Απόσπαση για τη συγκρότηση των πειθαρχικών συμβουλίων (Ελληνική Αστυνομία)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbfd9e3bc-0c91-45ad-95cd-998a9fb9b525 939145

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την απόσπαση Αξιωματικών στα Πειθαρχικά Συμβούλια της Ελληνικής Αστυνομίας (με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη) και απευθύνεται στους Αξιωματικούς, οι οποίοι έχουν ορισθεί Τακτικοί Πρόεδροι και Εισηγητές - Γραμματείς των εν λόγω Συμβουλίων, τα καθήκοντα των οποίων είναι αποκλειστικής απασχόλησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    
    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτησή αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόσπαση Αξιωματικών για τη συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

      Επίσημος τίτλος

      Απόσπαση για τη συγκρότηση των πειθαρχικών συμβουλίων.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Εργασιακές Έκδοση απόφασης συγκρότησης του οικείου Πειθαρχικού Συμβουλίου

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 19 παράγραφος 2 περίπτωση ιη΄ 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Η εν λόγω περίπτωση ρυθμίζει τη διαδικασία απόσπασης των Αξιωματικών που ορίζονται κατόπιν σχετικής Απόφασης του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ως Τακτικοί Πρόεδροι και Γραμματείς - Εισηγητές στα οικεία Πειθαρχικά Συμβούλια και οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντά τους καταποκλειστική απασχόληση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • 1 Έκδοση απόφασης συγκρότησης πειθαρχικών συμβουλίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται σχετική απόφαση που αφορά τη συγκρότηση του οικείου πειθαρχικού συμβούλιου

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση διαταγής απόσπασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αφού εκδοθεί η απόφαση συγκρότησης του εκάστοτε πειθαρχικού Συμβουλίου στην οποία ορίζονται οι Αξιωματικοί που θα εκτελέσουν κατ αποκλειστική απασχόληση καθήκοντα Τακτικού Προέδρου και Γραμματέα-Εισηγητή, εκδίδεται διαταγή απόσπασης με ετήσια διάρκεια (ανάλογη της θητείας του πειθαρχικού συμβουλίου) η οποία υπογράφεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Η απόσπαση πραγματοποείται για τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/ Γραμματεία Πειθαρχικών Συμβουλίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για τα Πειθαρχικά Συμβούλια με έδρα την Αθήνα και τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης/Επιτελείο/Τμήμα Ένστολου Προσωπικού για τα Πειθαρχικά Συμβούλια με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση διαταγής λήξης ή ακύρωσης απόσπασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση που γίνει ανασυγκρότηση ενός πειθαρχικού συμβουλίου κατά το μέρος που αφορά τους Τακτικούς Προέδρους ή τους Γραμματείς-Εισηγητές, εκδίδεται διαταγή λήξης ή ακύρωσης απόσπασης και απόσπασης των νέων ορισθέντων Αξιωματικών.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.