Απόσπαση Υπαλλήλου σε Γραφείο Βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση06e911b9-8322-45d9-8e91-b5b597be2dae 102335

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Διαδικασία κατά την οποία, κατόπιν αιτήματος Βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένας υπάλληλος του δημοσίου τομέα αφού εξακριβωθεί η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων , αποσπάται στο Υπουργείο Εσωτερικών και διατίθεται για την γραμματειακή υποστήριξη του έργου του εκάστοτε Βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

απόσπαση και διάθεση υπαλλήλου

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται προς τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, με το εξής περιεχόμενο: Παρακαλώ όπως αποσπαστεί και διατεθεί στο γραφείο μου για γραμματειακή υποστήριξη του έργου μου ο./η......(ονοματεπώνυμο) υπάλληλος του Φορέα ......(τίτλος). Το αίτημα υπογράφεται ψηφιακά ή με φυσική υπογραφή.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ψηφιακή υπογραφή, Στις περιπτώσεις μη ύπαρξης ψηφιακής υπογραφής κατατίθεται φυσικά υπογεγραμμένο αίτημα

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    αίτηση θεραπείαςΆλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απόσπαση και διάθεση υπαλλήλου σε Γραφείο Βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Ο υπάλληλος πρέπει να μην είναι δόκιμος, να μην είναι μοναδικός στην ειδικότητα ή στον κλάδο, να μην έχει θέση ευθύνης και να πληρούται η προϋπόθεση του 4% που θέτει η παρ. 8α του αρθ.35 του Ν. 3274/2004 που αντικατέστησε το α΄. εδάφιο της παρ. 2 της 19/1990 Π.Υ.Σ.- που κυρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1878/1990.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 14 2266 1994 218 Α

       Περιγραφή Προσδιορισμός του διακιούμενου αριθμού υπαλλήλων ανά Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940100218

      • Νόμος 39 1968 1991 190 Α

       Περιγραφή Προσδιορισμός Δημοσίου Τομέα Υπηρεσίων προέλευσης υπαλλήλου για απόσπαση σε γραφείο Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100150

      • Νόμος 2-3 1985 1990 116 Α

       Περιγραφή 2. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων που αφορουν την απόσπαση και διάθεση υπαλλήλου σε Γραφείο Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου και για Έλληνα Βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 3.Προσδιορισμός Δημοσίου Τομέα Υπηρεσίων προέλευσης υπαλλήλου για απόσπαση σε γραφείο Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19900100116

      • Νόμος 6 1878 1990 33 Α

       Περιγραφή Απόσπαση και διάθεση υπαλλήλων σε γραφείο Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου και προϋποθέσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19900100033

      • 1 Παραλαβή αίτησης Βουλευτή Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο κάθε Βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να υποβάλει το αίτημα για απόσπαση και διάθεση υπαλλήλου του δημοσίου τομέα στο Γραφείο του προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών.

       Σημειώσεις Το αίτημα υπογράφεται ψηφιακά ή με φυσική υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 2 Ερώτημα στην υπηρεσία του υπαλλήλου για την εξακρίβωση των νομίμων προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπ. Εσωτερικών προβαίνει σε έγγραφο ερώτημα προς τον Φορέα υπηρέτησης του συγκεκριμένου υπαλλήλου για την εξακρίβωση της συνδρομής των προϋποθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή της απάντησης από τον φορέα υπηρέτησης του υπαλλήλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση παραλαμβάνει την απάντηση με τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων της εν λόγω απόσπασης και διάθεσης σε Γραφείο Βουλευτού.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης απόσπασης και διάθεσης υπαλλήλου σε Γραφείο Έλληνα Βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 5 Αρνητική απάντηση στο αίτημα για απόσπαση και διάθεση υπαλλήλου σε Γραφείο Έλληνα Βπυλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.