Απόσπαση για ανάθεση καθηκόντων φρούρησης της πρωθυπουργικής κατοικίας και του μεγάρου μαξίμου.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8ab28bee-2cfe-47b7-9b46-68e025a65478 828247

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απόσπαση αστυνομικών, οι οποίοι θα εκτελούν καθήκοντα φρούρησης της πρωθυπουργικής κατοικίας και του Μεγάρου Μαξίμου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Για το χρόνο που οι αστυνομικοί είναι αποσπασμένοι στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής για εκτέλεση καθηκόντων φρούρησης της πρωθυπουργικής κατοικίας και του Μεγάρου Μαξίμου, τα μόρια απόστασης για κάθε έτος παραμονής μακράν του τόπου συμφερόντων τους υπολογίζονται με βάση την απόσταση του τόπου όπου εδρεύει η Υπηρεσία στην οποία έχουν αποσπασθεί από τον τόπο συμφερόντων τους εφόσον το χρονικό διάστημα της απόσπασης υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

Τελευταία ενημέρωση

26/09/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    
    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτησή αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόσπαση αστυνομικών για ανάθεση καθηκόντων φρούρησης της πρωθυπουργικής κατοικίας και του μεγάρου μαξίμου.

      Επίσημος τίτλος

      Απόσπαση για ανάθεση καθηκόντων φρούρησης της πρωθυπουργικής κατοικίας και του μεγάρου μαξίμου.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • Προεδρικό Διάταγμα 19 παράγραφος 2 περίπτωση ια΄ 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Η εν λόγω περίπτωση ρυθμίζει τη διαδικασία απόσπασης αστυνομικών στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα φρούρησης της πρωθυπουργικής κατοικίας και του Μεγάρου Μαξίμου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • 1 Υποβολή πρότασης απόσπασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβάλλεται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ονομαστικοποιημένη πρόταση απόσπασης αστυνομικών στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας εξετάζει την υποβληθείσα πρόταση απόσπασης και αποφασίζει επ αυτής.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση σχετικής διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αφού ληφθεί απόφαση από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας επί της υποβληθείσας πρότασης, εκδίδεται σχετική διαταγή, η οποία είτε αφορά την απόσπαση των προταθέντων αστυνομικών είτε την απόρριψη της υποβληθείσας πρότασης. Η διαταγή που εκδίδεται κοινοποιείται είτε στις Υπηρεσίες των αποσπώμενων είτε στην Υπηρεσία που υπέβαλε τη σχετική πρόταση στην περίπτωση της απόρριψης.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.