Απόσπαση Υπαλλήλου σε Γραφείο Κόμματος του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8b2cfa66-d990-47ed-9d62-14b67e135a6c 311417

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Διαδικασία κατά την οπoία κατόπιν αιτήματος Κόμματος υπάλληλος του δημοσίου τομέα , αφού εξακριβωθεί η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων αποσπάται στο Υπουργείο Εσωτερικών και στη συνέχεια διατίθεται για την γραμματειακή υποστήριξη του έργου του εκάστοτε Κόμματος του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

αίτηση για απόσπαση και διάθεση υπαλλήλου

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται προς τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, με το εξής περιεχόμενο: Παρακαλώ όπως αποσπαστεί και διατεθεί στο γραφείο μου για γραμματειακή υποστήριξη του έργου μου ο./η......(ονοματεπώνυμο) υπάλληλος του Φορέα ......(τίτλος). Το αίτημα υπογράφεται ψηφιακά ή με φυσική υπογραφή.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ψηφιακή υπογραφή, Στις περιπτώσεις μη ύπαρξης ψηφιακής υπογραφής κατατίθεται φυσικά υπογεγραμμένο αίτημα

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Αίτηση θεραπείαςΆλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απόσπαση και διάθεση υπαλλήλου σε Γραφείο Κόμματος του Ελληνικού Κοινοβουλίου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Ο υπάλληλος πρέπει να μην είναι δόκιμος, να μην είναι μοναδικός στην ειδικότητα ή στον κλάδο, να μην έχει θέση ευθύνης και να πληρούται η προϋπόθεση του 4% που θέτει η παρ.8α αρθρ.35 του Ν.3274/2004, που αντικατέστησε το α΄εδάφιο της παρ.2 της 19/1990 Π.Υ.Σ- που κυρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1878/1990.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 74 2910 2001 91 Α

       Περιγραφή Αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της 19/1990 ΠΥΣ , που αφορούν αποσπαση και διάθεση υπαλλήλου σε Γραφείο Βουλευτή και στα Γραφεία Κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου .

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100091

      • Νόμος 14 2266 1994 218 Α

       Περιγραφή Προσδιορισμός του δικαιούμενου αριθμού υπαλλήλων ανά Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940100218

      • Νόμος 39 1968 1991 150 Α

       Περιγραφή Προσδιορισμός Δημοσίου Τομέα Υπηρεσιών προέλευσης υπαλλήλου για απόσπαση και διάθεση σε Γραφείο Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100150

      • Νόμος 3 1895 1990 116 Α

       Περιγραφή Προσδιορισμός Δημοσίου Τομέα Υπηρεσιών προέλευσης υπαλλήλου για απόσπαση και διάθεση σε Γραφείο Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19900100116

      • Νόμος 6 1878 1990 33 Α

       Περιγραφή Απόσπαση και διάθεση υπαλλήλου σε Γραφείο Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19900100033

      • 1 Παραλαβή αίτησης Κόμματος του Ελληνικού Κοινοβουλίου για απόσπασης και διάθεσης υπαλλήλου για γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το κάθε κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου μπορεί να υποβάλει το αίτημα για απόσπαση και διάθεση υπαλλήλου του δημοσίου τομέα στο Γραφείο του προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών.

       Σημειώσεις Το αίτημα υπογράφεται ψηφιακά ή με φυσική υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 2 Ερώτημα στην Υπηρεσία του υπαλλήλου για την εξακρίβωση των νομίμων προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπ. Εσωτερικών προβαίνει σε έγγραφο ερώτημα προς τον Φορέα υπηρέτησης του συγκεκριμένου υπαλλήλου για την εξακρίβωση της συνδρομής των προϋποθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή της απάντησης από τον φορέα υπηρέτησης του υπαλλήλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση παραλαμβάνει την απάντηση με τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων της εν λόγω απόσπασης και διάθεσης σε Γραφείο Κόμματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης και διάθεσης υπαλλήλο σε Γραφεία Κόμματος του Ελληνικού Κοινοβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 5 Αρνητική απάντηση στο αίτημα απόσπασης και διάθεσης υπαλλήλου σε Γραφεία Κόμματος του Ελληνικού Κοινοβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.