Απόσπαση για ανάθεση καθηκόντων ασφαλείας βουλευτών και λοιπών δικαιούμενων προσώπων.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7e86378e-8ece-4558-8bf6-2e848c4c755a 786378

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απόσπαση αστυνομικού προσωπικού οι οποίοι αναλαμβάνουν καθήκοντα ασφάλειας βουλευτών και λοιπών δικαιούμενων προσώπων πλην των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών ή Γενικών Γραμματέων Υπουργείων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Μετά τη λήξη της απόσπασης οι αστυνομικοί επιστρέφουν στην Υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά, με εξαίρεση όσων ανήκουν οργανικά στην Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.). Για το χρόνο που οι αστυνομικοί είναι αποσπασμένοι στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής για εκτέλεση καθηκόντων φρούρησης της πρωθυπουργικής κατοικίας και του Μεγάρου Μαξίμου, τα μόρια απόστασης για κάθε έτος παραμονής μακράν του τόπου συμφερόντων τους υπολογίζονται με βάση την απόσταση του τόπου όπου εδρεύει η Υπηρεσία στην οποία έχουν αποσπασθεί από τον τόπο συμφερόντων τους εφόσον το χρονικό διάστημα της απόσπασης υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

Τελευταία ενημέρωση

26/09/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα


Τίτλος

Αίτηση για την απόσπαση για ανάθεση καθηκόντων ασφαλείας βουλευτών και λοιπών δικαιούμενων προσώπων.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    
    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτησή αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόσπαση αστυνομικών για ανάθεση καθηκόντων ασφαλείας βουλευτών και λοιπών δικαιούμενων προσώπων.

      Επίσημος τίτλος

      Απόσπαση για ανάθεση καθηκόντων ασφαλείας βουλευτών και λοιπών δικαιούμενων προσώπων.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • Προεδρικό Διάταγμα 19 παράγραφος 2 περίπτωση ι΄ 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Η εν λόγω περίπτωση ρυθμίζει τη διαδικασία απόσπασης αστυνομικών στην Υπηρεσία Ασφάλειας Μελών της Κυβέρνησης και Πολιτικών Προσώπων, οι οποίοι θα αναλάβουν καθήκοντα ασφαλείας βουλευτών και λοιπών δικαιούμενων προσώπων. (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 1 Π.Δ. 132/2011 και άρθρο 11 Π.Δ. 85/2011)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • 1 Παραλαβή πρότασης απόσπασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβάλλεται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ονομαστικοποιημένη πρόταση απόσπασης αστυνομικών στην Υπηρεσία Ασφάλειας Μελών της Κυβέρνησης και Πολιτικών Προσώπων.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας εξετάζει την υποβληθείσα πρόταση απόσπασης και αποφασίζει επαυτής.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση σχετικής διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αφού ληφθεί απόφαση από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας επί της υποβληθείσας πρότασης εκδίδεται σχετική διαταγή, η οποία είτε αφορά την απόσπαση των προταθέντων αστυνομικών είτε την απόρριψη της υποβληθείσας πρότασης. Η διαταγή που εκδίδεται κοινοποιείται είτε στις Υπηρεσίες των αποσπώμενων είτε στην Υπηρεσία που υπέβαλε τη σχετική πρόταση στην περίπτωση της απόρριψης.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.