Απόσπαση αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων για σοβαρούς λόγους πειθαρχίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση59ae3396-5add-4c06-95fb-4bd805f1dfb9 593396

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις αποσπάσεις του αστυνομικού προσωπικού, των Ειδικών Φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων που γίνονται για σοβαρούς λόγους πειθαρχίας όταν ενεργείται Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) και μέχρι τη λήψη της οριστικής απόφασης από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόσπαση αστυνομικού για λόγους πειθαρχίας, Απόσπαση Ε.Φ. για λόγους πειθαρχίας, Απόσπαση Σ.Φ. για λόγους πειθαρχίας

      Επίσημος τίτλος

      Απόσπαση αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων για σοβαρούς λόγους πειθαρχίας


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Εργασιακές Η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για σοβαρούς λόγους πειθαρχίας του αστυνομικού προσωπικού, των Ειδικών Φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 15 211 2005 254 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 15 παρ. 1 περίπτωση α΄ περιγράφονται οι προϋποθέσεις και οι λοιπές λεπτομέρειες που διέπουν την απόσπαση των Ειδικών Φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων για σοβαρούς λόγους πειθαρχίας, όταν ενεργείται Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100254

      • Προεδρικό Διάταγμα 19 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 19 παρ. 2 περίπτωση ζ΄ περιγράφονται οι προϋποθέσεις και οι λοιπές λεπτομέρειες που διέπουν την απόσπαση του αστυνομικού προσωπικού για σοβαρούς λόγους πειθαρχίας, όταν ενεργείται Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • 1 Πρωτοβουλία της Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας κινείται διαδικασία απόσπασης του αστυνομικού/Ειδικού Φρουρού/Συνοριακού Φύλακα για σοβαρούς λόγους πειθαρχίας, όταν ενεργείται Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) εντός των ορίων δικαιοδοσίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής ή Θεσσαλονίκης ή Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης όπου υπηρετεί και μέχρι τη λήψη της οριστικής απόφασης από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η απόσπαση αποφασίζεται από τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή ή τον Αστυνομικό Διευθυντή -κατά περίπτωση- και ο αστυνομικός/Ειδικός Φρουρός/Συνοριακός Φύλακας αποσπάται εντός των ορίων της οικείας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται σχετική διαταγή και κοινοποιείται στην Υπηρεσία του αστυνομικού/Ειδικού Φρουρού/Συνοριακού Φύλακα.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.