Απόσπαση δικαστικών υπαλλήλων των έμμισθων Υποθηκοφυλακείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3a52988e-0b0e-45f2-9e4d-c54d81c4b5fa 376295

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Συμβολαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απόσπαση δικαστικών υπαλλήλων των έμμισθων Υποθηκοφυλακείων. Ο δικαστικός υπάλληλος δύναται να υποβάλλει αίτηση απόσπασης από το Υποθηκοφυλακείο που υπηρετεί, προς δικαστική υπηρεσία ή προς την κεντρική υπηρεσία Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η διαδικασία απευθύνεται σε δικαστικούς υπαλλήλους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Συμβολαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

26/09/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση απόσπασης

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στο αρμόδιο Τμήμα Συμβολαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Προσφυγή του δικαστικού υπαλλήλου κατά της απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εφετείου εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη κοινοποίηση της απόφασης, άρθρο 24 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, Ν. 2812/2000.
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση απόφασης απόσπασης δικαστικών υπαλλήλων έμμισθων Υποθηκοφυλακείων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Εργασιακές Ο υπάλληλος που αιτείται την απόσπαση να υπηρετεί σε έμμισθο Υποθηκοφυλακείο.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 82 2812 2000 67 Α

       Περιγραφή Απόσπαση Υπαλλήλου στον Νόμο περί Κύρωσης του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100067

      • 1 Υποβολή αίτησης απόσπασης από τον ενδιαφερόμενο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης από τον υπάλληλο του έμμισθου υποθηκοφυλακείου, με σχετικό διαβιβαστικό του συγκεκριμένου Υποθηκοφυλακείου προς το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση εισερχομένου εγγράφου και χρέωση στο αρμόδιο Τμήμα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση και σάρωση εισερχομένου εγγράφου, ήτοι διαβιβαστικού εγγράφου υποθηκοφυλακείου και συνημμένης αίτησης απόσπασης υπαλλήλου από το αρμόδιο Τμήμα Γραμματείας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

       Όχι Όχι


      • 3 Επεξεργασία αίτησης απόσπασης - έλεγχος συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος νομιμότητας της αίτησης απόσπασης σε συνδυασμό με το προσωπικό μητρώο του αιτούντος υπαλλήλου.

       Όχι Όχι


      • 4 Αίτημα παροχής στοιχείων από συναρμόδιο τμήμα ιδίου Υπουργείου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αίτημα παροχής στοιχείων από το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου περί υφιστάμενων υπηρεσιακών αναγκών της αιτούμενης αποσπασμένης υπηρεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης.

       Όχι Όχι


      • 5 Ερώτημα απόσπασης προς το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Εφετείου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη και διαβίβαση ερωτήματος περί απόσπασης ή μη δικαστικού υπαλλήλου προς το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Εφετείου.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εφετείου και διαβίβαση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιου κατά τόπον Εφετείου (αυτό προσδιορίζεται από την υπηρεσία προέλευσης και υποδοχής του υπαλλήλου).

       Όχι Όχι


      • 7 Εκτέλεση απόφασης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εφετείου, σύνταξη απόφασης απόσπασης και κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο δια του Προϊσταμένου Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 8 Αρχειοθέτηση πράξης αποχώρησης υπαλλήλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Αρχειοθέτηση πράξης αποχώρησης αποσπασμένου υπαλλήλου στο τηρούμενο στην υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης προσωπικό του μητρώο.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.