Απόσπαση Υπαλλήλου στο Γραφείο Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6a332db8-076e-442f-b4df-0dfc7359d940 542776

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Διαδικασία κατά την οποία, κατόπιν αιτήματος του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνεται απόσπαση και διάθεση του δημοσίου τομέα για γραμματειακή υποστήριξη του έργου του

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για απόσπαση και διάθεση υπαλλήλου

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται προς τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, με το εξής περιεχόμενο: Παρακαλώ όπως αποσπαστεί και διατεθεί στο γραφείο μου για γραμματειακή υποστήριξη του έργου μου ο./η......(ονοματεπώνυμο) υπάλληλος του Φορέα ......(τίτλος). Το αίτημα υπογράφεται ψηφιακά ή με φυσική υπογραφή.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ψηφιακή υπογραφή, Στις περιπτώσεις μη ύπαρξης ψηφιακής υπογραφής κατατίθεται φυσικά υπογεγραμμένο αίτημα

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Αίτηση θεραπείαςΆλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απόσπαση και διάθεση υπαλλήλου στο Γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Ο υπάλληλος πρέπει να μην είναι δόκιμος, να μην είναι μοναδικός στην ειδικότητα ή στον κλάδο, να μην έχει θέση ευθύνης και να πληρούται η προϋπόθεση του 4% που θέτει η παρ.8α αρθρ.35 του Ν.3274/2004, που αντικατέστησε το α΄εδάφιο της παρ.2 της 19/1990 Π.Υ.Σ- που κυρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1878/1990.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 14 2266 1994 218 Α

       Περιγραφή Αναλογική εφαρμογή των διατάξεων για την απόσπαση και διάθεση υπαλλήλου σε Γραφείο Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου/ Έλληνα Βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κονοβουλίου και για το Γραφείο του Έλληνα Επιτρόπυ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940100218

      • Νόμος 32 2190 1994 218 Α

       Περιγραφή Αναλογική εφαρμογή των διατάξεων για την απόσπαση και διάθεση υπαλλήλου σε Γραφείο Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου και στο Γραφείο Έλληνα Βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κονοβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940100218

      • Νόμος 6 1878 1990 33 Α

       Περιγραφή Απόσπαση και διάθεση υπαλλήλων σε γραφείο Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου και προϋποθέσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19900100033

      • 1 Παραλαβή αίτησης Έλληνα Επιτρόπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο κάθε Έλληνας Επίτροπος μπορεί να υποβάλει το αίτημα για απόσπαση και διάθεση υπαλλήλου του δημοσίου τομέα στο Γραφείο του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών.

       Σημειώσεις Το αίτημα υπογράφεται ψηφιακά ή με φυσική υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 2 Ερώτημα στην υπηρεσία του υπαλλήλου για την εξακρίβωση των νομίμων προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή της απάντησης από τον φορέα υπηρέτησης του υπαλλήλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση παραλαμβάνει την απάντηση με τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων της εν λόγω απόσπασης και διάθεσης σε Γραφείο Βουλευτού.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης απόσπασης και διάθεσης υπαλλήλου στο Γραφείο του Έλληνα Επιτρόπυ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 5 Αρνητική απάντηση στο αίτημα για απόσπαση και διάθεση υπαλλήλου στο Γραφείο του Έλληνα Επιτρόπυ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.