζουν τους λόγους που κατώτερο αστυνομικό προσωπικό κρίνεται ως "απολυτέο".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100189

      • 1 Παραλαβή και έλεγχος αναφορών Υπηρεσιών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας : α. η συνταχθείσα Ειδική Έκθεση Απόλυσης, από την Υπηρεσία που ανήκει οργανικά ο Ειδικός Φρουρός - Συνοριακός Φύλακας ή β. η γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας, από τη Διεύθυνση Υγειονομικού, με την οποία (γνωμάτευση) ο Ειδικός Φρουρός - Συνοριακός Φύλακας κρίθηκε ανίκανος για την ενεργό υπηρεσία, ικανός όμως για την υπηρεσία γραφείου.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύγκληση Συμβουλίου Κρίσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή σύγκλησης του Συμβουλίου από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Κρίση και έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο Κρίσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κρίση και έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο Κρίσης. Σύνταξη πρακτικού.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης απόλυσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση απόλυσης από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 5 Κοινοποίηση της απόφασης απόλυσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κοινοποίηση της απόφασης απόλυσης στην Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου για ενημέρωσή του, αφού προηγουμένως δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και αναρτηθεί στον ιστότοπο Διαύγεια.

       Σημειώσεις Η διαγραφή από την Ελληνική Αστυνομία πραγματοποιείται οκτώ (8) ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής διοικητικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.