Απόσπαση Υπαλλήλου σε Γραφείο Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση53ca8bec-2f49-48dc-aa60-48b0a0cb09b1 275495

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απόσπαση και διάθεση δημοσίου υπαλλήλου σε Πολιτικό Γραφείο Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, για την γραμματειακή υποστήριξη του έργου του, αφού εξακριβωθεί η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων. Με τη διαδικασία αυτή ο δημόσιος υπάλληλος αποσπάται στο Υπουργείο Εσωτερικών και διατίθεται στο πολιτικό γραφείο του εκάστοτε Βουλευτή.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Βουλευτή του Ελληνικούν Κοινοβουλίου

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται προς τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, με το εξής περιεχόμενο: Παρακαλώ όπως αποσπαστεί και διατεθεί στο γραφείο μου για γραμματειακή υποστήριξη του έργου μου ο./η......(ονοματεπώνυμο) υπάλληλος του Φορέα ......(τίτλος). Το αίτημα υπογράφεται ψηφιακά ή με φυσική υπογραφή.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ψηφιακή υπογραφή, Στις περιπτώσεις μη ύπαρξης ψηφιακής υπογραφής κατατίθεται φυσικά υπογεγραμμένο αίτημα

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    αιτηση θεραπείαςΆλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απόσπαση και διάθεση υπαλλήλου σε Γραφείο Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Εργασιακές Ο δημόσιος υπάλληλος πρεπει να μην είναι δόκιμος, να μην ειναι μοναδικός στην ειδικότητα ή στον κλάδο, να μην έχει θέση ευθύνης.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Από κάθε δημόσιο φορέα δεν επιτρέπεται διάθεσή αριθμού μεγαλύτερου του 4% υπολογιζόμενου επί του συνόλου των υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπάγονται στην ίδια υπηρεσία διοικητικού ή προσωπικού.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 14 2266 1994 218 Α

       Περιγραφή Προσδιορισμός του διακινούμενου αριθμού υπαλλήλων ανά Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940100218

      • Νόμος 39 1968 1991 150 Α

       Περιγραφή Προσδιορισμός Δημοσίου Τομέα Υπηρεσίων προέλευσης υπαλλήλου για απόσπαση σε γραφείο Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100150

      • Νόμος 3 1895 1990 116 Α

       Περιγραφή Προσδιορισμός Δημοσίου Τομέα Υπηρεσίων προέλευσης υπαλλήλου για απόσπαση σε γραφείο Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19900100116

      • Νόμος 6 Ν. 1878/1990 1990 33 Α

       Περιγραφή Απόσπαση και διάθεση υπαλλήλων σε γραφείο Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου και προϋποθέσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19900100033

      • Νόμος 35 παρ. 8α 3274 2004 195 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την απόσπαση και διάθεση προσωπικού.


      • 1 Παραλαβή της αίτησης Βουλευτή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο κάθε Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου μπορεί να υποβάλει το αίτημα για απόσπαση και διάθεση υπαλλήλου του δημοσίου τομέα στο Γραφείο του προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών.

       Σημειώσεις Το αίτημα υπογράφεται ψηφιακά ή με φυσική υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 2 Ερώτημα στον φορέα υπηρέτησης του υπαλλήλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπ. Εσωτερικών προβαίνει σε έγγραφο ερώτημα προς τον Φορέα υπηρέτησης του συγκεκριμένου υπαλλήλου για την εξακρίβωση τησ συνδρομής των προϋποθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή της απάντησης από τον φορέα υπηρέτησης του υπαλλήλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση παραλαμβάνει την απάντηση με τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων της εν λόγω απόσπασης και διάθεσης σε Γραφείο Βουλευτού.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης απόσπασης και διάθεσης υπαλλήλου σε Γραφείο Βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων εκδίδεται απόφαση απόσπασης.

       Ναι Ναι


      • 5 Αρνητική απάντηση στο αίτημα απόσπασης και διάθεσης υπαλλήλου σε Γραφείο Βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.