Απόσπαση αστυνομικών σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης για συγκεκριμένα αδικήματα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe82f9dd1-b457-4c63-99d1-9d063320fd87 829145

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απόσπαση του αστυνομικού προσωπικού που γίνεται σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης για αδίκημα εκ των αναφερομένων στο άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2713/1999, σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και μέχρι την έκδοση αμετάκλητου απαλλακτικού ή παραπεμπτικού δικαστικού βουλεύματος ή οριστικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2713/1999 είναι αυτά που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 134, 137 Δ, 216, 222, 235, 246, 252, 263Α, 322 324, 336, 353, 372, 399, 402, 406 του Ποινικού Κώδικα και της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, τα παίγνια, τα όπλα, τις αρχαιότητες, τη λαθρεμπορία και τους αλλοδαπούς και των εγκλημάτων των άρθρων 216 έως & 222, 235 έως και 246, 252 έως & 263Α, 323Α, 323Β, 324 & 385 του Ποινικού Κώδικα.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απόσπαση αστυνομικών σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης για συγκεκριμένα αδικήματα


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Εργασιακές Η άσκηση ποινικής δίωξης στο αστυνομικό προσωπικό για αδίκημα εκ των αναφερομένων στο άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2713/1999.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 19 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 19 παρ. 2 περίπτωση ιδ΄ περιγράφονται οι προϋποθέσεις που διέπουν την απόσπαση του αστυνομικού προσωπικού όταν ασκείται ποινική δίωξη σε βάρος του, για τα συγκεκριμένα αναγραφόμενα αδικήματα του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2713/1999.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • Νόμος 1 2713 1999 89 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 1 παρ. 2 περιγράφονται τα συγκεκριμένα εγκλήματα, για τα οποία, η Υπηρεσία Εσωτερικών υποθέσεων έχει ως αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξή τους σε όλη την επικράτεια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100089

      • 1 Πρωτοβουλία της Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας κινείται διαδικασία απόσπασης του αστυνομικού σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης για αδίκημα εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2713/1999 σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και μέχρι την έκδοση αμετάκλητου απαλλακτικού ή παραπεμπτικού δικαστικού βουλεύματος ή οριστικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η απόσπαση αποφασίζεται: Από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας όταν ο αστυνομικός αποσπάται εκτός των ορίων της οικείας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Από τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή ή Αστυνομικό Διευθυντή -κατά περίπτωση- όταν ο αστυνομικός αποσπάται εντός των ορίων της οικείας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας ή ισότιμης Υπηρεσίας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται σχετική διαταγή και κοινοποιείται στην Υπηρεσία του αστυνομικού.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.