Απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε καλλιτεχνικά σχολεία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση66aa6e25-9a49-42ae-91b1-374baa99ea06 241511

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις αποσπάσεις σε καλλιτεχνικά σχολεία και απευθύνεται σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται για ένα διδακτικό έτος. Τα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις και η νομοθεσία αναφέρονται αναλυτικά στη σχετική εγκύκλιο.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση απόσπασης μόνιμων εκπαιδευτικών ΔΕ σε καλλιτεχνικά σχολεία

Σημειώσεις

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης απόσπασης γίνεται στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΑΙΘ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) εντός των προθεσμιών και βάσει των οδηγιών που ορίζονται στην εγκύκλιο. Οι εκπαιδευτικοί καταχωρούν στο ΟΠΣΥΔ και τα δικαιολογητικά με μεταφόρτωση (upload), βάσει των οδηγιών της εγκυκλίου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΟΠΣΥΔ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση της αίτησης απόσπασης
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε καλλιτεχνικά σχολεία


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών
      Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣΥΔ, Μητρώο Εκπαιδευτικών
      Datacenter

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Έκδοση πρόσκλησης εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε καλλιτεχνικά σχολεία

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Πενταετής διδακτική προϋπηρεσία σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Να μην συντρέχει κώλυμα απόσπασης. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Ύπαρξη λειτουργικού κενού στον κλάδο/ειδικότητα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο καλλιτεχνικό σχολείο.

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Υποχρέωση παραμονής στην περιοχή διορισμού των νεοδιοριζόμενων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών.

       Όχι Όχι

      • 6 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση oι εκπαιδευτικοί μουσικής παιδείας κλάδου ΠΕ79.01 (πρώην 16.02) ή ΤΕ16, οι οποίοι έχουν διοριστεί και τοποθετηθεί αποκλειστικά σε Μουσικά Σχολεία από το 2006 και μετέπειτα, βάσει συγκεκριμένων ΦΕΚ διορισμού. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης μόνο για τα Μουσικά Σχολεία και τις υπηρεσίες.

       Όχι Όχι

      • 1 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα Βιογραφικό σημείωμα

       Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 2 Τίτλοι σπουδών - πιστοποιητικά Αποδεικτικό σπουδών

       Τίτλοι σπουδών - πιστοποιητικά

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Πλήρης φάκελος πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών (οι ξενόγλωσσοι θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ) καθώς και πίνακας των δικαιολογητικών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • Νόμος 42 4722 2020 177 Α

       Περιγραφή Αφορά στην υποχρέωση των νεοδιοριζόμενων να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100177

      • Νόμος 53 (παρ. 4Β) 4653 2020 12 Α

       Περιγραφή Ύστερα από την παράγραφο 4 της 3345/2.9.1988 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που κυρώθηκε με την περίπτωση Ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 205 του ν. 4610/2019 (Α΄70), προστίθεται η παράγραφος 4Β που αφορά στην εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής Καλλιτεχνικής Παιδείας για τις μεταθέσεις των μονίμων εκπαιδευτικών καλλιτεχνικής παιδείας σε καλλιτεχνικά σχολεία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100012

      • Νόμος 205 (παρ.1) 4610 2019 70 Α

       Περιγραφή Αντικαθιστά την παρ. 4 της 3345/2.9.1988 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 649), η οποία κυρώθηκε με την περίπτωση Ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296) και αφορά στη συγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής Καλλιτεχνικής Παιδείας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100070

      • Νόμος 9 (παρ.9) 3391 2005 240 Α

       Περιγραφή Τροποποιεί το άρθρο 16 του ν. 1824/1988 (Α΄296) αναφορικά με το διδακτικό προσωπικό των μουσικών σχολείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100240

      • Νόμος 8 (παρ.16) 3194 2003 267 Α

       Περιγραφή Ίδρυση καλλιτεχνικών σχολείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100267

      • Προεδρικό Διάταγμα 8 (περ. Β΄) 100 1997 94 Α

       Περιγραφή Αντικαθιστά το αρ. 9 του π.δ. 50/1996 (Α΄45) και προσθέτει την περίπτωση Β΄ που αφορά στις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε μουσικά σχολεία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100094

      • 1 Έκδοση εγκυκλίου αποσπάσεων μονίμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διαδικασία των αποσπάσεων σε καλλιτεχνικά σχολεία περιγράφεται αναλυτικά στην εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν εκδίδεται ξεχωριστή εγκύκλιος. Η έκδοση της εγκυκλίου γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων

       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη αίτησης και δικαιολογητικών από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης απόσπασης και των δικαιολογητικών γίνεται στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΑΙΘ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) εντός των προθεσμιών και βάσει των οδηγιών που ορίζονται στην εγκύκλιο.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος των αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο έλεγχος των αιτήσεων γίνεται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Όχι Όχι


      • 4 Εισήγηση Επιστημονικής Επιτροπής Καλλιτεχνικής Παιδείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας διατυπώνει γνώμη ως προς τη στελέχωση των Καλλιτεχνικών σχολείων με αποσπάσεις των μονίμων εκπαιδευτικών ΔΕ σχετικών ειδικοτήτων, κατόπιν εξέτασης των στοιχείων του φακέλου τους.

       Όχι Όχι


      • 5 Γνωμοδότηση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γνωμοδοτεί για τις αποσπάσεις των μονίμων εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε καλλιτεχνικά σχολεία.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση εκδίδεται όταν το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γνωμοδοτεί θετικά-εγκρίνει τις αιτήσεις απόσπασης των μονίμων εκπαιδευτικών σε καλλιτεχνικά σχολεία και περιλαμβάνει στο διατακτικό της μόνο τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται

       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή της απόφασης απόσπασης μονίμων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε καλλιτεχνικά σχολεία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα αποστέλλει την απόφαση απόσπασης μονίμων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε καλλιτεχνικά σχολεία στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί, καθώς και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν αποσπαστεί, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διακίνησης εγγράφων ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.